lördag, mars 01, 2008

Alliansen ökar – Ett trendbrott

I de fyra av fem senaste opinionsmätningarna ökar alliansen. Det är väl vad man kallar trend.

Och det är just trenden som är viktigast. Enskilda mätningar säger egentligen ingenting vad gäller blocken eller partier.

Dagens mätning kommer från Novus Opinion för TV4 Nyheterna.

Skillnaden mellan blocken har minskat med 1,9 %.

Valet 2010 är inte på långa vägar klart och minskar skillnaderna mellan blocken undan för undan så börjar snart den interna debatten inom socialdemokraterna. Vad gör man för fel? Är det Mona?

Moderaterna har aldrig varit så populära som när man saknade partiledare och Carl Bildt var Hög representant i Bosnien. Partiet låg väldigt lågt och ökade i popularitet. Men när det närmade sig valet 1998 och politiken kom i fokus sjunk siffrorna rejält.

Undan för undan måste socialdemokraterna ge besked. Det går inte som ekonomiskt talesman föra fram skattehöjningar på alkoläsk som viktigaste frågan.

Mätningen i Synovate/DN visade att (s) fortfarande har problem i storstadsregionerna. Mona Sahlins senaste profilering är att attackera sjukvårdspolitiken i allmänhet och Vårdval Stockholm i synnerhet.

Men man skall inte tro att väljarna är dumma. De vet att de köer som finns i sjukvården byggdes upp under 12 socialdemokratiska år vid makten. Mona Sahlin hade själv diverse statsrådsposter.

Storstadsväljarna vill ha valfrihet och korta vårdköer. Man vill kunna välja vilken vårdcentral och doktor man skall gå till.

Speciellt gäller det väljare som står och väger mellan vänsterkartellen och alliansen.

Att reglera och var kritisk mot Vårdval Stockholm får säkert stöd hos vänsterväljare inom (s) och vänsterpartiet. Det är väljare som är emot allt privat och valfrihet av princip.

Men vinner hon marginalväljare på dessa utspel? Absolut inte. Snarare kan denna kritik slå tillbaka och öka stödet för alliansen.

Imorgon söndag möts Mona Sahlin och Filippa Reinfeldt i en duell om sjukvårdspolitik i SVT:s Agenda.

SvdDNHD

fredag, februari 29, 2008

EU omvändelse och förvirrad kulturjournalist på GP

Maria Wetterstrands utspel att miljöpartiet skall slopa kravet på utträde ur EU har skapat en hel del kommentarer och artiklar.

Per Gahrton skriver idag på DN-debatt. Han håller med Maria Wetterstrand och skriver att:

”Slopat utträdeskrav för miljöpartiet kan ge bred allians mot EU:s överstatlighet. Ett utträde ur EU är knappast realistiskt”

Men det finns även givetvis motståndare men utspelet tycks vara väl planerat. Knappast en slump att Peter Eriksson gick ut samma dag och att Gahrton skriver på DN debatt.

Per Gahrton är ju en av miljöpartiets grundare och att han ger välsignelse till svängningen om EU har stor symboliskt betydelse.

Sedan finns det förvirrade röster.

Gunilla Grahn-Hinnfors, biträdande kulturredaktör, skriver en krönika idag på Göteborgs Postens kultursida där allting blir fel.

Hon prisar Maria Wetterstrands utspel och skriver:

"Att en svensk politiker överhuvudtaget talar om EU hör annars till ovanligheterna. Och allra tystast är det om Lissabonfördraget, det dokument som drar upp linjer för unionens framtida arbete och ibland kallas EU:s grundlag.

Nu är det ett par månader sedan fördraget skrevs på och det håller på att ratificeras i medlemsländerna. I höst ska den svenska riksdagen ta beslut i frågan, någon folkomröstning blir det inte. Och tystnaden från både vänster och höger är kompakt.”


Hade jag varit chef på GP hade jag funderat allvarligt om hon är lämplig för sin tjänst.

EU ministern Cecilia Malmström (fp)(bilden) pratar EU varje dag. Hon pratar om Lissabonfördraget så ofta någon vill lyssna.

Bara de senaste dagarna har hon försökt skapa intresse med två utspel. Den 21/2 lanserades ett webbspel om EU:s budget.

Den 26 februari lanserade hon just Lissabonfördraget som pocketbok. En bok som är gratis och skall ge fler möjligheter att sätta sig i vad fördraget innebär.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) var 19 februari i Bryssel och berättade hur regeringen ser på EU.

Problemet är att Gunilla Grahn-Hinnfors och hennes kollegor inte bryr sig om att lyssna eller ta reda på fakta. Eller inte vill ta reda på fakta.

Då kan det bli så fel som när hon i krönikan skriver:

”En bidragande orsak till att den svenska EU-debatten inte ens är ljum, tror jag är riksdagens EU-nämnd. Man flyttar helt enkelt frågor med bäring på EU ur riksdagen och förvisar dem till ett särskilt organ som ska samråda med regeringen. Istället för öppen debatt bland våra folkvalda avgörs Sveriges hållning i olika EU-frågor i ett slutet rum.”

EU nämnden är en del av riksdagen. Den väljs av riksdagen. Man har alltså inte förvisat frågorna utanför riksdagen. EU nämndens diskussioner med statsråd är för det mesta helt öppna. Ofta sänds de i SVT 24. Så något slutet rum är det inte.

Jag tror hon förväxlar EU nämnden med utrikesnämnden där Kungen sitter ordförande.

Och det gör ju hela krönikan extra pinsam.

Hennes slutsats att lägga ner EU nämnden, och att det är nämndens fel att EU diskuteras så lite, bygger helt och hållet på felaktig fakta och okunnighet.

Ingen bra dag för GP:s kultursida.

Inte konstigt alliansen knappar in, igen.

Den trend som andra mätningar visat, SIFO undantaget, fortsätter i dagens mätning från DN/Synovate.

Alliansen tar sakta men säkert in på de tre vänsterpartierna.

Roligt givetvis att folkpartiet som enda regeringsparti har bättre siffror än valresultatet, nu 7,8 %.

Avståndet mellan blocket har minskat från 20,6% i januari till 15,0% nu i februari.

Enda orosmomentet är kristdemokraterna som får 3 %. Givetvis oroande för dem men också för alliansen. Men en procent är inte många väljare och det borde finnas möjlighet för dem att vinna denna procent innan 2010.

Socialdemokraterna förlorar i mätningen i storstäderna. Inte konstigt då man till stora delar för en politik som är fientlig mot personer som bor i storstadsregionerna.

Det är där friskolor finns i större uträckning, det är där valfrihet i vården finns. I dessa frågor ger inte (s) besked ordentligt och gör man det är det inskränkningar och regleringar som är svaret.

Storstadsregionerna var också dem som drabbades hårt av den f.d. fastighetsskatten. Där har inte (s) givit besked om hur den skulle se ut om man återkom i regeringsställning.

I storstadsregionerna ser man också tydligast hur den misslyckade skolpolitiken (s) fört har skapat ordningsproblem, brist på studiero, mobbing och att kunskap inte satts i centrum.

Ordentliga besked saknas vilken skolpolitik (s) vill föra och vad det blir om även (v) och (mp) skall vara med och styra.

Samtidigt genomför regeringen och utbildningsminister Jan Björklund (fp) stora förändringar av skolan som har stort stöd hos det svenska folket.

Så att alliansen tar in är ganska naturligt. Brist på besked är ju det som präglar (s) och deras samrbetspartier. Och ges det besked så är det liknande vänsterpartiets att väljarna inte innan valet skall få veta vilka som skall samarbeta och vilket politik man skall föra.

Börjar alliansen ta in på allvar kan det gå snabbt och bli jämt mellan blocken på nytt. Brittiska konservativa låg under med 10 % mot Labour i september 2007. I november 2007 hade man en ledning på 10 %

Jo jag glömde att (s) har gett ett besked. Det viktigaste för dem i den ekonomiska politiken. Kommer man tillbaka till makten skall skatt på alkoläsk höjas. Kändes nog bra för Thomas Östros att lansera detta för Sveriges ekonomiska framtid viktiga förslag.

SvdSydsvEkonomiNAftonHDDagenDN2

onsdag, februari 27, 2008

Miljöpartiet anpassar sig till (s)

Miljöpartiets politiska resa genom åren är intressant. Det har funnits några grundläggande miljöfrågor samt EU motstånd som förenat medlemmar och politiker.

I övriga frågor har partiet spretat åt olika håll. Lokalt har miljöpartiet kunnat samarbeta åt både vänster och högerut.

I Landstinget Halland pågår ett organiserat samarbete mellan alliansen och miljöpartiets sedan 1994. Och miljöpartiet behövs inte för att skapa majoritet. I Borås ingår man i den styrande koalitionen. I Göteborg har man etablerat sig som en del av vänstermajoriteten som numera är i minoritet efter vänsterpartiets avhopp.

Men för att kunna ingå i ett regeringsunderlag tillsammans med socialdemokraterna, och eventuellt vänsterpartiet, måste man städa bort en del krav. Och anpassa sig till (s).

Utspelet om statliga A-kassor häromdagen var en sådan städning. Förslaget om medborgarlön försvann. Att alla skall få ett grundbidrag utan att arbeta. Allmänt folkbidrag har andra kallat det.

Friåret är kanske också på väg bort. Socialdemokraterna lär knappast vilja återinföra det. Arbetskraftbrist kommer vara ett problem i Sverige. Inte för lite ledigheter.

I ”En dörr in”, ett rådslag om den ekonomiska tryggheten, som miljöpartiets partistyrelse presenterade häromdagen, finns inte friår med. Ordet nämns inte. Hur skall det tolkas?

Det som fått mest uppmärksamhet i detta förslag är sammanslagning av a-kassa och sjukförsäkring. Men det innehåller så mycket mer. Texten skulle säkert socialdemokrater kunna ställa upp på.

Ta denna inledning:

” En av den gröna politikens mest centrala uppgifter är att skapa ett trygghetssystem där alla får plats, oberoende av vilken livssituation och social bakgrund som människor har. Alla ska ha samma rättigheter, en grundtanke som bygger på principen om mänskliga rättigheter.”

Och om förslaget skriver man:

” Grundtrygghet som begrepp är en tydligt fortsatt viktig fråga, men också ett fungerande inkomstbortfall. Det innebär en viss förskjutning i partiets politik från tidigare.”

Jag skulle vilja säga stor förskjutning då man är mycket tydlig att koppla ersättning till inkomstbortfall. Man vill ha 80 % ersättning både vid sjukdom och arbetslöshet och vill avskaffa karensagen och ersätta den med två 50 % dagar.

Peter Eriksson betonade också att miljöpartiets förslag var ett vänsterförslag. Varför?

Idag kommer nästa anpassning/utspel.

Maria Wetterstrand (bilden ovan) säger att:

”hon inte längre kan stå bakom partilinjen att Sverige ska lämna EU och att EU ska upplösas.”

En försöksballong som givetvis är en kursändring.

Det man kan fråga sig är:

1.Hur ställer sig fundamentalisterna inom miljöpartiet när man nu går från att vara ett parti med ”egna åsikter” till att anpassa sig att bli ett regeringsparti på vänsterkanten?

2.Hur ställer sig de som delar miljöpartiets åsikter i miljöfrågor/kärnkraft och motståndet till EU, men i övrigt känner sig mer hemma i den politiska mitten? De som lokalt gärna samarbetar med alliansen?

DNSvdSydsvExpressHDDN2

Uppdatering 15:28

Även det andra språkröret Peter Eriksson (bilden nedan) anser att det nu är dags att ompröva miljöpartiets inställning till EU. Och en medlemsomröstning skall få avgöra om partiet skall inta en mer positiv hållning till EU.

Inte förvånande att Peter Eriksson säger det han gör. Peter Eriksson verkar ju vara den som är ledande i anpassningen för att kunna bli regeringsparti. Han låter ofta mer som en sosse än sossarna själva. Och medlemsomröstning är ju smart. På en kongress skulle säkert EU motståndarna vinna.

Däremot anser EU-parlamentarikern Carl Schlyter att det inte finna anledning att ändra uppfattning.

Det svenska gröna partiet är ovanliga inom den internationella gröna rörelsen. Normalt är det konservativa krafter som är EU motståndare. Som brittiska konservativa partiet (Tories) och det svenska urkonservativa partiet som kallar sig vänsterpartiet. Partiet som alltid tycker det var bättre förr.

Det tyska gröna partiet är stora EU anhängare. Brittiska gröna är kritiska men vill vara kvar i ett förändrat EU.

Och Europeiska gröna, där miljöpartiet är medlemmar, anser att EU är bäst skickat att leda samarbetet i Europa och vill ha fler medlemmar i EU.

Såhär skriver man på sin hemsida:

"Europeans were the pioneers of the process of industrialization which is at the heart of some of our worst global problems. As citizens of one of the wealthiest continents on Earth, we Europeans carry a major responsibility for the reversal of the destructive trends it has generated and for initiating an alternative and sustainable development model.

The scope of the issues at stake is such that it is beyond the powers of any single state to achieve this aim. Therefore we need cooperation in which all of Europe - from Dublin to Tbilisi, from Helsinki to Lisbon, from Ankara to Reykjavik - will be able to participate.


The European Union is well placed to facilitate this cooperation, providing that

- it remains open for further enlargements;

- it restructures itself into a truly democratic institution,

- it reorients its priorities towards an environmentally and socially sustainable model of development and

- it assumes its global responsibilities, under the United Nations, and in cooperation with other valuable institutions such as the OSCE and the Council of Europe, for a peaceful and sustainable world.


DNDN2SvdDN3

Jämställdhetsbonus ökar valfriheten

Moderaterna funderar på ett förslag att utvidga den jämställdhetsbonus som skall införas i sommar till VAB dagar (tillfälligt vård av sjukt barn). Syftet är att få fler pappor att stanna hemma. Man funderar också på om bonus kan få män att gå ner i arbetstid.

Jämställdhetsbonusen som införs i föräldraförsäkringen är ett folkpartiförslag som svar på dem som vill kvotera föräldraförsäkringen. Alliansen tog med det i sin familjepolitik.

Det är självklart att föräldrarna själva skall få göra sina val men ibland så kan de av ekonomiska skäl inte göra valet att pappan stannar hemma. Jämställdhetsbonusen är ju en hjälp att göra detta val. Kvotering löser ju inte detta problem.

Kan man använda jämställdhetsbonus på mer sätt, så fler pappor får chansen att vara med sina barn, så inte mig emot.

Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag och centerpartiets dito Anders Flanking är försiktigt positiva i sina kommentarer. Socialminister Göran Hägglund är lite mer tveksam. Men inte mot principen utan han tror inte det behövs mer incitament för att driva på att fler pappor stannar hemma. Att Karin Pilsäter (fp) inte tycker det är så bra förslag kan man strunta i. Hon är kvoteringsanhängare, en minoritet i partiet.

Socialdemokraternas nya talesman i socialförsäkringsfrågor, Veronica Palm, är i Svenska Dagbladet givetvis negativ.

Hon har helt snöat in sig på vårdnadsbidraget och drar upp det igen. Hennes inte riktigt genomtänkta kommentar är att en regering som infört vårdnadsbidraget inte med trovärdighet kan lägga förslag som gynnar jämställdheten. Jasså?

Såg henne i SVT:s Aktuellt för någon vecka sedan och hon var lika ologisk där. Enligt henne är vårdnadsbidraget en kvinnofälla. Vilket hon också upprepar idag. Sedan angriper hon att 3000 kr är för lite att leva på.

Hur skall Veronica Palm ha det? Är det en kvinnofälla eller kommer inget att nyttja vårdnadsbidraget för det inte går att leva på?

Mona Sahlin ångrar säkert redan utnämningen av Veronica Palm.

Svd1Svd2Svd3AftonSydsvEkonomiNHDDN/AoBDN1DN2

Kommentar Karin Pilsäter

Karin Pilsäter har skickat en kommentar som givetvis publiceras. En bra idé att skicka en e-post om man inte är registerad användare eller har program som blockeras.
--------------
Hej,

Med anledning av ditt avfärdande av mig såsom "kvoteringsivrare" vill jag framföra följande:

I DN-kommentaren påtalar jag att jämställdhetsbonus för uttag av bidraget för vård av sjukt barn inte går att kombinera med Folkpartiets förslag om vidgad användning av bidraget (att bidraget ska kunna användas att betala annan barnpassning i annan form än att föräldrar/annan närstående är borta från sina egna jobb). Detta är det förslag som fastslagits av vårt landsmöte, således inte nån minoritetsståndpunkt. Detta förslag anslöt sig Moderaterna till så sent som i midsomras. Om M nu vill införa jämställdhetsbonus istället, är det alltså inte möjligt att kombinera med det andra förslaget på något praktiskt vettigt sätt.

Försökte lägga in ovan direkt på bloggen, men antagligen är min dator blockerad för det program som behövs för att kunna se verifieringen. Riksdagens säkerhetssystem.....

Med vänlig hälsning

Karin Pilsäter
Ordförande Näringsutskottet
Folkpartiet liberalerna

tisdag, februari 26, 2008

Alkoläsk är (s) stora politiska fråga

Socialdemokraternas finansministerkandidat Thomas Östros (bilden) intervjuas i Svenska Dagbladet.

Han har här chansen till ett utspel i den ekonomiska politiken. Lägga fast kursen. Lämna besked.

Och vad blir det?
Skattehöjning på alkoläsk.

Inget om fastighetsskatten, inget om jobbavdragets varande, inget om förmögenhetsskatten, inget om vilka man skall samarbeta med, utan skattehöjning på alkoläsk.

Pinsamt och besvärande för socialdemokraterna att den ekonomiska politiken är så tunn och Thomas Östros omdöme är så dåligt.

Dessutom får han mothugg av experter när det gäller alkoläsk. Ungdomar vill dricka billigare och starkare, säger en överläkare. Så även det blev fel.

Svd1Svd2Svd3Svd4

Kampen hårdnar mellan Barack och Hillary

En bild på Barack Obama (se nedan) iförd Somalisk/muslimsk dräkt cirkulerar nu i media.

Barack Obamas kampanj anklagar Hillary Clintons kampanj för att ha läckt bilden. Något som avvisas av hennes kampanj och Hillary själv,

Till ABC stationen WFAA sa hon:

”I know nothing about it. This is in the public domain. But let's just stop and ask yourself: 'Why are you -- why is anybody concerned about this?'"

Och hon kallade påståendet att hennes kampanj läckt fotot som "really laughable."

Jag är lite förvånad över Obamakampanjens upprördhet. Bilden är bara 2 år gammal. Han var redan senator med tankar på att bli presidentkandidat.

Den är inget montage utan han har frivilligt tagit på sig kläderna fullt medveten om att det finns risk med den sortens kläder att man associerar med Osama Bin Laden och liknande personer.

Har man på en rundresa i Afrika blivit fotograferad så är väl det officiella bilder?

Vad gäller vem som har läckt kan lika gärna konservativa grupper ligga bakom. Den som tjänar mest på bråket mellan Obama och Clinton är John Mcain. Det är mycket tveksamt om Hillary Clinton gör det.

När jag förra veckan lyssnade på GP:s erfarna utrikesreporter Britt-Marie Mattsson pratade hon just om vad någon eventuellt ”har” på Barack Obama. Hillary Clinton har knappast några skelett kvar. USA vet väl allt om henne.

Finns det saker att läcka om Barack som någon valde att läcka nu? Finns det mer, vem sitter på dem och när kommer man använda det?

Ikväll möts Barack Obama och Hillary Clinton i vad som förmodligen blir den sista debatten, i Cleveland. Sänds på MSNBC.

Kommer fotot upp? Jag tror inte det. Möjligen som fråga men det tas knappast upp av varken Hillary eller Barack.

Inför debatten visar opinionsundersökningarna att Barack Obama leder över Hillary Clinton med 16% när man frågar demokratiska väljare i hela USA. Han är också den demokrat väljarna tror har störst chans att slå John McCain.

Men det är delegater till konventet som avgör.

Just nu har Barack Obama 1327 delegater och Hillary Clinton 1255. För att vinna nomineringen behövs 2025 delegater. Vinner Hillary Ohio och Texas är hon med i matchen.

Vinner Barack Ohio och Texas så finns det knappast något som hindrar honom från att vinna nomineringen.

AftonSvd1Svd2DN

måndag, februari 25, 2008

Tillnyktring hos (mp) öppnar för samarbete

Miljöpartiets partistyrelse har för en gång skull tänkt till och kommit med något bra.

Man föreslår att man skrotar dagens a-kassor. Inför en obligatorisk, statlig arbetslöshetsförsäkring som slås ihop med sjukförsäkringen. Låter en ny statlig myndighet sköta sjukpenning, a-kassa och försörjningsstöd (socialbidrag).

Idén att man skall få lön utan att jobba, medborgarlön eller allmänt folkbidrag, slopas också. Det var en flummig idé som verkligen inte skapar jobb.

Att man vill ha en statlig a-kassa är bra. Och jag förstår inte att facket och (s) är emot.

Byt ut ordet a-kassa till sjukförsäkring.

Tänk om regeringen skulle föreslå att sjukförsäkringen blev frivillig och man slapp avgiften till denna. Vilket liv det skulle bli.

Nedrustning, syniskt, man tvingar utsatta att välja, högerpolitik, är väl bara några saker facket och Mona Sahlin skulle skrika.

När nu regeringen funderar på att ge alla en a-kassa är facket direkt emot.

Varför? Därför man inte bryr sig om den enskilde. Man vill ha kvar sina egna a-kassor. Dessa är också ett argument för medlemskap. Alltså talar man helt i egen sak.

Och facket står för gammal klassisk högerpolitik.

Miljöpartiet däremot öppnar ju för en överenskommelse med regeringen. Det miljöpartiet för fram borde kunna ligga till grund för vidare diskussioner.

Att samordna stöd hos en myndighet skulle spara pengar. Byråkratin skulle minska och sannolikheten för fusk och felaktiga utbetalningar skulle också bli mindre.

Det enda konstiga i miljöpartiets utspel är att Peter Eriksson kallar det för en vänstervariant.

Är miljöpartiet officiellt en del av den svenska vänstern nu? Halvsocialistiskt? Är alla miljöpartister med på att de numera är en del av vänstern?

DNSvdAftonHDSvd2

Uppdatering 16:49

Precis som man kunde vänta sig sågar (s) och (v) miljöpartiets förslag. Och det är sossar och vänsterpartister som är konservativa och totalt fast i det gamla. Och som tycker det är viktigare att skydda facket än individen.

Miljöpartiet vågar tänka nytt.

Intressant är givetvis hur en (s)+(mp) och (v) regering skall lösa denna fråga?

DNEkonomiN

Uppdatering 26/2

Fackföreningen Unionen (f.d SIF och HTF) och dess ordförande Mari-Ann Krantz, tycker miljöpartiets förslag är intressant.

Socialdemokraterna och LO säger ju nej för att man tror ett förstatligande av a-kassan slår undan benen på fackföreningsrörelsens möjlighet behålla medlemmarna. Alltså facket före den enskilde medlemmen.

Men det argumentet biter inte på Mari-Ann Krantz. I ett uttaladne säger hon:

- Varje facklig organisation måste kunna klara sig på egna meriter.

Precis. Lär er av detta LO.

DN

söndag, februari 24, 2008

Ny diktator på Kuba

Raul Castro valdes som väntat till ny president och diktator på Kuba efter brodern Fidel.

Och José Ramón Machado, en veteran, blir ny 1:e vice president,

Allt talar för att man kommer att fortsätta förtrycka Kubas folk i kommunismen och socialismens namn.

Ofriheten kommer fortsätta att råda på Kuba. Och några fria val, där olika kandidater och partier ställer upp, kommer även i fortsättningen att vara förbjudet.

Raul Castro kommer vara en övergångslösning och man kan bara hoppas på att yngre politiker på sikt inser att förtrycket inte är vägen Kuba skall fortsätta på. En kubansk Gorbatjov.

DN1DN2SvdAfton1Afton2SydsvDagenHD