torsdag, maj 28, 2015

Närsjukvården får ansvar för asylsökandes hälsoundersökningar

Igår beslöt regionstyrelsen i Region Halland att ge den egna regin, Närsjukvården, ansvaret för hälsoundersökningar av asylsökanden.

Alla asylsökande som anländer till Sverige skall genomgå en undersökning. Barnen skall vaccineras upp enligt det svenska vaccineringsprogrammet.

Barn har sedan rätt till all hälso- och sjukvård medans vuxna bara har rätt till sådan vård som inte kan anstå.

Antalet asylboenden har ökat kraftigt i Halland. 2012 var det bara två. Då hanterade den vårdcentral som låg närmast dessa uppgifter.
Spenshult kommer bli asylboende

Närsjukvården har god erfarenhet av att hantera denna fråga och när det nu behöver en samlad organisation är det naturligt att man får ta över hela verksamheten.

Ansvaret gäller från 1/6 2015 och för de asylboenden som idag privata vårdcentraler har hand om från 2015-09-01.

Sannolikt kommer det organiseras så att det blir tre ställen som får ansvaret i Halland varav ett blir det nya asylboendet på Spenshult.

Så långt det är möjligt så försöker man göra de undersökningar som behövs på boendena.

Kostnaderna betalas helt av Migrationsverket.

onsdag, maj 27, 2015

Ett nytt vårdval i Halland som fångar ohälsa och gör vården mer jämlik

Idag beslöt regionstyrelsen i Region Halland att föreslå regionfullmäktige att från 1/1 2016 ändra vårdvalet. De stora förändringarna gäller vårdcentralerna.

Halland var först i Sverige med vårdval från 2007. Systemet har i stort varit åldersbaserat med vissa avdrag om man inte uppnår målen.

Med tiden har det visat sig att systemet inte fångat områden med stor ohälsa. Inte heller har det tagit hänsyn till att det skall gå att driva vårdcentraler på landsbygden.

Det har ju också visat sig att kvinnor söker mer vård än män.

Det nya vårdvalet innebär följande:

1. 18 åldersgrupper införs, 9 för män, 9 för kvinnor.
2. Det lönar sig att göra mer på vårdcentralen vilken gynnar dem på landsbygd.
3. I vissa av de nio åldersgrupperna för kvinnor får man större ersättning än män.
4. Ett index, CNI, som mäter ohälsa, står för 10% av ersättningen.

Detta införs under tre år för att alla skall kunna anpassa sig.

Dessutom så görs andra förändringar.

1. Neurorehab tas över av den egna regin för att öka kvalitén.
2. Dietisterna överförs till sjukhusen
3. Missbruksteam införs som har i uppgift att lotsa missbrukare som lämnar sjukhusvård
4. Satsning sker på första linjen psykiatri för barn och unga. En vårdcentral i varje kommun får särskilt uppdrag.

Ett vårdvalssystem kan aldrig bli perfekt men jag tror detta bättre fångar upp behoven och skapar en mer jämlik och jämställd vård.

Men som i alla ersättningssystem måste det ständigt följas upp och om det inte fungerar som man önskat så förändras systemet.

Det regionstyrelsen sagt klart nej till är att vårdcentraler skall kunna sätta tak på hur många patienter man vill ta emot och därmed nagga valfriheten rejält i kanten. Ett önskemål från flera privata.

Också ett nej att lägga in diagnoser som underlag för ersättning. I vissa regioner/landsting som har detta har patienterna blivit sjukare på pappret. Men är dem det i verkligheten?

Alla system där man får mer ersättning ju mer man gör riskerar alltid att ge övervård för det ger mer pengar.

Slutligt beslut tar regionfullmäktige 17 juni.

Folktandvården i Halland betalar inte ut några bonusar.

Kalla Fakta i TV 4 hade igår ett program kring tandvården. I flera landsting/regioner betalar man ut bonusar till personalen. Enligt programmet har det lett till överdebiteringar av patienter.

I Region Halland betalar man inte ut några bonusar till personalen inom Folktandvården

Bonusar i Folktandvården är förkastligt och här inte hemma i den verksamheten. Bonusar här inte hemma överhuvudtaget i offentlig verksamhet. Man skall aldrig ha system som riskerar att de fuskas.

Visst kan alla göra fel men jag har fullt förtroende för att personalen i Folktandvården i Halland gör sitt yttersta för att patienterna
skall få rätt debitering.

Jag driver sedan länge att vi behöver en ny tandvårdsförsäkring där munnen jämställs med övriga kroppen och som stoppar fusk. På Folkpartiets landsmöte i november kommer jag åter driva frågan.