torsdag, maj 28, 2015

Närsjukvården får ansvar för asylsökandes hälsoundersökningar

Igår beslöt regionstyrelsen i Region Halland att ge den egna regin, Närsjukvården, ansvaret för hälsoundersökningar av asylsökanden.

Alla asylsökande som anländer till Sverige skall genomgå en undersökning. Barnen skall vaccineras upp enligt det svenska vaccineringsprogrammet.

Barn har sedan rätt till all hälso- och sjukvård medans vuxna bara har rätt till sådan vård som inte kan anstå.

Antalet asylboenden har ökat kraftigt i Halland. 2012 var det bara två. Då hanterade den vårdcentral som låg närmast dessa uppgifter.
Spenshult kommer bli asylboende

Närsjukvården har god erfarenhet av att hantera denna fråga och när det nu behöver en samlad organisation är det naturligt att man får ta över hela verksamheten.

Ansvaret gäller från 1/6 2015 och för de asylboenden som idag privata vårdcentraler har hand om från 2015-09-01.

Sannolikt kommer det organiseras så att det blir tre ställen som får ansvaret i Halland varav ett blir det nya asylboendet på Spenshult.

Så långt det är möjligt så försöker man göra de undersökningar som behövs på boendena.

Kostnaderna betalas helt av Migrationsverket.

Inga kommentarer: