söndag, mars 02, 2014

Hallandstrafiken föreslår nytt stadsbussnät i Kungsbacka

År 2007 togs en ny stråkstudie fram i Kungsbacka. Då låg planeringen på kommunen. Från 1/1 2012 är Region Halland kollektivtrafikmyndighet och har tillsammans med Hallandstrafiken hand om planering och drift. Även i Kungsbacka fast trafiken ingår i Västtrafiks system. Och regionen står även för underskotten i trafiken.

Att det är på det sättet i Kungsbacka har framför allt historiska skäl och det stora resandet till Göteborg.

Resultatet av stråkstudien genomfördes aldrig av kommunen och blev liggande. När jag kom in i Hallandstrafikens styrelse 2012 så började jag arbeta för att stadstrafiken skulle göras om i Kungsbacka. Liten seger från december 2013 då trafiken till Kolla ökades med några kvällsturer.

Dagens trafik är ringlinjer som oftast bara trafikeras åt ett håll. Undantaget är 736/738 där 738 i rusningstrafik/kvällstrafik går motsatt håll.

Det finns också en del varianter i systemet vilket inte alltid är lätt att komma ihåg.

Dessutom växer Kungsbacka stad och flera delar av staden är dåligt försörjd med kollektivtrafik. T.ex har Kolla Parkstad ingen trafik på helger.

Varje år skall en kollektivtrafikplan tas fram. Planen för 2015 som gäller från tidtabellsskifte i december 2014 behandlades i fredags på Hallandstrafikens styrelse. Styrelsen ställde sig bakom planen som nu lämnas över till Region Halland som ett förslag.

Planen håller sig inom de ekonomiska ramar som Regionfullmäktige lagt fast och innehåller en hel del bra förbättringar.
För Kungsbacka är det främsta förslaget att ett nytt stadsbussnät införs i december 2014.

Tre linjer föreslås. De går samma sträcka fram och tillbaka. (se bilden)

Linje nummer ett kommer gå från Hede station via Varla och stationen, till Fors.

Linje nummer två kommer gå Björkris/Hede via Signeskulle och stationen till Hålabäck, Hammerö och Västra Hammerö.

Linje nummer tre kommer gå från Hede, nära Tölö ängar, via sjukhuset och stationen för att sluta i Kolla Parkstad.

Linjedragningarna är givetvis preliminära och måste, om planen antas, arbetas igenom och få en bra tidtabell.

Övriga förbättringar som berör Kungsbacka är satsningar på Onsalahalvön där sänkt hastighet och ökad bilism gör att bussen har svårt att hinna med turen på de 55 minuter som har varit tidigare. Tanken är inte fler turer utan se till att de kommer i tid till bland annat tågen.

Nu är det bara att hoppas att behandlingen av planen i regionen blir lika positiv som den som varit i styrelse för Hallandstrafiken. Jag är övertygad om att ett nytt stadsbussnät kan få ett antal nya resenärer.

PS! Vill ni se förslaget i större format, tryck på bilden DS!

Fotnot: Stadsbusstrafiken infördes för 21,5 år sedan i samband med att pendeltågstrafiken till Göteborg startade. Den ser till stora delar likadan ut som när den startade. Trots att inga stora förändringar gjorts har trafiken stadigt ökat. 2013 med 4,3%. 257.909 resor gjordes med Kungsbackas stadsbussar 2013.