onsdag, februari 03, 2010

Sverigedemokraterna måste jubla

Mosa Sayed har doktorerat på ämnet "Islamisk arvsrätt i det mångkulturella Sverige"

I avhandlingen pläderar Sayed för att sharialagar ska kunna tillämpas av svensk rätt.

Sayeds anser att Sverige bör kunna tänka sig att använda sharialagar för att reglera arvsskiften där den döde antas ha velat ha det så. Detta innebär att kvinnor ärver mindre än män.

Sharialagar för vissa i Sverige skulle innebära att vi frångår allas likhet inför lagen. Att vi accepterar att kvinnor inte har samma värde.

Vi är alla olika. Många har olika religion. Men samma respekt för människors lika värde måste finnas. Och sharialagar i juridiken ger inte alla medborgare samma grund.

Rättsförakt i mångkulturens namn kallar Dilsa Demirbag-Sten det i en artikel i Svenska dagbladet. Läs den.

Om Mosa Sayed med sin avhandling ville stärka invandrade medborgare med islam som religion så blir avhandlingens resultat precis tvärtom.

Sådana här utspel är ljuv musik för Sverigedemokraterna. Titta, snart kommer vi alla leva under muslimska lagar, säger man säkert. Även om detta är en ensam röst som vill ha sharialagar i Sverige så ge dem inte denna frispark. Det är SD inte värda.

tisdag, februari 02, 2010

Socialistiskt snömos från SVaMP

De tre rödgröna partierna, även kallade SVaMP presenterade idag en gemensam bostadspolitik.

Det mesta är snömos men innehåller också samma gamla politik som skapade de misslyckade miljonområdena.

Det är regleringar.T.ex skall man begränsa möjligheten att ombilda bostäder till bostadsrätter. Nu skall länsstyrelsen in igen och bedöma marknadspris. Vad vet dem om sådant? Man vill också lägga in krångliga regler vid ombildningar så att de kraftigt försvåras.

Kommunerna skall tvingas till specifika bostadsförsörjningsplaner och staten skall ha tillsyn över att detta görs. En ny myndighet?

Översyn skall ske av Plan- och bygglagen. Mer regleringar?

Förvärvslagen skall återinföras.

Lagkrav på bostadsförmedling. Blir intressant. Skall man tvinga fastighetsägare att ta vissa hyresgäster även om de inte kan betala hyra?

När har mer byråkrati och regleringar varit lösningen för bostadspolitiken?

Det vore ju inte heller rödgrön politik utan subventioner. Som givetvis skall styras och regleras. Vinsten när bostäder, speciellt hyresrätter, subventioneras brukar aldrig vara hyresgästen utan skickliga byggföretag som anpassar sitt byggande för att få ut så mycket skattepengar som möjligt.

En intressant passus är att man anser att det skall vara kollektivt förhandlade hyror. Bingo för Hyresgästföreningen. Sen vill man att hyresgästens inflytande skall stärkas över hyressättningen. Tvingas bli medlem i Hyresgästföreningen?

Man vill bygga en massa fler bostäder. En majoritet skall vara hyresrätter.

Vad man helt glömmer är att idag bor INTE en majoritet av svenskarna i hyresrätter. Trots detta skall man enbart satsa på hyresrätter.

Det finns inga förslag om att stärka möjligheten för fler att bygga eller köpa ett eget hus. Inget att stärka möjligheten att köpa en bostadsrätt. Däremot att försvåra ombildning av hyresrätter.

Uppenbarligen tycker partierna att äga sin egen bostad är fult. Vi skall helst bo i en hyreslägenhet ägd av kommunen.

Min stora fundering är. Hur har miljöpartiet kunna hamnat så snett? Hur kan detta parti ställa sig bakom en ren socialistisk bostadspolitik?

SRSKGPSvdSvd2

Birgitta Ohlsson ett djärvt val

Jan Björklunds val av Birgitta Ohlsson som EU minister är ett djärvt val. Hennes motstånd mot FRA (som jag gillar) men också hennes arbete för kvoterad föräldrapenning och liknande frågor har givetvis irriterat partiledningen.

Efter valet har Birgitta Ohlsson varit mer nedtonad än tidigare och en borgerlig majoritet i riksdagen har inte heller gett enskilda ledamöter möjlighet att rösta med det andra läget i enstaka frågor.

Jan Björklund kan ibland vara taktisk och jag tror han har letat efter en bra valarbetare. Någon som kan få uppmärksamhet när hon är ute i valrörelsen. Och det kan Birgitta Ohlsson.

Jag är övertygad om att Jan och Birgitta pratat igenom ordentligt vad det innebär att bli minister. Att man driver regeringens uppfattning även om den man privat kan vara en annan.

President Lyndon B Johnson sa en gång om FBI chefen J.Edgar Hoover:

"It's probably better to have him inside the tent peeing out, than outside the tent peeing in."

Jag tror Jan Björklunds känner samma om Birgitta Ohlsson. En Birgitta som helhjärtat som minister kampanjar för Folkpartiet är en stor tillgång.

Till slut, grattis Birgitta. Nu är det valrörelse till 19 september som gäller. Och vi skall vinna så du får fortsätta i regeringen minst fram till 2014.

Fotnot: På bilden Suzanne Åkerlund (kommunråd i Halmstad), Birgitta Ohlsson, Ulrika Landergren (kommunalråd i Kungsbacka) och Helene Odenjung (2:e vice partiordförande). Jag tog bilden på alliansfesten på Sergels Torg 19 september 2009.

AftonbladetSvdGPDNDagen1Dagen 2SydsvExpressenHDDNDNGPSvd

Göran Who? vill ha sina 15 minuter i rampjuset

Jag har aldrig hört talas om riksdagsledamoten Göran Thingwall. Vem har? Denne Thingwall lyckades inte så bra i de moderata nomineringarna. Finns säkert goda skäl.Då hoppade an av till pensionärspartiet SPI.

Nu vill han ha sina 15 minuter av kändisstatus. För att ge igen hotar han med att rösta emot regeringens förslag kring kärnkraften.

I utbyte för en röst vill han ha förbättrade ersättning för läkare.

Han har enligt Dagens Medicin gjort sig känd som en kritiker av de villkor i vårdvalssystemet som påverkar läkare som får ersättning enligt den nationella taxan.

Glömde jag säga att han är själv taxeläkare och driver en enmansmottagning i Solna......

Jag håller med Mathias Sundin. Vilken fåne.

Expressen

måndag, februari 01, 2010

Hjälp mig göra sjukvården i Kungsbacka bättre

1/1 2011 blir Halland egen region. Med ansvar för bland annat sjukvård, regionala frågor, kollektivtrafik och kultur.

Jag kommer att kandidera till nya Region Hallands fullmäktige. Första steget har jag lyckats med. Det är att få mitt partis förtroende att finnas på valbar plats på regionlistan (som pga. att det är försök kommer heta landstingsval). Men som kandidat söker jag Kungsbackas invånares förtroende att företräda dem i regionen.

Jag vill med 15 års erfarenhet av kommunpolitik, och när mandatperioden är över 6 års erfarenhet av landstingspolitik, vara med och göra nya Region Halland till något bra för hallänningen. Jag har också visat att jag som politiker kan genomföra saker. Jag var kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka när pendeltågen mellan Kungsbacka och Göteborg beslutades om och avtal förhandlades fram.

Den viktigaste frågan i min kampanj är sjukvården i Kungsbacka.

Bättre akut vård i Kungsbacka

Vi är i Kungsbacka över 74.000 invånare och blir bara fler. I detta läge, som man gjorde 15 februari 2006, stänga jouren och ta bort möjligheten att få träffa en doktor i Kungsbacka mellan 00.00-07.00, var ett felaktigt beslut. Det är inte rimligt att behöva åka till Sahlgrenska eller Varberg mitt i natten för mindre saker.

En ordentlig genomgång av akutsjukvården i Kungsbacka behöver göras Vi har nu vårdval Halland som innebär att din vårdcentral är ett mer naturligt val för sådant en vårdcentral normalt klarar. Hur skall akutvården i Kungsbacka se ut framöver och hur skall man kunna få vård nattetid?

Utveckla, inte avveckla, Kungsbacka Närsjukhus

Det finns tendenser i Landstinget Halland att centralisera mer till Halmstad. Bland annat har ansvaret för röntgen flyttats från Kungsbacka till Halmstad. En utredning har också föreslagit att delar av gynekologin i Kungsbacka skall flytta. Då till Varberg.

Kungsbackas närsjukhus är ett bra och skickligt sjukhus. Jag kommer jobba för att utveckla och stärka sjukhuset och säger nej till att delar av sjukhuset flyttar till Varberg eller Halmstad.

Man skall ha rätt att välja läkare

Alla skall ha rätt att inte bara välja vårdenhet utan även en fast läkare så man slipper träffa olika läkare hela tiden. Den framtida regionen kan påverka detta både genom Vårdval Halland men också genom sin egen Närsjukvård som driver vårdcentraler i egen regi.

Vårdgaranti inom akutsjukvården

Skall man behöva vänta upp emot 10 timmar på akuten? Jag har tagit initiativet till en motion där Folkpartiet krävde att inom fyra timmar skall patienten ha skrivits in, blivit behandlad eller överförd till vårdavdelning.

Motion föreslogs avslagen först. Jag fick den återremitterad och till slut bifallen. Nu pågår arbetet för att införa max fyra timmar på akuten. Jag vill fortsätta arbetet i nya Region Halland för att detta verkligen genomförs.

Detta är fyra viktiga frågor för att göra sjukvården bättre i Kungsbacka men även Halland.

Med ditt kryss får jag stöd och möjligheter att arbeta för att göra sjukvården bättre i Kungsbacka.

Min hemsida hittar ni genom att trycka på denna länk

Hallands mest inflytelserika politiska blogg

Denna blogg är Hallands mest inflytelserika politiska blogg?

Ja om man får tro sidan Politometern som har tagit fram en lista över vilka politiska bloggar som har mest inflytande.

Enligt Politometern är bloggen den 19:e mest inflytelserika bland alla Folkpartianknutna bloggar. Bland landets alla politiska bloggar är den på plats 213.

Bland de politiska bloggarna i Halland är den enligt Politometern den mest inflytelserika. Jag hittar ingen annan Hallandsblogg som ligger före. Mina Kungsbackakollegor från KD Larry Söder och Niklas Mattsson ligger efter. Moderate riksdagsmannen Henrik von Sydow från Halmstads likaså.

Även sidan Inflytandemäter bloggars betydelse och enligt den sidan är endast7.47% av svenska bloggar mer inflytelserik än denna blogg.