tisdag, februari 02, 2010

Socialistiskt snömos från SVaMP

De tre rödgröna partierna, även kallade SVaMP presenterade idag en gemensam bostadspolitik.

Det mesta är snömos men innehåller också samma gamla politik som skapade de misslyckade miljonområdena.

Det är regleringar.T.ex skall man begränsa möjligheten att ombilda bostäder till bostadsrätter. Nu skall länsstyrelsen in igen och bedöma marknadspris. Vad vet dem om sådant? Man vill också lägga in krångliga regler vid ombildningar så att de kraftigt försvåras.

Kommunerna skall tvingas till specifika bostadsförsörjningsplaner och staten skall ha tillsyn över att detta görs. En ny myndighet?

Översyn skall ske av Plan- och bygglagen. Mer regleringar?

Förvärvslagen skall återinföras.

Lagkrav på bostadsförmedling. Blir intressant. Skall man tvinga fastighetsägare att ta vissa hyresgäster även om de inte kan betala hyra?

När har mer byråkrati och regleringar varit lösningen för bostadspolitiken?

Det vore ju inte heller rödgrön politik utan subventioner. Som givetvis skall styras och regleras. Vinsten när bostäder, speciellt hyresrätter, subventioneras brukar aldrig vara hyresgästen utan skickliga byggföretag som anpassar sitt byggande för att få ut så mycket skattepengar som möjligt.

En intressant passus är att man anser att det skall vara kollektivt förhandlade hyror. Bingo för Hyresgästföreningen. Sen vill man att hyresgästens inflytande skall stärkas över hyressättningen. Tvingas bli medlem i Hyresgästföreningen?

Man vill bygga en massa fler bostäder. En majoritet skall vara hyresrätter.

Vad man helt glömmer är att idag bor INTE en majoritet av svenskarna i hyresrätter. Trots detta skall man enbart satsa på hyresrätter.

Det finns inga förslag om att stärka möjligheten för fler att bygga eller köpa ett eget hus. Inget att stärka möjligheten att köpa en bostadsrätt. Däremot att försvåra ombildning av hyresrätter.

Uppenbarligen tycker partierna att äga sin egen bostad är fult. Vi skall helst bo i en hyreslägenhet ägd av kommunen.

Min stora fundering är. Hur har miljöpartiet kunna hamnat så snett? Hur kan detta parti ställa sig bakom en ren socialistisk bostadspolitik?

SRSKGPSvdSvd2

Inga kommentarer: