lördag, november 28, 2015

När lämnar Miljöpartiet regeringen?

När jag började fundera över om detta blogginlägg var rubriken "Kommer Miljöpartiet lämna regeringen?" men efter att ha följt de senaste dagarnas debatt inom partiet är det bara en fråga om när, inte om.

Jag tycker det är intressant att i den politiska historien hitta partier som hamnat i liknande situationer. Det brukar vara mindre partier i en koalition, partier som är ovana att regera som hamnar i dessa situationer. Man har drivit en linje i opposition som sedan inte håller när partiet skall ta ansvar.

Vissen maskros
Men även regeringens största parti kan få problem om övriga är emot. Bästa svenska exemplet är 1978 då Centerpartiet efter ett antal turer och våndor lämnade den borgerliga regeringen på grund av kärnkraften. För Centerpartiet var det början på lång nedgång. Jag skall återkomma till konsekvenserna av att lämna en regering.

Låt oss ta några utländska exempel. Efter valet 2007 gick Green Party på Irland in i en koalition och upplevde samma problem som Miljöpartiet. Fick interna motsättningar och lämnade regeringen i Januari 2011. Vid valet som sedan hölls i februari 2011 ramlade man ur parlamentet.

Efter valet 2010 gick Liberaldemokraterna i Storbritannien in i en koalition. Fick direkt känna på att vara det mindre partiet i en koalition är besvärligt. Man fick gå med på beslut som partiet i opposition kraftigt hade varit emot. I valet 2015 tappade partiet från 57 mandat till 8 mandat.

Även Danmark ligger i närtid. Socialistisk Folkeparti gick med i regeringen 2011. Partiet hade varit på uppgång och fått 23 mandat (13%) i valet 2007.

Men regeringsmakten blev ingen dans på rosor. Partiet fick böja sig i fråga efter fråga. Påminner om hur Miljöpartiet har haft det. Opinionsmätningarna visade att man kunde ramla ur Folketinget. Till slut orkade inte partiet utan lämnade i januari 2014 regeringen.

I valet i juni 2015 fick man 4,2% och 7 mandat.

Hjälper det ett parti att lämna regeringen? Historien visar med några få undantag att så inte är fallet.

Oftast därför man förlorar väljare av olika anledningar. Man har redan kompromissat och förlorat förtroendet hos de som litade på partiet medans andra väljare tappar förtroendet för partiet som regeringsdugligt.

Att spräcka regeringen 1978 gynnade inte Centerpartiet 1979. Man förlorade 6%. Irländska gröna ramlade ur parlamentet, Liberalerna i Storbritannien gick från 57 till 8 mandat och SF i Danmark tappade i valet 2015 5%.

Det partiledningen för Miljöpartiet säkert brottas med är att stanna kvar i regeringen och fortsätta kompromissa eller lämna som kommer stämpla partiet som ett parti som är odugliga på att regera?

Att lämna är ingen garanti för framgång, snarare tvärtom, men till slut kommer ett parti till en punkt då att lämna regeringen blir det enda möjliga.

Men den turbulens som nu är i partiet är frågan, när, inte om, når man den punkten?

Liberalerna förnyar sin politik

Förra söndagen bytte Folkpartiet namn till Liberalerna. Första gången jag fick presentera mig som företrädare för Liberalerna var i tisdags. Något jag alltid kommer att komma ihåg.

Men det är inte bara namnbyte. Politiken förnyas. Landsmötet var steg 1. Fram till valet kommer ytterligare förnyelse, inte minst på landsmötet 2017 då bland annat ny vårdpolitik skall tas.

I fredagens Norra Halland presenterade jag och Ulrika Landergren de förändringar som nu pågår.

Liberalerna förnyar sin politik

Sverige och Kungsbacka kommun behöver mer liberalism. Liberalerna förnyar sin politik på en rad områden. På partiets landsmöte i helgen fattades viktiga beslut om en ny skattereform, ny bostadspolitik och om namnbytet till Liberalerna. Förnyelsen är på riktigt och den kommer att fortsätta. Vi liberaler ser bortom särintressen och värnar om människan.  

Bostadsmarknaden behöver mer liberalism
Sveriges bostadsmarknad fungerar inte, idag präglas den av för lite bostäder och för lite marknad. Omfattande regleringar gör att det inte byggs tillräckligt samtidigt som köer och skatter gör att människor inte kan, vågar eller vill flytta. Vi vill se fri hyressättning i nybyggnation och en friare hyressättning i det befintliga hyresbeståndet samtidigt som flyttskatten sänks. Då ökar vi utbudet och rörligheten. Till det föreslår vi en snabbare väg till fler detaljplaner, färre överklaganden och ett uppmjukat strandskydd.

En modern och bred skattereform
Liberalernas förslag till ny skattereform. Vi föreslår att brytpunkten höjs, nivån på det första steget i den statliga skatten sänks och att värnskatten avskaffas. Utbildning ska löna sig, inte minst för kvinnliga akademiker.

Vi förslår sänkt bolagsskatt för att stärka och förbättra landets företagsklimat och sänkta flyttskatter. Genom att sänka skatten på enkla jobb öppnas fler vägar in på arbetsmarknaden. En viktig reform för både unga och nyanlända svenskar. Skattereformen är fullt ut finansierad genom bland annat höjda miljö- och konsumtionsskatter, en del i vår gröna skatteväxling.

Ett konkurrenskraftigt näringsliv och ökad rörlighet på bostadsmarknaden bidrar till ökat välstånd och fler jobb. Det är så vi bygger en stark välfärd.

Vi heter det vi är - Liberalerna
Vi är ett idéparti, grundat av människor ur olika grupperingar i samhället, med en gemensam tro på de liberala idéerna. Vår uppgift är att ta kampen mot ofriheten oavsett om det handlar om höga skatter, detaljreglerande bygglagar, politik som baserar sig på förlegade fördomar och social utsatthet. Sådan är liberalismen.

Ulrika Landergren (L)                                                Tommy Rydfeldt (L)
Kommunalråd i Kungsbacka                                     Gruppledare Region Halland

onsdag, november 25, 2015

Närsjukvården i Halland har en strategi för HBT frågor

Den 20 januari 2014 så blev Vårdcentralen Särö HBT diplomerad. Ett arbete som initierades av vårdcentralen själv men som Närsjukvårdsnämnden i region Halland uppskattade.

Nämnden gav därför ett uppdrag till förvaltningen att arbeta vidare med HBT frågor.

Nu har förvaltningen kvitterat uppdraget och kommer utifrån den kompetens som finns på VC Särö.

Och utifrån deras erfarenheter kommer man arbeta med dessa frågor inom hela förvaltningen, vårdcentraler som tandvårdskliniker.

Det är mycket en bemötandefråga. Men för att bemöta på rätt sätt måste man ha kunskaper. Och det är viktigt att alla som möter patienterna har den kunskapen

T.ex att man också försöker använda neutrala ord. Fråga om man har partner inte man eller hustru.

Ett exempel som uppmärksammats i Hallandsposten var när två kvinnor som levde tillsammans fick frågan om vem som skulle skrivas in som pappa. Blanketter kan med fördel lista förälder ett och förälder två.

Så vi kommer tillbaka till bemötandet, kunskaper och förståelse.

Det skall bli intressant att följa hur man fortsätter arbeta med HBT frågor. Vid något tillfälle framöver finns det anledning att på nytt få en redovisning till nämnden.
söndag, november 22, 2015

Folkpartiet blev Liberalerna plus förnyelse

Folkpartiet finns inte längre. Partiet har blivit Liberalerna. Med förkortningen (LIB). Så numera är jag gruppledare för Liberalerna i Region Halland. Spännande.

Namnbytet känns bra. Nu heter vi det vi är. Ordet folkparti används världen över av partier från höger till vänster och talar inte om var man står politiskt.

Men landsmötet innebar inte bara namnbyte utan många spännande förslag togs.

Ett nytt skatteavsnitt. Skatten skall sänkas på arbete och höjas på konsumtion och miljöförstöring. En grön liberal profil på skattepolitiken. Förslaget från Liberalerna är att det behövs en ny blocköverskridande skatteöverenskommelse.

Det var en bra debatt kring flyktingfrågan där partiledning och riksdagsgrupp fick stöd för sexpartiuppgörelsen. Det ger partiledningen möjlighet att ingå fler överenskommelser om det behövs. Vi är inte som KD att man sluter en uppgörelse som sedan stämman röstar ner.

En ny bostadspolitik togs där partiet bland annat ställde sig bakom att nyproduktion skall ha fri hyressättning. Då kan aldrig byggherrar påstå att det inte är lönsamt att bygga hyresrätter. Nya hyresrätter byggs aldrig för de som behöver ut på bostadsmarknaden. Men nya hyresrätter i attraktiva lägen med fri hyressättning skapar flyttkedjor och bostäder för de som står i kö.
I talarstolen i andrakammarsalen- mäktigt

Tyvärr fick jag inte heller på detta landsmöte igenom mitt förslag att jämställa munnen med övriga kroppen, det vill säga att ett besök hos tandläkaren inte skall kosta mer än besök hos specialist i sjukvården.

Men det rör på sig. Till landsmötet 2017 kommer en helt ny vårdpolitik att presenteras. I debatten sympatiserade partistyrelsens representant med min motion men det räcker ju inte.

Nu gäller det att få partiet att gå från att sympatisera med tanken till att driva frågan.

Det hör till att på varje landsmöte skall partiledningen förlora i några frågor. Denna gång förlorade man när det gäller gårdsförsäljning av egentillverkad vin och öl. Röstades igenom  med 84-74. Jag röstade för, alltså emot partiledningen.

Sammanfattningsvis ett bra landsmöte som blev avstampen för den liberala förnyelsen och framgång 2018.

Detta var bara något om vad landsmötet behandlade.

Läs gärna mer genom att trycka här. 

PS! En fantastik miljö att sammanträda i. I andrakammarsalen, där landsmötet hölls, drabbade legender som Tage Erlander, Bertil Ohlin, Karl Staaff och Hjalmar Branting samman. Vilken historia. DS!