onsdag, november 25, 2015

Närsjukvården i Halland har en strategi för HBT frågor

Den 20 januari 2014 så blev Vårdcentralen Särö HBT diplomerad. Ett arbete som initierades av vårdcentralen själv men som Närsjukvårdsnämnden i region Halland uppskattade.

Nämnden gav därför ett uppdrag till förvaltningen att arbeta vidare med HBT frågor.

Nu har förvaltningen kvitterat uppdraget och kommer utifrån den kompetens som finns på VC Särö.

Och utifrån deras erfarenheter kommer man arbeta med dessa frågor inom hela förvaltningen, vårdcentraler som tandvårdskliniker.

Det är mycket en bemötandefråga. Men för att bemöta på rätt sätt måste man ha kunskaper. Och det är viktigt att alla som möter patienterna har den kunskapen

T.ex att man också försöker använda neutrala ord. Fråga om man har partner inte man eller hustru.

Ett exempel som uppmärksammats i Hallandsposten var när två kvinnor som levde tillsammans fick frågan om vem som skulle skrivas in som pappa. Blanketter kan med fördel lista förälder ett och förälder två.

Så vi kommer tillbaka till bemötandet, kunskaper och förståelse.

Det skall bli intressant att följa hur man fortsätter arbeta med HBT frågor. Vid något tillfälle framöver finns det anledning att på nytt få en redovisning till nämnden.
Inga kommentarer: