söndag, november 22, 2015

Folkpartiet blev Liberalerna plus förnyelse

Folkpartiet finns inte längre. Partiet har blivit Liberalerna. Med förkortningen (LIB). Så numera är jag gruppledare för Liberalerna i Region Halland. Spännande.

Namnbytet känns bra. Nu heter vi det vi är. Ordet folkparti används världen över av partier från höger till vänster och talar inte om var man står politiskt.

Men landsmötet innebar inte bara namnbyte utan många spännande förslag togs.

Ett nytt skatteavsnitt. Skatten skall sänkas på arbete och höjas på konsumtion och miljöförstöring. En grön liberal profil på skattepolitiken. Förslaget från Liberalerna är att det behövs en ny blocköverskridande skatteöverenskommelse.

Det var en bra debatt kring flyktingfrågan där partiledning och riksdagsgrupp fick stöd för sexpartiuppgörelsen. Det ger partiledningen möjlighet att ingå fler överenskommelser om det behövs. Vi är inte som KD att man sluter en uppgörelse som sedan stämman röstar ner.

En ny bostadspolitik togs där partiet bland annat ställde sig bakom att nyproduktion skall ha fri hyressättning. Då kan aldrig byggherrar påstå att det inte är lönsamt att bygga hyresrätter. Nya hyresrätter byggs aldrig för de som behöver ut på bostadsmarknaden. Men nya hyresrätter i attraktiva lägen med fri hyressättning skapar flyttkedjor och bostäder för de som står i kö.
I talarstolen i andrakammarsalen- mäktigt

Tyvärr fick jag inte heller på detta landsmöte igenom mitt förslag att jämställa munnen med övriga kroppen, det vill säga att ett besök hos tandläkaren inte skall kosta mer än besök hos specialist i sjukvården.

Men det rör på sig. Till landsmötet 2017 kommer en helt ny vårdpolitik att presenteras. I debatten sympatiserade partistyrelsens representant med min motion men det räcker ju inte.

Nu gäller det att få partiet att gå från att sympatisera med tanken till att driva frågan.

Det hör till att på varje landsmöte skall partiledningen förlora i några frågor. Denna gång förlorade man när det gäller gårdsförsäljning av egentillverkad vin och öl. Röstades igenom  med 84-74. Jag röstade för, alltså emot partiledningen.

Sammanfattningsvis ett bra landsmöte som blev avstampen för den liberala förnyelsen och framgång 2018.

Detta var bara något om vad landsmötet behandlade.

Läs gärna mer genom att trycka här. 

PS! En fantastik miljö att sammanträda i. I andrakammarsalen, där landsmötet hölls, drabbade legender som Tage Erlander, Bertil Ohlin, Karl Staaff och Hjalmar Branting samman. Vilken historia. DS!

Inga kommentarer: