lördag, juni 02, 2007

Granska om opinionsmätningarna är seriösa

Jag har tidigare ifrågasatt om ansvariga för opinionsundersökningarna sover gott på nätterna.

Denna vecka har vi begåvats med två olika mätningar från Synovate/Temo och Skop.
Och de spretar åt olika håll. Vem skall man lita på?

Har (s) 45 % (S/T) eller 38 % (Skop)? Det är ju en skillnad på hela 7 %.

Är moderaterna på nedgång (S/T) eller på uppgång (Skop)?

Jag tycker det är dags att någon inom media seriöst börjar granska opinionsundersökningarna. Kanske något för Janne Josefsson? Är mätmetoderna riktiga? Har man kompetens?

Om jag som tidningsansvarig skulle köpa dessa mätningar skulle jag starkt ifrågasätta om jag får vad jag betalar för.

Och politiska journalister skall nog vara försiktiga med att dra slutsatser på basis av dem. För om (s) har 38 eller 45 % ger ju helt olika slutsatser.

Konkurrens bra i offentlig sektor - Artikel HP

Kommunledningen i Halmstad som består av m+fp+c+kd+spi vill göra det möjligt att utsätta den egna verksamheten för konkurrens. Givetvis för att få en effektivare verksamhet och få mer pengar över till sådana saker som vård och omsorg.

Mer om detta finns i denna artikel i Hallandsposten. Givetvis är (s) i Halmstad bakåtsträvare och emot.

Jag har idag en debattartikel i ämnet på Hallandspostens ledarsida.

Konkurrens bra i offentlig sektor
I Halmstad vill den borgerliga kommunledningen kunna utsätta den egna verksamheten för konkurrens. Det finns ett förbud för detta sedan vänsterstyret hade makten. Men socialdemokraterna säger nej.

– Vi tror inte att det blir billigare för kommunen att privatisera. Det handlar ändå om offentliga tjänster som utförs av någon annan men som ytterst ska betalas av det allmänna, säger oppositionsrådet Anders Rosén till Hallandsposten.

Vad är han rädd för? Att konkurrens skall visa sig sänka kostnaderna?

Hur vore det om han pratade med sina partivänner i Landstinget Halland och speciellt med dem som sitter i styrelsen för Landstingsservice? För det är ju bättre att veta än att tro.

Framsynta politiker inom Landstinget Halland samlade i början av 2000-talet servicefunktioner som telefoni, transport, kost, teknisk service, städ och varuförsörjning i en förvaltning, Landstingsservice.

Uppdraget var att effektivisera och göra verksamheten konkurrenskraftig. När arbetet var avslutat skulle verksamheten handlas upp och Landstingsservice skulle få konkurrera på samma villkor som privata.

Första upphandlingen som gällde bland annat städning i Falkenberg förlorade man till ett privat företag. Nästa stora eldprov blev servicen på Varbergs sjukhus. Och Landstingsservice vann. Beslutet överklagades till länsrätten som konstaterade att Landstingsservice vunnit ärligt.

Kostnaderna är sänkta med över 20 procent sedan man samlade verksamheten. Det beror inte bara på effektivisering utan även att kunderna blivit mer medvetna nu när inget är ”fria nyttigheter” utan alla tjänster måste man betala för. Sådant skapar nya lösningar. Alla effektiviseringar har gett mer pengar till vården.

Har socialdemokraterna i Halmstad råd att låta verksamhet kosta mer än vad som är nödvändigt? Vad säger väljarna? Accepterar man högre skatt för att viss verksamhet inte drivs så effektivt som den skulle kunna göras?


TOMMY RYDFELDT (FP)
Ledamot i styrelsen för Landstingsservice

fredag, juni 01, 2007

Sossarna i Kungsbackas namnsinsamling saknar värde

Socialdemokraterna i Kungsbacka håller på med en namnsinsamling för att stoppa regeringens försäljning av statliga bolag. Eller är det något sossarna gör över hela landet? Man tycks dock glömma att tala om att det är den f.d (s)-regeringen som sökt bemyndigande för att sälja Telia Sonera, Omx och Nordea. Och att också (s) vill sälja. För 15 miljarder per år.

Den är länken borde man läsa. Det finns fler liknande debattsvar.

Det blev ett svar och insändare i tidningen Norra Halland idag till socialdemokraten Åke Eliassons insändare tidigare i veckan.

Berättade du sanningen på torget Åke?
I en insändare i Norra Halland 29 maj redovisar Åke Eliasson (s) ett upprop och namninsamling som han och (s) gjort på torget i Kungsbacka vid 1:a maj och vid marknadsdagarna.

Insändaren går ut på att man inte skall sälja ut hela eller delar av statliga bolag. Åke Eliasson påstår att människor är upprörda och har lite förståelse för förslaget att sälja det bolag som det inte finns strategisk anledning för staten att äga.

Bland de bolag Åke nämner finns Telia Sonera, OMX och Nordea.

Men har Åke Eliasson och socialdemokraterna berättat sanningen på torget? Det människor borde vara upprörda över är att (s) uppenbarligen har stått på torget och mörkat.

Riksdagen har tidigare beslutat att bemyndiga regeringen att sälja aktier i Telia Sonera, OMX och Nordea. På förslag av socialdemokraterna. Så den försäljning av aktier i Telia Sonera som regeringen gjorde för en tid sedan gjordes på det bemyndigande den tidigare (s)-regeringen begärt av riksdagen.

Dessutom så har socialdemokraterna genom Thomas Östros (läs protokollen) före sin valförlust sagt i riksdagen att man vill sälja statliga bolag för 60 miljarder (15 miljarder per år) under innevarande mandatperiod.

Grunden för uppropet och namninsamlingen faller liksom platt till marken.

Som man frågar får man svar. Och redovisar man inte hela sanningen blir ju påskrifterna värdelösa som inlägg i debatten.

Antingen är socialdemokraterna i Kungsbacka okunniga om vad deras parti gjort och sagt i riksdagen eller så försöker man medvetet få namnunderskrifter utan att presentera hela sanningen. Oavsett vilket skapar det trovärdighetsproblem.

Tommy Rydfeldt
Folkpartist

torsdag, maj 31, 2007

Public service på villovägar

Nu rapporterar bland annat Dagens Nyheter att produktionen ”Ballar av stål”, producerad av Strix för Sveriges Television, varit ute i ett bostadsområde och haft personer som spelat berusade eller förvirrade. Tydligen jättekul. Men inte för de drabbade som blev skrämda.

Detta program skadar public service ordentligt. Mer än några som vill avskaffa SVT någonsin kan göra genom debattinlägg.

Ansvarig utgivare är Johan Grafström på SVT Syd som numera inte låter så självsäker.
Till Svenska Dagbladet säger han: ” Jag är ledsen över att det här har skadat oss, programmet och Strix. Som ursprungsidé handlar det mest om bus och det är naturligtvis inte vår avsikt att någon ska bli ledsen”
Äntligen förstår han att detta skadar SVT:s trovärdighet ordentligt. Nu gäller det bara för Eva Hamilton och SVT:s ledning att också begripa detta och stoppa serien.

Man förstår väl att efter varje avsnitt man sänder kommer människor att träda fram som känner sig kränkta. Speciellt som man kan tänka sig sända inslag med människor som inte godkänt sin medverkan.

Johan Grafström säger också till Svd:”Vi har varit medvetna om att det är ett svårproducerat program vi har köpt in och därför har vi har gjort mycket för att kvalitetssäkra produktionen och programmet.”

Uppenbart har man misslyckats rejält i kvalitetssäkringen.

Johan Grafström skall sluta på SVT Syd. Inte en dag för tidigt. Enligt Svd står SVT syd inte bara bakom beställningen av ”Ballar av stål” utan även det utskällda programmet Bingo Royal samt den av Granskningsnämnden fällda temakvällen om Fidel Castro.

Public service behövs och man skall inte bara prducera nyheter och dokumentärer utan även nöjen. Men det verkar som man nu har hamnat på villovägar.

Dåligt intresse i folkpartiet för bostadspolitik?

Jag blev lite förvånad när motionerna till folkpartiets landsmötet kom. Bara två motioner som handlar om bostadsförsörjning.

Man kan jämföra med området integration - migration och asylpolitik. Där finns det 26 motioner. Inget fel att skriva motioner om dessa ämnen men kanske några skulle ha funderat över hur bostadsförsörjningen fungerar i Sverige och vilken påverkan den har för möjligheten att lyckas med integrationspolitiken.

Så det blev en artikel i det liberala nyhetsmagasinet NU som publiceras i dagens nummer.

Dåligt intresse för bostadspolitik

När jag läste motionerna till höstens landsmöte så blev jag oerhört förvånad. Det finns bara 11 motioner under rubriken ”Bostadspolitik”.

Detta i ett Sverige som har stor bostadsbrist och där det är svårt att framför allt komma in på bostadsmarknaden. Tittar man noga så finns det bara två motioner som handlar om frågor om själva bostadsförsörjningen. Min motion om ett bosparande för att underlätta för fler att kunna spara till sin bostad och Nina Lundströms om marknadshyror och social housing. Övriga så kallade bostadsmotioner gäller allt från strandskydd till större friggebod.

Är intresset för bostadspolitik så dåligt inom folkpartiet? Varför har inte det Liberala ungdomsförbundet en massa motioner för att öka bostadsbyggandet och underlätta för ungdomar på bostadsmarkanden? Eller tycker LUF att allt är bra på dagens bostadsmarknad? Bostadsbristen är inget problem?

Och var är alla som den senaste tiden sagt att folkpartiet skall bli mer socialliberalt? Finns det något mer socialliberalt en rätt till egen bostad? Det räcker inte att man säger att man är socialliberal det måste följas av både idéer och agerande.

Möjligheten till en egen bostad och kanske kunna äga den är en viktig del för att skapa en fungerande integration.

Hade jag vetat att det skulle komma så få motioner hade jag föreslagit att landsmötet skulle ha uppdragit åt partistyrelsen att utse en bostadsarbetsgrupp som fick arbeta fram ett nytt liberalt bostadsprogram. Men det är ju inte försent att få till en sådan grupp. Partistyrelsen kan ju själva ta ett sådant initiativ.

Tommy Rydfeldt
f.d. bostadskommunalråd
Kungsbacka

onsdag, maj 30, 2007

Vi minns.....

I dagens KU förhör tycktes socialdemokraterna se Carl Bildts engagemang ute i världen innan han blev utrikesminister som en nackdel.

Carl Bildt själv utryckte det såhär enligt DN:

"-Det behöver ju inte vara en nackdel att ha en utrikesminister med viss erfarenhet av världen och visst internationellt renommé."
Precis. Vi minns ju med skräck Laila Freivalds.

Sverige behöver lagar som reglerar bidrag till partierna

Socialdemokraterna tar på olika sätt emot bidrag från fackföreningsrörelsen. Direkta och indirekta. Hur mycket det är vet vi inte.

Nu avslöjas av TV 4:s Nyheterna att moderaterna fått 30 miljoner från privatpersoner eller vilka de nu är genom någon förening/stiftelse.

Det är ju dessutom möjligt att andra partier fått bidrag som vi inte känner till.

Risken är alltid att dessa bidrag på olika sätt påverkar de partier som får bidrag. I Storbritannien pågår just nu utredningen om att Labour för att få bidrag och lån från rika privatpersoner lovat dem att bli adlade. Till och med Tony Blair har förförts av polisen.
Även de konservativa påstås ha lämnat sådana löften vid sin tid vid makten.

Givetvis förnekar alltid partierna att bidragsgivarna kan påverka men skandalen i Storbritannien och andra sådana skandaler visar ju på motsatsen.

Sverige behöver, precis som många andra länder har, en lag som reglerar hur man kan ge bidrag, direkt via pengar, eller genom att ställa resurser som lokaler, personer, tryckerier och dylikt till förfogande.

Lagen måste också ge partierna skyldighet att redovisa vem som givit pengarna.

Skall man få ge pengar anonymt? Både ja och nej. Privatpersoner bör ha ett belopp som redovisas men där namnet inte blir offentligt. T.ex. 25 000. Belopp över detta belopp och pengar/stöd från organisationer och företag skall alltid redovisas vem de kommer från.

Förslagsvis riksrevisionen bör ha möjlighet att granska siffrorna och inbetalningar så att man inte försöker kringgå lagen genom att samma privatperson betalar in 20 ggr eller man går via någon förening/stiftelse som i sin tur inte talar om hur man fått pengarna.

Upptäcks fusk skall partierna tvingas betala tillbaka pengarna till bidragsgivaren, betala 40 % av värdet i straffavgift och den ansvariga i partiet skall kunna åtalas.

Jag vill inte på något sätt hindra bidrag till partierna. Väljarna har dock rätt att veta om de förslag partierna lägger fram, eller utnämningar man gör kan ha påverkats av att någon privatperson eller organisation/företag har lämnat bidrag.

Vågar (m) och (s) ge Sverige en lag om kampanjfinansiering, en lag som finns i de flesta demokratiska länder?

Köerna på sjukhusens akuter

Jag har tidigar redovisat att jag fått publicerat en artikel i Göteborgs Posten om de återkommande köerna på sjukhusens akuter.

Nu har jag också fått publicerat en något längre variant i Kugnsbacka Posten och Norra Halland. Här kommer den.

Varför är det alltid kö på akuten?Så länge jag kan minnas har alltid media rapporterat lite då och då om långa köer på sjukhusens akuter. Själv har jag en upplevelse för några år sedan då jag fick vänta 7 timmar på sjukhuset i Varbergs akut för att få penicillin för en infektion.

Tydligen hade jag tur för den senaste tiden har man kunnat läsa i media om väntetider upp emot 10-15 timmar på vissa akuter.

Något fel måste det väl vara i sjukhusens planering när detta problem rapporteras om år efter år? Inte kan det komma som en överraskning att människor då och då söker sig till en akutmottagning.

I vissa delar av Sverige börjar man tänka om och satsar på lokala närakuter ibland även med specialistkompetens. Allt för att minska belastningen på de stora sjukhusens akuter. Och det är definitivt ett alternativ till att satsa mer pengar på befintliga akuter. Bland annat finns sådana tankar i Göteborg.

I Kungsbacka har vi sedan 2006 en närakut. Folkpartiet ville ha en nattöppen närakut. Tyvärr så valde majoriteten att gå emot detta och stänga på natten. Det finns heller inte tillgång till röntgen hela tiden man har öppet. Sammantaget ger detta givetvis ökade besök på andra akuter av patienter som inte skulle behöva åka dit.

Får jag hoppas på att man tänker om och satsar på närakuten? På sikt kanske också på viss specialistkompetens.

Det kan väl inte vara en naturlag att det alltid skall vara kö på akuten?

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

tisdag, maj 29, 2007

Eva Hamilton funderar över vad som är public service

Jag har tidigare undrat över vad SVT:s VD Eva Hamilton tycker om programmet "Ballar av stål". Är detta public service?

I ett brev till de anställda som refereras i tidningen Resumé skriver hon:
"”Man kan alltid diskutera huruvida SVT ska göra den här typen Dolda kameran-program. Och det ska vi förvisso grunna på. Men inte via Expressens eller Svenskans ledarsidor”.

När hon grunnat färdigt borde svaret vara nej.

Låt Kanal 7,9, Tv 400 och allt vad de heter göra sådana här program. SVT har ett mycket bredare uppdrag.

Kuriosa är att Aftonbladet påstår att den vattensprutande personen från Strix Hanna Wilenius riskerar fängelse. Mindre begåvat kallar SVT:s informationsdirektör hennes tilltag. Och mindre begåvat är väl också hennes uttalande i Aftonbladet:
"Jag har bara följt manus"

Jösses var har man hittat henne......