lördag, juni 02, 2007

Granska om opinionsmätningarna är seriösa

Jag har tidigare ifrågasatt om ansvariga för opinionsundersökningarna sover gott på nätterna.

Denna vecka har vi begåvats med två olika mätningar från Synovate/Temo och Skop.
Och de spretar åt olika håll. Vem skall man lita på?

Har (s) 45 % (S/T) eller 38 % (Skop)? Det är ju en skillnad på hela 7 %.

Är moderaterna på nedgång (S/T) eller på uppgång (Skop)?

Jag tycker det är dags att någon inom media seriöst börjar granska opinionsundersökningarna. Kanske något för Janne Josefsson? Är mätmetoderna riktiga? Har man kompetens?

Om jag som tidningsansvarig skulle köpa dessa mätningar skulle jag starkt ifrågasätta om jag får vad jag betalar för.

Och politiska journalister skall nog vara försiktiga med att dra slutsatser på basis av dem. För om (s) har 38 eller 45 % ger ju helt olika slutsatser.

Inga kommentarer: