måndag, februari 09, 2015

Palliativa vårdavdelningen i Falkenberg invigd.

Idag invigdes den palliativa vårdavdelningen i Falkenberg. Avdelningen drivs av Närsjukvården i Region Halland och politiskt ansvarig nämnde är Driftnämnden Närsjukvård.

Två klipp för nya vårdavdelningen
Den nya vårdavdelningen riktar sig till personer som vårdas i sitt hem, ofta med mycket hjälp och stöd av närstående. Vårdavdelningen ska vara en resurs när patienten kanske inte längre vill vårdas hemma, eller när närstående under en period behöver avlastning.

Avdelningen ska erbjuda vård för hallänningar från 18 år och uppåt med olika diagnoser. Vården kommer att bedrivas i nära samarbete med det palliativa konsultteamet i Falkenberg.
Två glada FP-ordförande i Närsjukvård och lokal nämnd

Åtta undersköterskor och åtta sjuksköterskor kommer att bemanna avdelningen som kommer att vara öppen dygnet runt, året runt. Läkare i närsjukvården kommer att vara knutna till avdelningen, även andra kompetenser. Den allmänna palliativa vården är alltså till stor del inriktad på omvårdnad och smärtlindring .Vid mer avancerade behandlingar kommer patienterna att få dessa på sjukhus.

Invigningen var välbesökt som ni kan se på bilderna.

Många kom på invigningen
Avdelningen fyller ett behov som saknats. Den är inte bara för invånarna i Falkenberg utan för alla hallänningar.
Bilderna är tagna av Linnéa Kongbäck på Närsjukvårdens kansli.


Ett av rummen