torsdag, maj 04, 2017

Nu är ett nytt biljettsystem på väg som förenklar kollektivtrafikresandet

Den 27 februari 2012 skrev jag en motion, se här, till regionfullmäktige i Halland. Jag ville ha en samordning mellan Västtrafiks kort och Hallandstrafikens. I praktiken därmed hela södra Sverige då Hallandstrafiken är med i samarbetet sydtaxan.

Motionen fick ett välvilligt svar även om ingen lovade något.

Men nu har framför allt tekniken fört oss närmare ett nytt biljettsystem.

Vid Hallandstrafikens senaste styrelsemöte diskuterades frågan och den kommer fortsätta att diskuteras och utredas.
Den app Skånetrafiken nu storlanserar
Några saker kan man redan nu slå fast.

1. Grunden kommer vara en app kopplad till mobiltelefon. Det gör att den som vill resa över länsgränsen bara lägger in sin resa i appen och betalar. Att det finns en kommungräns eller länsgräns blir ointressant.

2. Systemet måste vara byggt så att det är öppet för innovationer och den digitala utvecklingen. Några exempel:

a) De kundkort många har i affärerna är på väg ut. Ditt kundkort finns i "molnet" och man måste bara identifiera sig för att få rabatten. T.ex ICA har det så. Fysiskt kort behövs ej utan körkort räcker. Ditt periodkort eller kontoladdning kopplat till ditt körkort?

b) Alla bank- och kreditkort kommer få en NFC funktion. Läs mer här. NFC är en överföringsmetod för kontaktlöst utbyte av data över korta sträckor. Ditt periodkort eller kontoladdning kopplat till ditt bankkort? Körkort med flera ID-kort har idag s.k QR-kod. Sätt att bevisa att du är du.

3. Även i fortsättningen möjlighet att köpa biljett för den som varken vill eller kan köpa med mobil eller annan funktion.

Nya biljettsystemet är planerat att lanseras 2019 av Hallandstrafiken. Digitala lösningar via app finns redan hos Hallandstrafiken och Västtrafik men nu handlar det om övergång till helt nya system. När Västtrafik helt ändrar system och fasar ut det gamla vet jag inte om de fattat beslut om. De har ju redan appen ToGo

Jag tror enkla sätt att köpa biljett och att resa ökar antalet resenärer.

Man behöver inte fundera utan samma app används för resa till Varberg som för resa till Västra Frölunda.

Fotnot: Detta är artikel 4 om kollektivtrafiken.

Artikel 1 om kollektivtrafik hittar du här. Tryck. 
Artikel 2 om kollektivtrafik hittar du här. Tryck 
Artikel 3 om kollektivtrafik hittar du här. Tryck 
.


tisdag, maj 02, 2017

Resandet med stadsbussarna i Kungsbacka ökar igen - nästan dubblerat resande på två år

I juni 2015 las resandet för Kungsbackas stadsbussar om. Fyra genomgående linjer skapades. Områden som tidigare hade gles trafik, som Kolla,fick nu regelbunden busstrafik.

Bussarnas tider är anpassade till pendeltåget. Många kan också välja att kliva på pendeltåget i Kungsbacka eller Hede.

När stadsbussnätet las om var det ca: 250.000 resor per år.

Det blev snabbt en succé med kraftigt ökade antalet resor. Och den ökningen bara fortsätter.

Den ackumulerade ökningen är 18, 6% och jämför man mars 2016 med mars 2017 är det en ökning med 25,1%.

Fortsätter det i den takten så kan resandet 2017 nå 500.000 resor. 2016 stannade ju på ca: 410.000 resor och en ökning 2017 runt 20% innebär ju en fördubbling på två år. Och det finns ju ingen anledning att tro att resandeökningen kommer avstanna.

Kungsbacka stad expanderar, det blir bara dyrare och dyrare att ta med sig bilen till Göteborg. Få och dyra parkeringsplatser plus trängselskatt. Köerna på motorvägen i rusningstrafik gör att tåget kommer fram dubbelt så snabbt.

Omläggningen visar tydligt att när man gör förändringar, gör trafiken attraktiv och ger fler möjlighet att åka kollektivt, så ökar resandet. Attraktiviteten är mycket viktigare än priset, vilket inte alltid alla politiker begriper. För vem åker kollektivtrafik, även om den är gratis, om det tar längre tid, det är glest mellan turerna och det är dålig komfort.

Den som är intresserad av stadsbussarna i Kungsbackas historia (började 1992) kan trycka här.

Fotnot: Artikel 3 om kollektivtrafik. Fler kommer närmaste tiden

Artikel 1 om kollektivtrafik hittar du här. Tryck. 
Artikel 2 om kollektivtrafik hittar du här. Tryck

En röst på (S) innebär nej till fler tågstopp i Åsa

Socialdemokraterna har det lite jobbigt i frågan kring att om Öresundståg skall stanna i Åsa.

I Kungsbacka har S-politiker sagt ja. Man motionerade till och med till Socialdemokraternas distriktskongress i Halland med det blev nej till att fler Öresundståg skall stanna i Åsa.

I fredags skrev de tre socialdemokraterna i Hallandstrafikens styrelse i tidningen Norra Halland om varför man inte skall stanna fler tåg i Åsa. Lite knepigt är att en av ledamöterna är Mikael Delin från Kungsbacka. Bryr han inte sig om vad hans egen arbetarekommun säger?

Idag svarar jag i Norra Halland.

En röst på (S) innebär nej till fler tågstopp i Åsa

Per Stané Persson, Catharina Berghorn och Mikael Delin redovisar väldigt tydligt i NH 28/4 att en röst på Socialdemokraterna i nästa års val, till regionen och kommunen, är en röst för ett nej till fler tågstopp för Öresundstågen i Åsa.
Det har uppenbarligen inte någon betydelse vad kommunalrådet Eva Borg (S) eller andra socialdemokrater i Kungsbacka säger och tycker vilket bevisas av att Mikael Delin som Kungsbackabo går emot fler stopp.

(S) gömmer sig bakom Trafikförsörjningsprogrammet som är riktlinjer. Ett program som redan ändrats en gång och säkert kommer ändras fler gånger innan nytt tas fram om några år.

Jag föreslog på styrelsemötet i Hallandstrafiken att kontakt skulle tas med Skånetrafiken, Västtrafik, Trafikverket och Region Halland för att få frågan prövad. Men det hovsamma förslaget röstades ner av Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Centerpartiets representant hade förhinder men har tidigare tydligt deklarerat partiets motstånd till fler tågstopp i Åsa för Öresundstågen.

Skånetrafikens bör inte bli några problem då deras chef har svarat att frågan om fler stopp i Halland är en fråga för Halland.

Men jag och Liberalerna ger oss inte och är det enda parti som i regionen och kommunen är överens om fler tågstopp i Åsa.

Det finns en station, det går tåg, människor vill åka, låt då tågen stanna.

Tommy Rydfeldt (L)

Gruppledare Region Halland och ledamot i Hallandstrafikens styrelse.

Fotnot: Artikel 2 om kollektivtrafik. Det kommer fler närmaste tiden.

Artikel 1 om kollektivtrafik hittar du här. Tryck.


måndag, maj 01, 2017

Antalet resande med pendeltåget Kungsbacka-Göteborg var 43% större än vad man trodde

Under ett antal år har det varit en diskussion om hur många som egentligen reser med pendeltåget mellan Kungsbacka och Göteborg.

Västtrafik, som ansvarar för tågen, har utifrån en resvaneundersökning 2006 räknat stämplingsbenägenheten.

Den som reser med kontoladdning måste stämpla men de med periodkort gör det inte alltid. SMS biljett eller  resa via app stämplar inte heller.

Västtrafik har utgått från en andel som stämplat. Lite enkelt beskrivet att har antalet stämplingar ökat har man ansett att resandet ökat. Har de minskat så har antagandet varit minskat resande.

Detta har ifrågasatts inte minst av Hallandstrafiken som har ansvar för den del som går i Halland.

Vi är många som upplevt klart ökat resande och trängsel men Västtrafiks statistik har sagt något annat.

Under 2016 har en nytt system trimmats in. Det innebär att man räknar alla som stiger av och på tågen genom sensorer i dörrarna.

När nu siffrorna för första kvartalet 2017 kommit kan man konstatera att Västtrafiks tidigare siffror var fel och vi som trodde att resandet var högre, hade rätt.

Och vi kan nu konstatera att resandet för de som kliver av och på i Halland är 42,9% högre än vad man tidigare trodde. Det finns säkert några procent ökat resande i den siffran med främst består det av att man räknat korrekt.

För hela pendeltåget, de som reser men utgår eller reser till Halland, är siffran  en ökning på 24%. 55% av resorna med pendeltåget genomförs av hallänningar.

Det innebär att den del som berör Halland kan bli närmare 3 miljoner resor under 2017 istället för tidigare siffror som låg strax under 2 miljoner.

Det nya kundräkningssystemet ger väldigt exakta siffror för resandet. Man kan också snabbt se om någon avgång börjar bli full eller om det är glest med resande.

Västtrafik och även Hallandstrafiken övergår mer och mer till resande vi app. Då kommer man inte stämpla som resenär. Och därför kommer Västtrafik installera samma kundräkningssystem i bussarna.

Fotnot: Artikel 1 om kollektivtrafik.  Det kommer fler under närmaste veckorna så återkom till bloggen regelbundet.

Avskaffa 1 maj som helgdagJag har inget emot att vissa partier och organisationer vill ha en dag om året de demonstrerar på. Det tillhör demokratin.

Men varför skall denna dag vara helgdag för att en minoritet i samhället vill demonstrera?

Kanske skulle alliansen och alla de som står för ickesocialism och demokrati också få en egen helgdag?

Nej avskaffa 1 maj som helgdag.

Gör istället en måndag i maj till helgdag. Som britternas bank holiday.

Fotnot: Inlägg i repris. Skrevs första gången 1 maj 2008 men är fortfarande lika aktuellt.