måndag, december 18, 2017

Närakuten i Kungsbacka handlas upp på nytt

Avtalet för Närakuten i Kungsbacka går ut 2019-01-01. Och då måste en ny entreprenör handlas upp eller att den övergår i egen regi. I Torsdags beslöt Driftnämnden Närsjukvård att den skall handlas upp på nytt. 

Idag drivs den av Capio på updprag av Närsjukvården Region Halland. 

Närakuten, som ligger på sjukhusområdet i Kungsbacka, har öppet 7-24 alla dagar. Verksamheten är ett komplement till i första hand invånarna i Kungsbacka med behov av omedelbara medicinska insatser för bedömning och eventuell behandling.  Cirka 38 000 besöker Närakuten årligen av dem kommer ca: 20% från Västra Götaland.

Entrén till Närakuten öppen 7-24 varje dag
Tack vare Närakuten så avlastas även sjukhusens akuter. Kungsbackas invånare är dem som går minst till sjukhusakuterna.

Grundprinciper för upphandlingen följer i stort nuvarande avtal vilket innebär fortsatt drift i upphandlad regi och fortsatt inriktning på drop-in, men med viss möjlighet för vårdcentralerna att boka besök på Närakuten. Avtalstiden sätts till 4+2 år, med villkor som ger möjlighet för omförhandling vid större förändringar av lagstiftning/villkor.

De stora förändringarna är:

1. Möjlighet för vårdcentralerna att boka tider på Närakuten

2. Ökat incitament för att patienter ska omhändertas av annan vårdprofession än läkare 

3. Förtydligande att Närakuten är en del av det samlade primärvårdsutbudet i Kungsbacka 

4. Möjlighet att förhandla om vid större förändringar.

Förfrågningsunderlag går ut i början av 2018 och avtalsstart är 1 januari 2019.

Beslut kring vem som får driva Närakuten kommer Driftnämnden Närsjukvård ta under våren 2018.