onsdag, juni 17, 2009

Ett mycket bra ministerval

Idag presenterades den nya högskole- och forsknings- ministern,Tobias Krantz.
Det är ett utmärkt val.

Tobias Krantz har goda kvalifikationer att bli inte bara en bra minister utan också ett nytt fräscht ansikte utåt.

Cecilia Malmström hade också blivit en bra högskole- och forskningsminister men man byter inte EU minister dagar innan Sveriges ordförandeskap börjar.

Tobias blir minister när det är medvind för Folkpartiet och alliansen. Senast nu siffrorna i SCB:s undersökning.

En borgerlig regering har aldrig 15 månader innan ett val haft så goda siffror. 1978 präglades regeringen av oenigheten kring kärnkraften men vann valet 1979 mycket på grund av misstag från (S). 1981 låg borgerligheten hopplöst efter. Likaså 1993.

Så chansen och möjligheten att vinna valet 2010 är stor.
Och då får Tobias Krantz vara minister minst till 2014.

DN1Svd12Svd2DN2AftonblaDagenExpressenGPGP2SydsvSvd4DN

måndag, juni 15, 2009

Nu lämnar vi flummet

Jag har skrivit mycket om den nya skolpolitik Sverige så väl behöver och som kommer att införas.

Idag tar alliansregeringen och Jan Björklund (FP) (bilden nedan) ett viktigt steg mot en ny politik genom att den nya skollagen presenteras.

Bland alla förslag finns:

• Förskolan blir egen skolform,

• Friskolor skall rätta sig efter samma regelverk som kommunala skolor,

• Skolinspektionens uppdrag blir tydligare och skarpare,

• Rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp ska tydliggöras. Kraven på att utreda en elevs behov av särskilt stöd ska bli tydligare och beslut om åtgärdsprogram ska kunna överklagas,

• Det blir tillåtet att anordna antagningstester för särskilda profilklasser från årskurs sju i grundskolan,

• Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan. Eleverna ska också ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Vidare ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Dessa regler gäller även för fristående skolor,

• Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. Dessutom införs en trappa av sanktioner med fler disciplinära åtgärder för elever som stör andra elevers trygghet och studiero,

• Skolinspektionen ges möjlighet att granska vilka bidrag en skola får, att skolmaten ska vara näringsriktig och att byråkratin ska minska.

• Möjligheten att läsa redan godkända gymnasiekurser på komvux för att höja betyget försvinner.


Media har koncentrerat sig på det sista förslaget. Att man inte skall kunna taktikläsa upp betygen på Komvux. Jag såg att någon tycker att det drabbar dem svaga. Men det är ju precis tvärtom.

De svaga eleverna slås ut tidigt genom att inte stöd ges. Vilket den nya skollagen ger dem rätt till. Utan det är de starka som inte var nöjda med VG som läser upp till MVG.

De pengar som detta kostar behövs istället för att tidigt sätta in resurser för de att stödja svaga elever.. Inte för att några skall kunna gå samma utbildning två gånger för att få bättre betyg.

Nu tar Sverige ett ordentligt steg bort från flummet.
Sveriges elever är värda en bättre utbildning.

DN123Afton12Express1234SvdSydsve123GPDN

Nu lämnar vi Kuba och Nordkorea

Sverige har tillsammans med Nordkorea och Kuba varit de enda länderna som inte tillåtit att andra än staten öppnar Apotek.

I samband med omregleringen av Apoteken blir detta möjligt.

Idag meddelas att KF tillsammans med finska Oriola, under namnet Kronans droghandel, kommer öppna Apotek.

Och förmodligen vara med om att köpa de Apotek från Apoteksbolaget som staten säljer ut.

Jag ser fram emot lite konkurrens även på detta område. Med bättre öppettider, kortare väntetider och fler Apotek.

I min hemkommun kommer två Apotek få nya ägare. Kanske KF?

DNSvdResuméGP

söndag, juni 14, 2009

Folkpartiet riksdagslista i Halland är klar

Först ut inom Folkpartiet att lägga fast riksdagslistan inför 2010 är Folkpartiet i Halland. Det beslutades om den i torsdags.

Listan toppas av Jan Ertsborn från Falkenberg med Ann Molander från Kungsbacka på andra plats. Det är dem ni ser på bilden.

Övriga på topp 10 hittar ni nedan. Någon som är intresserad av hela listan gå då till Folkpartiet i Hallands hemsida. Tryck här.

Här är listan topp 10.

1. Jan Ertsborn, Falkenberg
2. Ann Molander, Kungsbacka
3. Bengt Eliasson, Åsa
4. Fatima Svanå, Halmstad
5. Mathias Ahlstrand, Varberg
6. Emma Gröndahl, Laholm
7. Niclas Erlandsson, Hylte
8. Suzanne Åkerlund, Halmstad
9. Syle Bogiqi, Halmstad
10.Ulrika Landergren, Kullavik

Släpper (S) storstadregionerna till Alliansen?

SIFO idag ibland annat SVD och GP.

Några intressanta saker:

• Socialdemokraterna backar till rekordlåga 32,8 %
• Folkpartiet går starkt framåt till 8,8 %.
• Det är i princip jämt mellan blocken. Rödgröna trekanten leder med 0,3 %.
• KD över 4 %
• Centerpartiet har det svårt. Nu 5 %.
• Sverigedemokraterna kommer inte över 4 %.
Piratpartiet under 4 %

Det är förståeligt att man är orolig inom (S). Speciellt efter att partiledaren Mona Sahlin och partisekreteraren Ibrahim Baylan kallade tillbakagången i valet till Europaparlamentet för framgång.

En majoritet av medelklassen i storstadsregionerna gillar friskolor, vårdval, att få över mer i plånboken. Att kunna får bättre service på Apoteken. Man är inte heller främmande för kärnkraft och positiva till EU medlemskap. Vissa även till Euron. Man gillar inte förmögenhets- skatter, fastighetsskatter och regleringar.

Man gillar heller inte tanken på att Vänsterpartiet skall sitta i en regering.

Hur stämmer Socialdemokraternas politik med detta? Som de flesta ser dåligt. Och därför är storstadsregionerna ett oerhört problem för (S). Utan dem vinner man inga val.

Så skall (S) ändra politiken eller släppa storstadsregionerna till alliansen? Man skulle givetvis inte göra det medvetet men för man ingen politik för storstadsregionerna så blir det konsekvensen.

Folkpartiet får 8,8%. Mycket roligt. Inser dock att det bara är en mätning men det finns något att bygga på sedan valet den 7 juni. Kan Jan Björklund (bilden ovan) och Folkpartiet ta vara på det intresse som nu finns för partiet kan 2010 bli ett riktigt roligt val.