söndag, juni 14, 2009

Släpper (S) storstadregionerna till Alliansen?

SIFO idag ibland annat SVD och GP.

Några intressanta saker:

• Socialdemokraterna backar till rekordlåga 32,8 %
• Folkpartiet går starkt framåt till 8,8 %.
• Det är i princip jämt mellan blocken. Rödgröna trekanten leder med 0,3 %.
• KD över 4 %
• Centerpartiet har det svårt. Nu 5 %.
• Sverigedemokraterna kommer inte över 4 %.
Piratpartiet under 4 %

Det är förståeligt att man är orolig inom (S). Speciellt efter att partiledaren Mona Sahlin och partisekreteraren Ibrahim Baylan kallade tillbakagången i valet till Europaparlamentet för framgång.

En majoritet av medelklassen i storstadsregionerna gillar friskolor, vårdval, att få över mer i plånboken. Att kunna får bättre service på Apoteken. Man är inte heller främmande för kärnkraft och positiva till EU medlemskap. Vissa även till Euron. Man gillar inte förmögenhets- skatter, fastighetsskatter och regleringar.

Man gillar heller inte tanken på att Vänsterpartiet skall sitta i en regering.

Hur stämmer Socialdemokraternas politik med detta? Som de flesta ser dåligt. Och därför är storstadsregionerna ett oerhört problem för (S). Utan dem vinner man inga val.

Så skall (S) ändra politiken eller släppa storstadsregionerna till alliansen? Man skulle givetvis inte göra det medvetet men för man ingen politik för storstadsregionerna så blir det konsekvensen.

Folkpartiet får 8,8%. Mycket roligt. Inser dock att det bara är en mätning men det finns något att bygga på sedan valet den 7 juni. Kan Jan Björklund (bilden ovan) och Folkpartiet ta vara på det intresse som nu finns för partiet kan 2010 bli ett riktigt roligt val.

2 kommentarer:

greyman sa...

Om du läser artikeln ordentligt så står det visserligen att Piratpartiet fick ett snitt som låg ganska lågt under hela undersökningsperioden, men att detta steg mycket kraftigt och de två sista veckorna ökade till nästan 5% (något som dock inte syns i den sammanlagda statistiken)

Ture sa...

Grundproblemet för socialdemokraterna är att de saknar framtidstro och har det fullständigt tomt när det gäller lösningar för framtiden.

I detta läge tycks man också vara fullständigt förlamade i och med det pågående sammarbetet inom den rödgröna sörjans allians. Det enda Sahlin får ur sig är att det "i god tid" före valet skall presenteras vad man tänker sig. Hur det blir med den saken får vi se...

Till råga på allt har man försett sig med ett ledarskap som med råge är det mest inkompetenta partiet någonsin haft. Sahlin, Baylan och Östros kan inte med bästa vilja i världen betecknas som ett "dreamteam".