måndag, juni 15, 2009

Nu lämnar vi flummet

Jag har skrivit mycket om den nya skolpolitik Sverige så väl behöver och som kommer att införas.

Idag tar alliansregeringen och Jan Björklund (FP) (bilden nedan) ett viktigt steg mot en ny politik genom att den nya skollagen presenteras.

Bland alla förslag finns:

• Förskolan blir egen skolform,

• Friskolor skall rätta sig efter samma regelverk som kommunala skolor,

• Skolinspektionens uppdrag blir tydligare och skarpare,

• Rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp ska tydliggöras. Kraven på att utreda en elevs behov av särskilt stöd ska bli tydligare och beslut om åtgärdsprogram ska kunna överklagas,

• Det blir tillåtet att anordna antagningstester för särskilda profilklasser från årskurs sju i grundskolan,

• Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan. Eleverna ska också ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Vidare ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Dessa regler gäller även för fristående skolor,

• Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. Dessutom införs en trappa av sanktioner med fler disciplinära åtgärder för elever som stör andra elevers trygghet och studiero,

• Skolinspektionen ges möjlighet att granska vilka bidrag en skola får, att skolmaten ska vara näringsriktig och att byråkratin ska minska.

• Möjligheten att läsa redan godkända gymnasiekurser på komvux för att höja betyget försvinner.


Media har koncentrerat sig på det sista förslaget. Att man inte skall kunna taktikläsa upp betygen på Komvux. Jag såg att någon tycker att det drabbar dem svaga. Men det är ju precis tvärtom.

De svaga eleverna slås ut tidigt genom att inte stöd ges. Vilket den nya skollagen ger dem rätt till. Utan det är de starka som inte var nöjda med VG som läser upp till MVG.

De pengar som detta kostar behövs istället för att tidigt sätta in resurser för de att stödja svaga elever.. Inte för att några skall kunna gå samma utbildning två gånger för att få bättre betyg.

Nu tar Sverige ett ordentligt steg bort från flummet.
Sveriges elever är värda en bättre utbildning.

DN123Afton12Express1234SvdSydsve123GPDN

5 kommentarer:

JemyM sa...

Jag kan inte se felet med "taktikstudier".

En doktor, jurist eller psykolog kanske behöver 4 års studier istället för 3. Det kanske inte är lättja, men en nödvändighet för att ha kunskaperna (100% MVG) som kräver en betydligt större insats än att ha blandade G-MVG. Uppenbart motsvarar inte den traditionella gymnasieutbildningen kraven.

Att vingklippa dem med ambitioner för att de inte uppfyller förväntade normer ligger inte rätt med liberal politik.

SingleStar sa...

Jag tycker det är bra att man begränsar taktikpluggandet. Vissa skall inte kunna läsa om kurser 10-20 gånger bara för att få ett MVG till slut. Har man fått godkänt så får man nöja sig med det. Bara den som fått IG borde få rätt att gå om kursen för att få allmän och/eller särskild behörighet. Om man nite klarar av att studera på gymnasiet så tyder det på att man heller inte kommer att orka med högskolans hårdare tempo heller.

De resurser som nu frigörs på komvux när man begränsar taktikplugandet ger möjlighet til alla som saknar gymnasiekompetens att få studera. Tyvärr är det många som vill neka dessa personer detta bara för att gymnasiestuderande skall kunna taktikstudera för att man inte orkar kämpa sig genom hela gymnasieprogrammet.

Pihlbaoge sa...

Hela komvux kapitlet är intressant för det går väldigt djupt.

För en herrans massa år sedan bestämde sig sossarna för att alla skulle utbildas. Svenska folket skulle bli det mest välutbildade i världen. Det blir enklare och enklare att få lära sig.

Jätte bra tycker det flesta, och det är en jättebra tanke. Problemet kommer ju när ALLA är högutbildade, och är överkvalificerade för många jobb. Då höjs kraven. Idag kan man knappt få jobb som städare utan gymnasieutbildning liksom.

När kraven höjs så kommer komvux. Där kan man plugga upp betygen m.m. så man också uppfyller de skyhöga kraven som numera ställs för de flesta kurserna på högskolorna m.m. Det är väl bra det också, kan tyckas, att man kan plugga upp betygen. Ja, det är ju jätte bra, problemet blir ju att nu blev konkuransen helt plötsligt ännu mer mördande. Inte bara bara slåss man med hela befolkningen om få platser, många har dessutom gjort om och gjort rätt på de kurserna man själv av olika anledning inte fick MVG i.

Då söker man in på komvux. Läser kurserna, och slänger tid och pengar på att läsa något man redan kan. Bara för att få ett högre betyg.

Man kan argumentera för att betyget skulle vara representativt för hur mycket man faktiskt kan, men jag har svårt att se att någon som gått på gymnasiet under de senaste 5 åren i alla fall känner att det är sant.

Lärare är människor. De gör fel, de favoriserar, de misstolkar, de är inte tillräckligt kompetenta, de ogillar folk, de sympatiserar. Helt enkelt. Betygen är inte alltid så rättvisa som de borde vara.

I det här läget är det ju oerhört fel mot de som faktiskt gör en bra första vända på gymnasiet. Säg att man får en 18,5 i snitt på sina gymnasiebetyg. Detta innebär att man haft övervägande högsta betyg. Det är inte rätt att någon som fjantade sig igenom gymnasiet, och grundskolan, och antagligen förstörde för andra, kan läsa upp sina betyg och konkurera ut den som vart målmedveten hela tiden.

Det blir så oerhört fel när personer som medvetet slängt bort stora delar av sin utbildning får möjligheten att konkurera ut de som faktiskt ansträngt sig.

Sen måste man överväga vad som är lämpligt. Är det egetnlgien okej att någon ska få lägga statlig tid och pengar på att öva sig fram till perfektion?

Det är ju lite det man får möjligheten till nu. Man får dåliga betyg, man börjar på komvux, försöker igen, får lite bättre, försöker igen och får lite bättre tills man är klar. Är det rätt? Hur mycket kan de då och hur mycket har de bara memorerat? Är det lämpligt att folk som har så svårt för att lära sig ska ha företräde till de populäraste och ofta väldigt svåra kurserna?

Gealach sa...

Vad skönt att läsa om någon som är positiv till förslaget, tror att du har helt rätt i det du säger.

Pekka Karvonen sa...

Bra förslag rakt igenom - men vi har tyvärr fortfarande inga förslag som leder fram till att verkligt duktiga lärare hålls kvar inom yrket. Enda karriärvägen är att bli arbetslagsledare, skolledare etc. och att tjäna mer genom att undervisa mindre.Potentiellt duktiga sökande för läraryrket ska vara bra speciella för att avstå från andra stimulerande yrken där betalningen är flerfaldigt högre. Den lärare som lägger ner massvis med tid på metodisk och pedagogisk utveckling är i stort sett obelönad (lönemässigt) för detta genom hela sin karriär.