lördag, september 10, 2011

Historien om Hede pendeltågsstation

Idag skriver Kungsbacka Posten om att Hede pendeltågsstation skall byggas ut kraftigt och bli något av ett Kungsbacka norra.

Hede är stationen som så kallade experter inte tyckte skulle byggas.

När pendeltågen planerades i slutet av 80-talet och början av 90-talet så var antalet stationer en het fråga.

De sakkunniga som  anlitades ansåg att så få stationer som möjligt var att föredra. Politikerna ville ha stationer där människor bodde och verkade.

Det som idag är Lisebergstationen tyckte konsulter och experter inte var så nödvändigt. Idag skulle vi inte kunna tänka oss pendeltåget Kungsbacka-Göteborg utan den.

Men mest emot var man Hede station. Fullständigt onödig och sinkar bara tåget, var experternas dom.

Men Kungsbackas politiker såg en annan utveckling. Javisst var de få resande i början men området var ett utvecklingsområde. Hela området kring Borgås (Det är den marken som går från f.d Beiersdorf till och med bostäderna i Björkris) hade köpts in.

I detta fallet vann politikerna och experterna fick ge sig. Och med facit i hand hade politiken rätt.

onsdag, september 07, 2011

Konkurrens, privata välfärdsbolag, kvalité, eller?

SNS publicerar idag en rapport som heter "Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?"

Den är på 279 sidor så jag har koncentrerat mig på att läsa sammanfattningen och det kapitel som handlar om sjukvård. 

I rapportens slutsats skriver man:


"De befintliga forskningsresultaten visar på varken några entydiga effektivitetsvinster eller -förluster i form av lägre offentliga utgifter för välfärdstjänsterna. De privata utförarna har visserligen lägre kostnader inom flera områden, men verksamheterna är inte alltid jämförbara. Dessutom resulterar besparingen oftast i högre vinst för utföraren, alltså minskar inte det offentligas kostnader. På de flesta områden går det heller inte att belägga några tydliga kvalitetsvinster. De mått som finns att tillgå pekar i stort sett på oförändrade resultat eller så går förändringen åt olika håll beroende på studie."

Men man noterar också att primärvården, det vill säga vårdcentraler med mera, tycks vara ett undantag där kvalitén har ökat genom ökad tillgänglighet.

Att släppa in privata företag i välfärden har varit något nytt för kommuner och landsting/regioner. I många länder har det traditionellt alltid funnits privata företag medan det i Sverige till och  med varit förbjudet.

Ofta har ju frågan varit vilken modell man skall använda. Speciellt upphandling är en svår modell där mycket kan gå fel. Därför det är stor skillnad mellan att handla upp spik och äldreomsorg.

Upphandling skapar inte heller kostnadsneutralitet mellan egen regi och det upphandlade. Den egna regin fortsätter ofta med samma kostnad medan den upphandlade är billigare. Hur mäter man då att det handlar om samma kvalité? Ofta gör man det inte utan antar.

Kundval (vårdval) tror jag är den bästa modellen. Region Halland var ju först med detta för vårdcentralerna. Kostnaden per utförd tjänst blir samma för egen regi och den egna verksamheten.  Men även den modellen kan driva kostnader om man lägger in ersättningar som stimulerar till detta. Att vårdcentraler, privata som i egen regi, får betalt extra per besök riskerar givetvis att öka kostnaderna utan att man vet att kvalitén blivit bättre.

Rapporten säger egentligen det som många känner till. Kommuner och landsting/regioner måste bli bättre på att mäta vad man får ut av de tjänster som både egen regi och privata utför.

Man måste bli bättre på tillsyn, kontroll, uppföljning och utvärdering. Och det måste gälla lika för den egna verksamheten som man ofta inte har samma tillsyn över för den är ju "vår egen" och då behövs inte detta.

Slutligen tycker jag man missar en dimension. Egentligen är det ointressant om något drivs offentligt eller privat. SAS innan avregleringen av flyget är ett bra bevis på detta. Man fanns som privat bolag (visserligen med delvis statliga ägare men börsnoterat) på en konstgjord marknad.  På många linjer saknades konkurrens. SAS var dyrt att resa med och ineffektivt.

För mig är riktig konkurrens på en riktig marknad mycket viktigare än vem som äger verksamheten. Och som rapporten noterar finns det på många områden vad de kallar en kvasimarknad.

Alltså bör politiker försöka konstruera system, helst med kundval, som skapar riktig konkurrens.

Och det viktigaste är inte alltid att det blir billigare. Om panodil kostar 3 kr mer eller mindre för mig är inte det viktigaste. Men att tillgängligheten att få enklare läkemedel och även receptbelagda ökat är ökad kvalité. Apoteket som monopol är också ett bevis för att ägandet (statligt) inte är det viktigaste utan att riktig konkurrens skapar kvalité och konkurrens.

DN Svd1 GP Svd

tisdag, september 06, 2011

Öppenhet vid val av ledare är självklart

I en motion till Folkpartiets landsmöte föreslår 17 folkpartister, jag är en av dem, att nästa gång Folkpartiet skall utse ledare skall det ske genom ett slags primärval.

Författare till motionen är Mathias Sundin. Oppositionsråd i Norrköping och ordförande för Folkpartiet i Östergötland.

Tillsammans med ordföranden i LUF Adam Cwejman, också undertecknare av motionen,  skriver Mathias om motionen på idag på DN debatt.

Efter Centerpartiets lyckade process med att få fram ny ledare tror jag aldrig något parti kan gå tillbaka till den slutna process som valde Håkan Juholt.

Nu kommer säkert inte Jan Björklund att avgå på många år men nästa gång en ny ledare för Folkpartiet skall väljas så måste det ske i en öppen process. Precis som det skall vara i ett liberalt parti.

Jan Björklund levererar, vad säger (S) ?

Idag presenterade utbildningsminister Jan Björklund (FP) ett matematiklyft.

I förslaget ingår en satsning på matematiklärarnas kompetens. Han och regeringen föreslår:

  1. Fortbildning för mattelärare. Fortbildningen ska inriktas på hur den dagliga undervisningen i klassrummet kan stärkas.
  2. Fortbildning för lärare som undervisar i matematik, men saknar utbildning i ämnet.
  3. Vidareutbildning för lärare som helt saknar examen.
  4. Forskarskolor för lärare som vill fördjupa sin kunskaper och genom att forska kunna ta en licentiatexamen och bli lektorer. 
Man avsätter också pengar för utökad undervisning.

Återigen levererar Jan Björklund och återigen satsar regeringen på skolan.

Aftonbladets ledarsida gillar inte förslaget, eller gör man? Samtidigt som man håller med om Jan Björklunds bild av behov av matematiklyft så är man inte positiv. Kanske illustrerar det hur vilsna socialdemokrater i allmänhet är när det gäller utbildningspolitiken.

Undrar om (S) säger ja eller nej till förslaget? Eller i gammal god Juholtanda lovar dubbelt så mycket pengar.....

Svd GP Exp DN Aftonbladet 2

måndag, september 05, 2011

Reflektioner kring välja och byta läkare

Som jag flera gånger har skrivit tog Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland ett beslut att de patienter som framför önskemål om särskild läkare eller att byta läkare skall, om möjligt, få göra det.

För mig inte speciellt konstigt eller kontroversiellt. Men det blev tydligen det för några. Beslutet gick dock igenom med bred majoritet.

Inte en enda medborgare har varit negativ. Bara positiva reaktioner. Ingen insändarstorm där man skriver att jag vill gå till olika läkare varje gång. Säger det något?

I dagens Göteborgs-Posten står det också om beslutet. I papperstidningen intervjuas dessutom fyra medborgare om beslutet. Alla är positiva.

söndag, september 04, 2011

Intressant artikel om patientintegritet

I Svenska Dagbladet skriver idag Alexander Bard, Fredrik Federley m.fl om risker med att känslig information om patienter sprids utan att patienten har koll på vem som läser dem och har tillgång till uppgifterna.

Intressant inlägg värt att läsa. Tryck här.

Socialdemokratisk mygelkultur?

Återigen en ny skandal i Göteborg. Återigen Göteborg Energi. Återigen mygel, denna gång med löneavtal.

Är det en tillfällighet eller beror det på svagt socialdemokratiskt ledarskap där man genom åren sett mellan fingrarna med mygel, mutor och konstiga avtal.

När Uppdrag granskning ville intervjua personer inom idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg gjordes allt för att mörka. Socialdemokratiska ordföranden Helena Nyhus erkände när hon trodde att kameran var av om Uppdrag granskning:

– Vi är öppna mot alla medier utom er. Ni har ett sätt att jobba som gör folk vettskrämda.
Hon lade till att det var lättare att dribbla bort andra medier.

Har långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav skapat denna kultur? Man känner att det är OK från toppar som Helena Nyhus att agera som man gjort?

Annelie Hulthéns sätt att undvika svara på frågor ställer också en massa frågor. Vad vet hon egentligen? När fick hon veta saker och vill hon att allt skall komma fram?

Göteborg är ett stort behov av maktskifte och ett nytt ledarskap.

GP GT GT2Arbetar HSB för socialismen?

I en debattartikel i Aftonbladet, samma sak har han framfört i Dagens Samhälle, så föreslår socialdemokraten Anders Lago, ordförande i HSB, att Sverige skall återgå till en socialistisk bostadspolitik.

Han skriver:

"I stället för att sälja mark till de som bjuder mest, borde kommunerna sälja till dem som vill bygga bra bostäder till rimliga priser"

Om inte Anders Lago känner till det kan jag berätta för honom att politiken har vi prövat i Sverige och den misslyckades. Helt enkelt för att reglera marknaden och införa socialism inte fungerar. Inte i Sverige och inte i något annat land heller.


Om en kommun säljer mark billigare än vad marknaden är beredd att betala så uppstår ju situationen att antingen tjänar fastighetsbolaget/byggbolaget dessa pengar. Man får helt enkelt större vinst på projektet eller om det är hyresrätt så äger man en fastighet som från dag ett är värd betydligt mer än vad man senare kan få ut för den.

Eller så tjänar den som flyttar in i en bostadsrätt pengarna och när man säljer bostadsrätten så får man vinsten som blev när kommunen sålde billig mark.

För att  motverka detta måste man reglera försäljningarna. Så var det tidigare. Så kallat hembud på bostadsrätter. Man fick inte sälja till vilket pris som helst.

Även fastighetsbolag måste nekas sälja bostäder som har billigare mark.

Det är ytterst förvånande att HSB förespråkar denna form av socialism eller är det Anders Lago som sprungit iväg utan att tänka ordentligt?


Expressen