fredag, februari 19, 2010

Moderatgate rullar vidare

Skandalen kring Moderaterna i Stockholms läns medlemsrekryteringar och därmed påverkan på provvalet rullar vidare.

Enligt DN så har två moderatföreningar som ligger intill Tensta-Rinkeby fått medlemmar som egentligen inte bor i deras område. Detta för att dölja den starka medlemsrekryteringen, om du nu verkligen är en sådan eller köpa medlemskap?

Det är givetvis besvärande för Moderaterna och även för alliansen. precis när det verkar som det vänder i opinionen. Dagens mätning från Novus visar ju att det minskar mellan blocken. En trend även SIFO med flera visat.

Nu kommer också fler offer. Petter Lindfors och Rolf Könberg hoppar ni av från M-listorna. Ytterligare en person Mats G Nilsson vill pröva sitt förtroende hos nomineringskommittén. Tidigare har Mats Rudin hoppat av. Dessa har uppenbart samverkat för att värva medlemmar, betalat deras medlemsavgifter och därmed kunnat styra hur de röstat i provvalet.

Med fallande antal medlemmar i partierna kan uppenbart sådant här hända.Därför är det viktigt att låta väljarna avgöra vem som skall komma in i olika församlingar. Inte en liten grupp medlemmar i ett parti.

Moderaternas utredning visar ännu en gång att ett riktigt personval behövs där partierna bara nominerar personer på en lista. Inte rangordnar dem. Kombinerat med lagstiftning där det finns krav på hur man får ta emot bidrag till sin kampanj och hur dessa skall redovisas.

SvdDNAfton12Expressen

torsdag, februari 18, 2010

Hallands sjukvård kan bli ännu bättre

Det är glädjande att Hallands vårdcentraler får högst betyg i landet 75 av 100 möjliga i den nationella patientenkäten.

Men det finns utrymme för förbättringar. Inte minst vad gäller information.

De privatdrivna vårdcentralerna får i de flesta kommuner i högre betyg än landstingets egna vilket givetvis Landstinget Halland måste fundera över.

Att kunna välja läkare tror jag är ett sätt att få fler nöjda patienter. Och det är uppenbart att mer information och delaktighet är viktigt.

Men ändå glädjande att Hallands vård återigen får höga betyg.

Glömde jag tala om att Halland alltid styrts av de borgerliga partierna?

DNSvdHPHN

tisdag, februari 16, 2010

Ledamot i Viltvårdsdelegationen i Halland

På måndagen blev jag vald av Landstinget Halland som en av fem politiker att sitta i den nyinrättade Viltvårdsdelegationen i Halland. Den ligger under länsstyrelsen och landshövdingen är ordförande.

Det skall bli mycket intressant.

I Halland kommer den bestå av 13 ledamöter plus landshövdingen. Fem politiker som får anses representera allmänheten. I övrigt en ledamot som har kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses av polismyndigheten i länet. Det ska också finnas en ledamot för vart och ett av följande intressen; jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism samt skogsnäring. Och i Halland som fiskelän en som representerar fisket.

Viltvårdsdelegationerna är ju något nytt så det blir viktigt att hitta formerna för arbetet. Delegationen kommer också att ha beslutanderätt i vissa frågor.

Läs pressmeddelandet för mer information.

söndag, februari 14, 2010

Så kan fusk stoppas i partierna

Häromdagen skrev jag om att vi behöver ett riktigt personval i Sverige. Efter avslöjandet kring fusk med provvalet hos Stockholms Moderater så är det skäl att ta upp frågan igen.

Idag utser partimedlemmar vilka som skall stå på listorna. För att väljarna skall kunna ändra detta krävs 8% kryss i riksdagsvalet, och 5% i valen till kommun och landsting. Spärren för riksdagsvalet skall enligt förslag ändras till 5%.

Men dagens system gör det mer eller mindre omöjligt att ändra på partiernas listor.

Om vi tar moderaterna som exempel kommer säkert de flesta moderatväljare i Stockholm, som kryssar, att kryssa Fredrik Reinfeldt. Vilket gör det helt omöjligt för andra att kryssa in och ändra på partiets lista.

Detta vet givetvis ledande moderata politiker och därmed har man kommit på att genom att värva medlemmar som man "kontrollerar" kan man styra provvalet.

Det är säkert så att fusk förekommit i andra partier också men det moderata exemplet visar tydligt problemet med dagens system.

Är det demokratiskt att få partimedlemmar bestämmer vilka som skall stå på listorna och därmed komma in i olika församlingar?

Med ett riktigt personval så skulle bara partierna nominera ett antal namn på en lista. Väljaren får sedan kryssa en eller t.ex maximalt fem kandidater. Den som får mest kryss blir invald. Om någon väljer att inte kryssa tillfaller rösten enbart partiet.

Därmed flyttar man makten från några partimedlemmar till väljarna. En rejäl demokratiskt reform. Och fusk i partierna blir oerhört svårt när man bara skall ha ett antal namn på en lista och inte rangordna dem.

Jag hoppas debatten kring moderaterna leder till att vi nu i Sverige på allvar börjar diskutera hur vi skall få ett riktigt personval.

DNDN2Expressen2Svd2

Utspel och debatt problem för trekanten

Varje gång Mona Sahlin och hennes vänner i den rödgröna trekanten framträder i debatt eller gör utspel så backar dem.

Därför det blir oerhört tydligt vilken brist på regeringsalternativ de rödgröna är.

De besked man ger är nya skattehöjningar för alla, återgång till en kraftigt reglerad bostadspolitik med subventioner, att utrikespolitiken blir ett problem, att hur Sverige skall få energi i framtiden är en gåta osv.

På många områden är de oense. Afghanistanstyrkan är ett område. Skolområdet ett annat.

Även om man är överens om att höja skatter så är man inte ense om vilka. (S) och (V) vill återinföra förmögenhetsskatten men (MP) säger nej. (MP) vill istället höja bensinskatten med 2 kr men får inte med de övriga.

Dessa tre partier vill styra Sverige. I vilken riktning?

I dagens SIFO mätningen i SVD/GP minskar skillnaden kraftigt mellan blocken. Det behövs inte mycket för att det skall vara jämt.

Glädjande är också att Sverigedemokraterna åter är under 4%. Där skall de stanna.

GPSydsvDNAftonbl