torsdag, februari 18, 2010

Hallands sjukvård kan bli ännu bättre

Det är glädjande att Hallands vårdcentraler får högst betyg i landet 75 av 100 möjliga i den nationella patientenkäten.

Men det finns utrymme för förbättringar. Inte minst vad gäller information.

De privatdrivna vårdcentralerna får i de flesta kommuner i högre betyg än landstingets egna vilket givetvis Landstinget Halland måste fundera över.

Att kunna välja läkare tror jag är ett sätt att få fler nöjda patienter. Och det är uppenbart att mer information och delaktighet är viktigt.

Men ändå glädjande att Hallands vård återigen får höga betyg.

Glömde jag tala om att Halland alltid styrts av de borgerliga partierna?

DNSvdHPHN

Inga kommentarer: