söndag, februari 14, 2010

Utspel och debatt problem för trekanten

Varje gång Mona Sahlin och hennes vänner i den rödgröna trekanten framträder i debatt eller gör utspel så backar dem.

Därför det blir oerhört tydligt vilken brist på regeringsalternativ de rödgröna är.

De besked man ger är nya skattehöjningar för alla, återgång till en kraftigt reglerad bostadspolitik med subventioner, att utrikespolitiken blir ett problem, att hur Sverige skall få energi i framtiden är en gåta osv.

På många områden är de oense. Afghanistanstyrkan är ett område. Skolområdet ett annat.

Även om man är överens om att höja skatter så är man inte ense om vilka. (S) och (V) vill återinföra förmögenhetsskatten men (MP) säger nej. (MP) vill istället höja bensinskatten med 2 kr men får inte med de övriga.

Dessa tre partier vill styra Sverige. I vilken riktning?

I dagens SIFO mätningen i SVD/GP minskar skillnaden kraftigt mellan blocken. Det behövs inte mycket för att det skall vara jämt.

Glädjande är också att Sverigedemokraterna åter är under 4%. Där skall de stanna.

GPSydsvDNAftonbl

Inga kommentarer: