söndag, februari 14, 2010

Så kan fusk stoppas i partierna

Häromdagen skrev jag om att vi behöver ett riktigt personval i Sverige. Efter avslöjandet kring fusk med provvalet hos Stockholms Moderater så är det skäl att ta upp frågan igen.

Idag utser partimedlemmar vilka som skall stå på listorna. För att väljarna skall kunna ändra detta krävs 8% kryss i riksdagsvalet, och 5% i valen till kommun och landsting. Spärren för riksdagsvalet skall enligt förslag ändras till 5%.

Men dagens system gör det mer eller mindre omöjligt att ändra på partiernas listor.

Om vi tar moderaterna som exempel kommer säkert de flesta moderatväljare i Stockholm, som kryssar, att kryssa Fredrik Reinfeldt. Vilket gör det helt omöjligt för andra att kryssa in och ändra på partiets lista.

Detta vet givetvis ledande moderata politiker och därmed har man kommit på att genom att värva medlemmar som man "kontrollerar" kan man styra provvalet.

Det är säkert så att fusk förekommit i andra partier också men det moderata exemplet visar tydligt problemet med dagens system.

Är det demokratiskt att få partimedlemmar bestämmer vilka som skall stå på listorna och därmed komma in i olika församlingar?

Med ett riktigt personval så skulle bara partierna nominera ett antal namn på en lista. Väljaren får sedan kryssa en eller t.ex maximalt fem kandidater. Den som får mest kryss blir invald. Om någon väljer att inte kryssa tillfaller rösten enbart partiet.

Därmed flyttar man makten från några partimedlemmar till väljarna. En rejäl demokratiskt reform. Och fusk i partierna blir oerhört svårt när man bara skall ha ett antal namn på en lista och inte rangordna dem.

Jag hoppas debatten kring moderaterna leder till att vi nu i Sverige på allvar börjar diskutera hur vi skall få ett riktigt personval.

DNDN2Expressen2Svd2

2 kommentarer:

Hemlige sa...

Finland har personvalssytem, och där tvingas nu statsminister Matti Vanhanen avgå eftersom polisen utreder om han tagit mutor i sin personvalskampanj.

TOMMY RYDFELDT sa...

Det visar ju att systemet fungerar. Sverige är ju dessutom ett av få länder i världen där an inte reglerar kampanjfinansiering i lag.

Givetvis borde vi ha en sådan. I Sverige är det mer eller mindre fritt fram att ge bidrag utan att tala om var de kommer från och därmed se vilka eventuella löften man gett får att få bidragen,