tisdag, februari 16, 2010

Ledamot i Viltvårdsdelegationen i Halland

På måndagen blev jag vald av Landstinget Halland som en av fem politiker att sitta i den nyinrättade Viltvårdsdelegationen i Halland. Den ligger under länsstyrelsen och landshövdingen är ordförande.

Det skall bli mycket intressant.

I Halland kommer den bestå av 13 ledamöter plus landshövdingen. Fem politiker som får anses representera allmänheten. I övrigt en ledamot som har kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses av polismyndigheten i länet. Det ska också finnas en ledamot för vart och ett av följande intressen; jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism samt skogsnäring. Och i Halland som fiskelän en som representerar fisket.

Viltvårdsdelegationerna är ju något nytt så det blir viktigt att hitta formerna för arbetet. Delegationen kommer också att ha beslutanderätt i vissa frågor.

Läs pressmeddelandet för mer information.

Inga kommentarer: