onsdag, december 10, 2008

Tippa vem som sagt detta

Enligt SCB minskar avståndet mellan blocken. Sifforna är lite olika för partierna i opinionsmätningarna men två trender är tydliga.

Avståndet mellan blocken minskar och socialdemokraterna backar.

Och avståndet kommer krympa ännu mer nu.

Tänk när citat som detta kommer cirkulera.

Sagt år 2000 av en person som 2010 vill bli statsråd. Kanske finansminister och som har svårt att skilja på demokrati och diktatur.

”Jag har varit kommunist sedan jag gick med i Kommunistisk ungdom 1978 och har aldrig förknippat det med diktatur eller förtryck”.

Vem sa så?

A Peter Eriksson
B Thomas Östros
C Lars Ohly

Facit finns på denna sida.

http://www.rödgrönallians.se/

AftonDNSvdHD

Var är RödGröna trekanten och programmet ”kris i skolan?”

Återigen en larmrapport om läget i den svenska skolan. På tisdagen blev den stora internationella TIMSS-mätningen från 2007 offentlig. Jämfört med mätningen från 2003 sjunker resultaten.

Utbildningsminister Jan Björklund (fp) noterar i ett uttalande att sedan 1995 har andelen högpresterande elever sjunker kraftigt. Samtidigt ökar andelen lågpresterande elever.

Här kan man läsa om undersökningen på Skolverkets sida.

Var vad den nya Rödgröna. trekanten idag? Inga uttalanden. De satt ju ihop och styrde Sverige 1998-2006. Vad gjorde man?

Och hur ser deras recept ut? Som vänsterpartiets politik de vill säga inga krav, inga betyg och förbud för läxor? Mer flum?

Skolan blir en stor valfråga även 2010 och då skall trekanten enats sig, eller kommer väljarna inte få besked om skolpolitiken?

Och var är SR och programmet ”Kris i skolan?” som försökte få det till att Jan Björklund hittat på att det är kris i svenska skolan.

Man kanske kan sända en ny programomgång fast denna gång utan frågetecken. En serie som bara heter ”Kris i skolan” punkt.

Rabiata betygsmotsåndaren Hans-Åke Scherp anser att det är betygshetsen och Jan Björklunds betygsfacination som är problemet.

Ganska kul av denna flummare. Undersökningen jämför från 1995 till 2007. Björklund var minister lite över 1 år av denna tid och förfallet började långt innan oktober 2006.

Dessutom har man ju inte betyg före årskurs 8. Hur förklarar man att svenska fjärdeklassare är sämre än många av sina jämnåriga i Europa?

Svensk skola lider av att personer som Hans-Åke Scherp haft så mycket att säga till om.

Svd12DN23Sydsv

tisdag, december 09, 2008

Finansminister Lars Ohly?

Redan finns det sprickor i den RödGröna trekanten. Man är inte överens om det skall vara någon valplattform eller inte och inte heller så vet vänsterpartiets Rossana Dinamarca vad de olika arbetsgrupperna skall komma fram till.

Till DN säger hon:

– Vi vet ännu inte vilka direktiv de får eller vilka resultat de ska nå. Handlar det om att komma fram till en gemensam politik? Eller att ta reda på var vi är ense och var vi är oense?

Rätt korta kafferep det skall bli. Vad de är oense om är väl inte svårt att komma på. Det mesta.

I Aftonbladet så presenteras redan ministerlista. Och (s) kommer enligt Aftonbladet ansvara för alla tunga departement förutom utbildningsdepartementet. Enligt tidningen skall (mp) och speciellt (v) bara få smulorna.

Jag tror snarare att det lär bli som i Norge. Där är vänsterpartiets systerparti det som har hand om finanserna så det blir finansminister Lars Ohly. Miljöpartiet vill säkert ha både miljö och näring(energifrågor).

Lite fotnötter till Aftonbladets artikel är att Josefin Brink (v)presenteras som f.d. strippa. Väsentlig information? Är det dessa meriter som skulle göra henne till minister? Dåligt Aftonbladet.

Och man har inte hittat någon ministerpost till Thomas Bodström så han placeras som försvarsminister. Dagens lilla skämt av Aftonbladet?

DN

Borgen, överklagande och att följa lagen

Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslöt för några veckor sedan att bevilja ett privat företag borgen på 17 miljoner kronor. Man har byggt daghem som kommunen hyr. Bara folkpartiets två ledamöter och moderaternas gruppledare Hans Forsberg yrkade avslag.

Enligt min mening gynnar borgen enskilt företag, vilket är förbjudet. Man snedvrider också konkurrensen då detta företag får bättre lånevillkor och konkurrerar inte på samma villkor. Dessutom har kommunen varken gjort en juridisk bedömning eller bedömt den ekonomiska risken med borgen.

Rent principiellt,som inte har med juridik att göra, tycker jag det är underligt att ett företag som hyr ut till kommunen inte skall ta samma risk som andra företag som hyr ut på marknaden. Varför skall kommunen i princip se till att de inte löper risk? Kommunen som hyresgäst och pantbrev borde vara nog säkerhet.

Hade inte tänkt överklaga beslutet men fick höra att centerpartiets kommunalråd Ola Johanson på sammanträdet hade kallat de invändningar som de som yrkade avslag hade för ”värdelöst vetande”.

Och är man beredd att handskas så vårdslöst med kommunens skattepengar så får frågan faktiskt prövas av länsrätten. Så jag överklagade.

Och är någon missnöjd över detta överklagande tacka Ola Johansson.

Idag skriver också Kungsbacka Posten om centerpartiets inblandning i ärendet.

Fastighetsbolaget ägs av centerpartisten PO Cristensson. I styrelsens för ett av hans bolag, dock inte detta, sitter f.d. centerkommunalrådet Ulf Persson och nuvarande centerkommunalrådet Ola Johansson driver frågan hårt. En tillfällighet eller centermygel?

Jag tror och hoppas det är en tillfällighet och att Ulf Persson, som jag känner som en ärlig och reko person, inte använt sina goda kontakter i stadshuset för att trycka på eller ha synpunkter.

Man borde vara tacksamma för att frågan blir prövad. Avslår länsrätten mitt överklagande är det ju klargjort att en kommun får göra såhär. Bifalls det så är det väl bra att kommunen inte olagligt handskats felaktigt med skattebetalarnas pengar.

Kommunpolitiker glömmer ibland att man faktiskt kan åtalas för tjänstefel och/eller så kan kommunfullmäktige besluta om att inte bevilja ansvarsfrihet. Båda besluten brukar innebära att man får avgå.

Så det är inte bara att besluta om miljoner hit och dit utan att veta om man följer lagen.

måndag, december 08, 2008

Allians med postkommunisterna

När Silvio Berlusconi bildade regeringen med Alleanza Nazionale fick han med rätta kritik. Alleanza Nazionale är ett parti som i alla fall fram till 1995, då partiet ombildades, betraktades som postfacistiskt med rötter i Mussolinis rörelse.
Med i regeringen fanns Gianfranco Fini som strött kontroversiella uttalanden omkring sig.

Nu skall svenska socialdemokraterna och svenska miljöpartiet gå till val på att bilda regering med det postkommunistiska vänsterpartiet. Ett parti som har en partiledare som bara för några år sedan slutade kalla sig kommunist och i sin ungdoms dagar hyllat Östtyskland.

Ett parti där det inte är självklart att Kuba är en diktatur utan det måste debatteras på kongressen.

Jag undrar hur det känns i själen hos socialdemokrater som alltid bekämpat kommunismen och hos miljöpartister.

För miljöpartiet måste det bli knepigt därför en röst på (mp) blir en röst på postkommunisterna.

För ingen skall väl inbilla väljarna att Lars Ohly inte får något inflytande?
Att man samarbetar med (v) blir ju ett problem i sig men sedan kommer sakfrågorna.
Är det nej till friskolor (v) eller ja (mp) eller sådär många (s)?

Är det förbud mot läxor som gäller (v)?

Betyg från årskurs 6 eller inte alls?

Kraftigt höjd fastighetsskatt (v) eller lagom höjd (s +mp)?

Speciella turordningsregler vid uppsägning för småföretagare (mp) eller nej till detta (s) + (v)?

Och så kan man fortsätta i fråga efter fråga.

Väljarna har ju rätt att få reda på vilken politik vänstertrekanten skall driva och det kommer bli deras stora problem i valrörelsen. Kommer man överens så kommer svekdebatten och kvarstår en massa frågor kommer man få svara på vems linje som gäller.

Alla allianspartier känner igen detta och det var borgerlighetens stora problem innan alliansen bildades 2004. Partier med olika åsikter som fick svekdebatter och outklarade frågor att svara på om och om igen. Och när man tog med sig olösta frågor in i regerandet uppstod problem och det blev avhopp.

De problem som gjorde att alliansen bildades kommer nu (s)+(mp) och (v) möta.
För alliansen är dessutom trekanten bingo. En politik måste mejslas fram som även vänsterpartiet kan säga ja till. Och som då 80-90% av väljarna ogillar. Ett (mp)+(s) samarbete med en politik i mitten hade varit mycket svårare. Men det föll ju på att Ohly sa nej.

Valrörelsen 2010 blir mycket intressant.

PS! I Aftonbladet frågas om vad de tre skall kalla sig. Birger Schlaug har redan döpt dem. Trekanten.DS!

Svd12345DN2345Afton1