onsdag, februari 15, 2012

Invald i Hallandstrafikens styrelse

Från årsskiftet är Region Halland kollektivtrafikmyndighet i Halland. Regionen planerar trafiken tillsammans med kommunerna och det bolag man numera äger till 100%, Hallandstrafiken.

Hallandstrafiken blir ansvarig för drift av verksamheten, upphandling av trafik, service till resenärer med mera.

Även om Region Halland fattar alla avgörande beslut blir bolaget viktig spelare när det gäller framtidens trafik och hur den skall planeras. Vilka zoner som skall finnas och det eviga problemet att jag kan från Kungsbacka med mitt västtrafikkort åka till Mariestad och Strömstad men inte till Varberg.

Nio ledamöter valdes i bolagets nya styrelse och jag fick äran att vara Folkpartiets representant i bolagsstyrelsen.


Motion bifallen i Regionfullmäktige

Idag hade Regionfullmäktige i Region Halland sitt första sammanträde för året.

Ett av ärendena var min motion att man skall utreda att visa akutmottagningarnas väntetider på hemsidan. Precis som man gör på Södersjukhuset i Stockholm  (se aktuella väntetider genom att trycka på länken) och på Gekås.

Förslaget var att man bifaller motionen, dvs gör en utredning. Och det blev ett enigt fullmäktiges beslut.

Ett steg på väg mot bättre service.

måndag, februari 13, 2012

Kulturproblem i Carema?

Återigen riktas kritik mot Carema. Nu är det den delen inom Carema som kallas Carema Orkidén och driver gruppbostäder. I bland annat Kungsbacka.

Det är Kungsbacka kommun som i en granskning slår fast att sjukvårdsinsatser som ska utföras inte alls blivit utförda eller inte dokumenterats på det sätt lagen kräver. Dessutom anser förvaltningen att personalen inte fått handledning och vidareutbildning i den utsträckning som krävs.

Slutsaten är att kommunen anser att de boende inte längre får en god och säker vård.

Det är allvarlig kritik och man skulle inte sagt så om det inte funnits väl grundat underlag.


Hur har Carema hamnat i denna situation?


Den känsla jag får är att ett av problemen är att bolaget har under en längre tid anställd ledande befattningshavare som varken kan vård, omsorg eller sjukvård. Och som inte har någon erfarenhet av offentlig sektor.


Den kultur de har tagit med sig till företaget är att vinst och resultat är det viktigaste för bolaget. Det har funnits en okunnighet om vad vård är och hur den utförs.

Man har heller inte förstått att är man privat entreprenör inom vård, omsorg och sjukvård måste man klart inse att man därmed är en del av den offentliga sektorn.

Hur man tjänar pengarna, vad man gör av vinsten och hur den beskattas blir inte bolagets egna enskildhet.


Ett exempel på hur man "missförstått" sitt uppdrag är att det fanns ett lönesystem som byggde på bonus för den enskilde chefen på ett äldreboende. Viktigaste faktorn för att få bonusen var det ekonomiska resultatet.


Resultatet av beslutet att ge sådan bonus blir ju att man bygger in en kultur där den enskilde chefen personligen tjänar på att tumma på kvalitén. Denna kultur i företaget tar man inte heller bort bara genom att ta bort bonusar. Risken är att den sitter "i väggarn" och skäl till att man sökt sig till Carema eller stannat kvar.


Sådan kultur ger också signaler att det inte är så viktigt att följa avtal med kommuner och landsting.

Jag har inga problem med att privata bolag tjänar pengar på vård, omsorg och sjukvård. Kan de hitta sätt att minska kostnader genom effektivt arbete, med bibehållen kvalité, så skall de givetvis få del av dessa vinster.

Bra vårdbolag med hög kvalité är också en viktig sporre för offentlig verksamhet att bli bättre. Och vi skall inte vara naiva och tro att allt offentligt fungerar bara för det är offentligt ägt.


GP beskriver idag i papperstidningen om hur Socialstyrelsen är mycket kritiska till ett kommunalt äldreboende i Göteborg. Och kritiken har funnits länge.


Men Carema och andra vårdbolag måste tänka till.


Skall de ha ett förtroende i samhället och få chans att finnas kvar, med rätt att göra vinst, måste man ha en annan fokusering än vad en del bolag har haft.


Förmodligen kommer framtidens privatägda bolag ha andra ägare än riskkapitalbolag. Möjligheten för sådana att göra klipp på vård i Sverige har nog Carema för alltid skjutit i sank.

GP