onsdag, februari 15, 2012

Motion bifallen i Regionfullmäktige

Idag hade Regionfullmäktige i Region Halland sitt första sammanträde för året.

Ett av ärendena var min motion att man skall utreda att visa akutmottagningarnas väntetider på hemsidan. Precis som man gör på Södersjukhuset i Stockholm  (se aktuella väntetider genom att trycka på länken) och på Gekås.

Förslaget var att man bifaller motionen, dvs gör en utredning. Och det blev ett enigt fullmäktiges beslut.

Ett steg på väg mot bättre service.

Inga kommentarer: