fredag, juni 30, 2006

Artikel om beskattning bostadsrätter

Bosse Törner och Kent Olof Stigh från HSB i Göteborg skrev på GP:s debattsida om effekterna av fastighetstaxeringen för många bostadsrätter. Läs artikeln genom att trycka här.
Villaägarna svarade och ifrågsatte. Denna artikel kan du läsa genom att trycka här.

I dagens GP får jag in ett svar till Villaägarna.

Trevlig läsning.

Orättvisor för vissa bostadsrätter.

Jag tycker Bo Törner och Kent Olof Stigh från HSB på ett utmärkt sätt i GP den 26/6 beskriver hur bostadsrättföreningar drabbas pga. höjd fastighetskatt och dessutom riskerar att få betala inkomstskatt.

Jag blev tyvärr inte förvånad när Stefan Sjernedal och Joacim Olsson från Villaägarnas Riksförbund i GP den 28/6 ifrågasätter detta. Min erfarenhet av Villaägarna är tyvärr att de arbetar väldigt ensidigt för småhus utan att se de problem som finns på hela bostads-marknaden.

Dessutom har man en rad fel i sitt inlägg.

Stjernedal och Olsson utgår från att en bostadsrättsförening är ett hyreshus och taxeras på detta sätt. Men så är inte fallet. Många föreningar i storstadsförorter och mindre kommuner är byggda som radhus eller villor. När en bostadsrättsförening byggs som radhus/villa så taxeras den som småhus. Och får då 1 % av taxeringsvärdet i fastighetsskatt. Samma som andra småhus. Jag är själv ordförande i en sådan förening, förövrigt ingen HSB förening. Vårt taxeringsvärde riskerar att sättas utifrån priset på de småhus som finns i vårt område. Utan att vi har den avdragsrätt för alla räntor som våra grannar som bor i egna småhus har.

Med den nya taxeringen kommer också ett antal av ”småhusföreningarna” dessutom att drabbas av inkomstskatt.

Villaägarna borde lyfta blicken och försöka se bostadsmarkanden i stort. Argumenten borde riktas mot dem som envetet vill ha kvar fastighetsskatten, (s), (mp) och (v) och inte mot andra bostadsorganisationer. Arbeta istället tillsammans med HSB, Riksbyggen, SBC och kanske hyresgästföreningen för en förändrad bostadspolitik och beskattning.

Tommy Rydfeldt
F.d. kommunalråd (fp) I Kungsbacka
Ordförande i Brf Håkansgården

onsdag, juni 28, 2006

Språklyftet

Jag blir bedrövad varje gång jag hör någon som kom till Sverige som litet barn eller t.o.m är född i Sverige som inte kan tala vårt språk ordentligt. Hur skall denna person kunna slå sig fram på arbetsmarknaden? Det är ju ett oerhört handikapp att inte kunna språket ordentligt i det land man bor och kanske är född i. Att de som kommer till Sverige i vuxen ålder har problem är förståligt men skall de som är födda här av utländska föräldrar ha samma problem?

Folkpartiet har som enda parti lyft fram dessa problem. Nu finns en rapport som heter Språklyftet. Klicka på texten så kan ni läsa rapporten.

Ett krav i rapporten är givetvis krav på svenska för att bli svensk medborgare. Att bli svensk medborgare innebär en massa. Bland annat skall man kunna rösta i valet och ta del av samhällsinformation. Är det inte också en rimlig motprestation att om jag får medborgarskap så lär jag mig språket och försöker bli en del av samhället? Att säga nej till språktest tycker jag är att devalvera medborgarskapets värde.

Centern och kristdemokraterna har förvånande röstat emot i riksdagen. Jag hoppas dock att en alliansregering kan införa detta krav.

Men rapporten innehåller så mycket mer. Förstärkt svenskundervisning inte minst. Idag genomgår alldeles för få invandrare undervisning och avhoppen är många. Vi kan ju inte ställa krav på att man skall kunna svenska utan att också ge alla en chans att lära sig.
Speciellt viktigt är detta för de som kommer hit i vuxen ålder så de har en chans att etablera sig på vår arbetsmarknad.