torsdag, juni 22, 2017

Funderingar från ett budgetfullmäktige i Halland anno 2017

Igår beslutade regionfullmäktige i Region Halland om budgeten för 2018. Ett tufft beting om obalanserna 2017 inte minskar. I så fall skall kostnadsökningarna minska med 140 miljoner 2018.

Kanske låter mycket men det handlar om en budget på nästan 10 miljarder.

Socialdemokraterna har de kämpigt. Utsikterna att få regera någon gång i Halland  är små, om inte obefintliga. Halland som landsting och region har varit borgerligt sedan 1863.

Fast när man lyssnar på dem, och läser artiklar i tidningen, kan man ju tro något annat.

De har för länge sedan insett att skall man få igenom något så gör man det genom att tidigt övertyga majoriteten om sina förslag. Konfrontation leder bara till att ingen lyssnar på dem.

Men för partimedlemmarna och sympatisörerna måste det ju låta lite ibland även om man egentligen inte har några andra förslag.

När de igår gav sig in i debatten kring vinster i välfärden blev det lite svårt för dem. Hur förklarar man att den som bygger ett sjukhus, säljer sängarna, målar väggarna, säljer bandage och sprutor m.m. får göra vinst. Men inte den som fyller den med innehåll?

Nej det går inte och kvalitén i S-inläggen blir därefter.

Vänsterpartiets främsta inlägg handlade om gulasch. Något jag gillar och med glädje skulle smaka på

Sverigedemokraterna hade två dagar innan lämnat ett budgetförslag. Förslag och förslag, tja en bunt papper i alla fall.

Blev lite misstänksam över vagheten. Mycket bör. Och att vissa förslag redan var genomförda och andra stämde dåligt med Halland och sammanhanget.

Körde därför texten genom en sida som letar efter plagiat och plötsligt dök texterna upp här och där. Man hade klippt och klistrat ihop sin budget.

Originaltexten är sannolikt något Sverigedemokratiskt rikslandstingsprogram. Därför vagheten och att vissa saker stämmer dåligt med Halland.

Man får väl ge dem en eloge att de i alla fall korrekturläst så det det inte blev som när SD i Krokom använt klipp och klistra metoden att göra budget med lånad text.

För korrekturläste gjorde inte SD i Krokom och ville i sin budget utveckla tunnelbanetrafiken, i Krokom.

Som alltid en stolt gruppledare när samtliga fem liberala ledamöter är uppe i debatten. Inga röstboskap här som bara sitter av sammanträdet. Se bilden med Lena Persson, Lovisa Aldrin, Ann Molander, Niclas Erlandsson och undertecknad i talarstolen.

Och hur gick det? Jo majoritetens budget vann. Ingen kioskvältare precis.


onsdag, juni 21, 2017

(S) i regionen skramlar med tomma tunnor

Idag är det regionfullmäktige i Hallands budgetsammanträde. I lördags försökte Socialdemokraternas gruppledare i en artikel i Hallandsposten få det till att de lagt ett budgetförslag som skiljer sig från majoritetens på avgörande punkter.

Sanningen är att det innehåller oerhört liten avvikelser från majoritetens budget. Man försöker få det att låta mer än vad innehållet tillåter. Idag svarar majoriteten.

(S) i regionen skramlar med tomma tunnor

När man läser Lise-Lotte Bensköld (S) artikel i Hallandsposten 17/6 kan man ju tro att Socialdemokraterna i Region Halland lagt ett på många punkter avvikande budgetförslag mot majoriteten. Men så är inte fall.

Det handlar om promille i pengar och några förändringar i texter.

Bensköld Olsson påstår att hon är orolig för att hallänningar inte får tid på sina vårdcentraler. Men det finns inga förslag i Socialdemokraternas budget vad man i så fall vill förändra för att nå bättre tillgänglighet.

Vi är inte heller nöjda med allt och det pågår ett stort arbete med att öka tillgängligheten inom vården. Vi har lagt utredningsuppdrag bl.a. för att titta på tiderna för när jourmottagningarna är öppna och ge möjlighet att i hemsjukvården få läkarbesök dygnet runt. Förslag som vi ser ska kunna börja genomföras under 2018. Förslag som när de genomförs också ska kunna minska antalet besök på sjukhusens akutmottagningar och därmed också väntetiderna där.

Att kunna boka och avboka sina tider på webben rullar nu ut i hela regionen. Vårdcentraler i Halmstad och Laholm är först ut.

Under våren 2017 har tillgängligheten till vårdcentralerna i Halland ökat. Andel samtal som besvaras har ökat från 87 till 94 %. Även andelen nybesök till läkare inom sju dagar har ökat.

Det pågår också ett projekt med ändrad arbetsfördelning och att flytta arbetsuppgifter och frigöra tid hos läkare och skolsköterskor så de får ägna sig åt det de är bäst på och utbildade för, att vårda patienter.

En ny kompetensförsörjningspolicy ligger på bordet på regionfullmäktiges sammanträde onsdag.idag onsdag

Det är ju oppositionens roll att försöka få det att framstå som om inget händer i regionen. Men vi tar det som kvitto på att vi är på rätt väg när de förändringar som Socialdemokraterna föreslår i budgeten är av minimal karaktär och låter mer än vad de i verkligheten är.

Mats Eriksson (M)
Stefan Bengtsson (C)
Tommy Rydfeldt (L)
Elisabeth Falkhaven (MP)
Niklas Mattsson (KD)