onsdag, juni 21, 2017

(S) i regionen skramlar med tomma tunnor

Idag är det regionfullmäktige i Hallands budgetsammanträde. I lördags försökte Socialdemokraternas gruppledare i en artikel i Hallandsposten få det till att de lagt ett budgetförslag som skiljer sig från majoritetens på avgörande punkter.

Sanningen är att det innehåller oerhört liten avvikelser från majoritetens budget. Man försöker få det att låta mer än vad innehållet tillåter. Idag svarar majoriteten.

(S) i regionen skramlar med tomma tunnor

När man läser Lise-Lotte Bensköld (S) artikel i Hallandsposten 17/6 kan man ju tro att Socialdemokraterna i Region Halland lagt ett på många punkter avvikande budgetförslag mot majoriteten. Men så är inte fall.

Det handlar om promille i pengar och några förändringar i texter.

Bensköld Olsson påstår att hon är orolig för att hallänningar inte får tid på sina vårdcentraler. Men det finns inga förslag i Socialdemokraternas budget vad man i så fall vill förändra för att nå bättre tillgänglighet.

Vi är inte heller nöjda med allt och det pågår ett stort arbete med att öka tillgängligheten inom vården. Vi har lagt utredningsuppdrag bl.a. för att titta på tiderna för när jourmottagningarna är öppna och ge möjlighet att i hemsjukvården få läkarbesök dygnet runt. Förslag som vi ser ska kunna börja genomföras under 2018. Förslag som när de genomförs också ska kunna minska antalet besök på sjukhusens akutmottagningar och därmed också väntetiderna där.

Att kunna boka och avboka sina tider på webben rullar nu ut i hela regionen. Vårdcentraler i Halmstad och Laholm är först ut.

Under våren 2017 har tillgängligheten till vårdcentralerna i Halland ökat. Andel samtal som besvaras har ökat från 87 till 94 %. Även andelen nybesök till läkare inom sju dagar har ökat.

Det pågår också ett projekt med ändrad arbetsfördelning och att flytta arbetsuppgifter och frigöra tid hos läkare och skolsköterskor så de får ägna sig åt det de är bäst på och utbildade för, att vårda patienter.

En ny kompetensförsörjningspolicy ligger på bordet på regionfullmäktiges sammanträde onsdag.idag onsdag

Det är ju oppositionens roll att försöka få det att framstå som om inget händer i regionen. Men vi tar det som kvitto på att vi är på rätt väg när de förändringar som Socialdemokraterna föreslår i budgeten är av minimal karaktär och låter mer än vad de i verkligheten är.

Mats Eriksson (M)
Stefan Bengtsson (C)
Tommy Rydfeldt (L)
Elisabeth Falkhaven (MP)
Niklas Mattsson (KD)


Inga kommentarer: