lördag, september 17, 2016

Stora regioner eller statlig sjukvård är inte lösningen

Just nu är det ute ett samråd i liberalerna kring framtidens regioner och organiseringen av sjukvården.

I den debatten skrev jag ett inlägg i det liberala nyhetsmagasinet NU på detta tema.

Statlig sjukvård ingen garanti för bättre och jämlik vård

Polisens omorganiseras och slås ihop i stora regioner. Resultatet för polisområde väst är att antalet uppklarade brott minskar med 6 %. Sannolikt är det minskad uppklaring av brott i hela landet.

Stora polisregioner var alltså inte lösningen på polisens problem. Vad säger att sjukvården i stora regioner inte råkar ut för samma problem? Man organiserar ihjäl sig medan man utför mindre och mindre sjukvård.

 Och för de som tror på statlig sjukvård är det också bara att titta på polisen. Statlig sedan sextiotalet och resultatet är nedlagda polisstationer och sämre närvaro utanför större städer. Gigantiska områden skall patrulleras av en bil.

Så statlig styrning av sjukvården är ingen garanti för bättre och jämlik vård över hela landet. Statens hantering av polisen och andra myndigheter talar snarare emot detta.

Liberalerna ska säga nej till storregioner och statlig sjukvård. Diskutera dock gärna hur staten skall bli mer delaktig när det gäller den högspecialiserade vården som kanske bara ges på några få ställen.

Tommy Rydfeldt
Gruppledare
Region Halland

torsdag, september 15, 2016

Närsjukvården i Halland testar vårdmöte på nätet

Under sommaren har Närsjukvården i Region Hallands jourverksamhet samarbetat med framför allt akuten på Hallands sjukhus Halmstad.

En möjlighet för de som sökt akuten har, efter samtal och bedömning, varit att kontakta en läkare på nätet. I detta fall Mindoktor.se.

48 patienter har erbjudits tjänsten och 30 har använt den.

Positivt men det behövs ett större underlag för att bedöma hur man på skall ha vårdmöte på nätet. Vad behöver utvecklas? Nya arbetssätt? Vilka patienter passar det bäst?

Jag har därför som ordförande för Närsjukvården gett förvaltningschefen Kjell Ivarsson i uppdrag att ta fram ett sådant underlag.

Han har därför beslutat att det kommer att ske i form av att det skapas en så kallad pilot där även regionens 24 vårdcentraler kan använda tjänsten. Den kommer att pågå året ut och avslutas i början på januari.

Vilka passar särskilt bra för att använda tjänsten? Förnya recept givetvis.Men också hudåkommor, sår, svullen hand och så vidare. Egentligen allt som man kan ta ett foto av och skicka över eller som ett samtal med patienten, där man ser varandra, kan leda till en bedömning.

Och idag har ju nästan alla en mobiltelefon med kamera som tar bra bilder.
Att kunna se på en bild samtidigt som man både pratar med och ser patienten kan säkert i många fall räcka. Och ibland kanske bara ett samtal,eller skriftlig kontakt, då man via journalen har tidigare sjukdomsbild.

Det är frågor jag hoppas vi skall få bättre svar på.

Nästa vecka har Närsjukvårdens arbetsutskott möte. Förutom vanliga frågor som ekonomin ägnas mötet helt åt digitaliseringen av vården. Tandvård som sjukvård.

Digitaliseringen rullar ut och Halland skall vara med.

Vill du veta mer om vårdmöte på nätet så läs pressmeddelandet från Kjell Ivarsson, Närsjukvården. Tryck här.


måndag, september 12, 2016

Dags att sätta stopp för religiösa friskolor

"En liberal utgångspunkt är att skolan ska vara fri från religiös påverkan."

Ett citat från artikel på DN debatt som undertecknats av Jan Björklund, Gulan Avci, Fredrik Malm och Christer Nylander.

Jag tycker det är ett viktigt liberalt ställningstagande och glad över att man kommer föreslå Liberalernas landsmöte att sätta stopp för nya religiösa friskolor och att de som finns inte får utöka antalet elever.

På sikt, anser jag, bör de avvecklas helt.

Precis som man skriver handlar inte detta om att vara negativ till friskolor. Dessa hotas hela tiden av partierna på vänsterkanten och tyvärr numera även Miljöpartiet. Där är Liberalerna tydliga för friskolor och tar striden.

Det här citatet säger väldigt mycket:

"Alla barn har rätt till en allsidig kunskap baserad på vetenskaplig grund är viktig. Enligt gällande lagstiftning måste även de religiösa friskolorna följa den svenska läroplanens värdegrund. Dilemmat är dock att många föräldrar väljer dessa skolor just för att de vill ge sina barn en kulturell och religiös värdegrund. Det är svårt att med inspektioner motarbeta otillåten religiös påverkan. Hur värderingar förmedlas låter sig inte lätt inspekteras."

Och man skriver vidare:

"Vi kan inte stillasittande se på när barn riskerar att få en allt längre startsträcka in i det svenska samhället. Skolan får aldrig bli en förlängning av föräldrarnas kulturella och religiösa uppfattningar – den svenska skolan ska vara en fristad från just detta. Integrationen börjar i klassrummet i mötet mellan nyanlända elever och det svenska samhället."

Det här förslaget kommer säkert kritiseras från vänsterhåll. De vägrar se att det finns utmaningar i  att integrera nyanlända, och att grundläggande värden som individens frihet och jämställdhet mellan kvinnor och män inte accepteras av alla som kommer till Sverige.

Visa handlingskraft Fridolin - överför elevhälsan till regioner och landsting

Under rubriken " Så ska skolan hantera den växande psykiska ohälsan" på DN debatt, lyckas Gustav Fridolin med konststycket att skriva en hel artikel i ämnet utan att lämna några skarpa förslag.

Det är som vanligt en massa fina ord när Gustav Fridolin skriver men eftersom han aldrig blir konkret betyder dem inte något.

Här är ett exempel:

"När klyftor växer ska skolan överbrygga klyftor. Kärnan i ett kunskapssamhälle är att alla barn, oavsett uppväxtvillkor, ska få en ärlig chans."

Jaha, men hur skall S+MP regeringen uppnå detta? Ja det får vi aldrig reda på.

Han påpekar att skolorna ska få lite, betoning på lite, pengar för att förstärka elevhälsan och plötsligt är bidrag till glasögon och höjt underhållsstöd något som skall förbättra elevernas psykiska hälsa.

Om Fridolin verkligen velat göra skillnad hade han föreslagit att elevhälsan överfördes till sjukvårdshuvudmännen, regioner och landsting. Som har kunskapen när det gäller sjukvård och har det som ett viktigt uppdrag.

Jag respekterar de skolor och rektorer som ser att elevhälsan är något viktigt men för en skola kommer alltid undervisningen att komma först, speciellt när det handlar om pengar.

Landsting/regioner möter barnen från BB till BVC. Men när de börjar skolan blir helt plötsligt kommunernas elevhälsa de som tar över ett stort ansvar. Utan koppling till övriga sjukvården.

De som inte mår bra dyker sedan upp på vårdcentraler och BUP. Inte minst när elevhälsan saknar resurser.

Om man överförde ansvaret till regioner och landsting skulle ett en samlat istället för ett splittrat stöd kunna ges till elever som mår dåligt, med hela sjukvårdens resurser bakom sig.

Och då skulle Gustav Fridolin slippa skriva artiklar som egentligen inte säger någonting.