måndag, september 12, 2016

Visa handlingskraft Fridolin - överför elevhälsan till regioner och landsting

Under rubriken " Så ska skolan hantera den växande psykiska ohälsan" på DN debatt, lyckas Gustav Fridolin med konststycket att skriva en hel artikel i ämnet utan att lämna några skarpa förslag.

Det är som vanligt en massa fina ord när Gustav Fridolin skriver men eftersom han aldrig blir konkret betyder dem inte något.

Här är ett exempel:

"När klyftor växer ska skolan överbrygga klyftor. Kärnan i ett kunskapssamhälle är att alla barn, oavsett uppväxtvillkor, ska få en ärlig chans."

Jaha, men hur skall S+MP regeringen uppnå detta? Ja det får vi aldrig reda på.

Han påpekar att skolorna ska få lite, betoning på lite, pengar för att förstärka elevhälsan och plötsligt är bidrag till glasögon och höjt underhållsstöd något som skall förbättra elevernas psykiska hälsa.

Om Fridolin verkligen velat göra skillnad hade han föreslagit att elevhälsan överfördes till sjukvårdshuvudmännen, regioner och landsting. Som har kunskapen när det gäller sjukvård och har det som ett viktigt uppdrag.

Jag respekterar de skolor och rektorer som ser att elevhälsan är något viktigt men för en skola kommer alltid undervisningen att komma först, speciellt när det handlar om pengar.

Landsting/regioner möter barnen från BB till BVC. Men när de börjar skolan blir helt plötsligt kommunernas elevhälsa de som tar över ett stort ansvar. Utan koppling till övriga sjukvården.

De som inte mår bra dyker sedan upp på vårdcentraler och BUP. Inte minst när elevhälsan saknar resurser.

Om man överförde ansvaret till regioner och landsting skulle ett en samlat istället för ett splittrat stöd kunna ges till elever som mår dåligt, med hela sjukvårdens resurser bakom sig.

Och då skulle Gustav Fridolin slippa skriva artiklar som egentligen inte säger någonting.

Inga kommentarer: