torsdag, september 15, 2016

Närsjukvården i Halland testar vårdmöte på nätet

Under sommaren har Närsjukvården i Region Hallands jourverksamhet samarbetat med framför allt akuten på Hallands sjukhus Halmstad.

En möjlighet för de som sökt akuten har, efter samtal och bedömning, varit att kontakta en läkare på nätet. I detta fall Mindoktor.se.

48 patienter har erbjudits tjänsten och 30 har använt den.

Positivt men det behövs ett större underlag för att bedöma hur man på skall ha vårdmöte på nätet. Vad behöver utvecklas? Nya arbetssätt? Vilka patienter passar det bäst?

Jag har därför som ordförande för Närsjukvården gett förvaltningschefen Kjell Ivarsson i uppdrag att ta fram ett sådant underlag.

Han har därför beslutat att det kommer att ske i form av att det skapas en så kallad pilot där även regionens 24 vårdcentraler kan använda tjänsten. Den kommer att pågå året ut och avslutas i början på januari.

Vilka passar särskilt bra för att använda tjänsten? Förnya recept givetvis.Men också hudåkommor, sår, svullen hand och så vidare. Egentligen allt som man kan ta ett foto av och skicka över eller som ett samtal med patienten, där man ser varandra, kan leda till en bedömning.

Och idag har ju nästan alla en mobiltelefon med kamera som tar bra bilder.
Att kunna se på en bild samtidigt som man både pratar med och ser patienten kan säkert i många fall räcka. Och ibland kanske bara ett samtal,eller skriftlig kontakt, då man via journalen har tidigare sjukdomsbild.

Det är frågor jag hoppas vi skall få bättre svar på.

Nästa vecka har Närsjukvårdens arbetsutskott möte. Förutom vanliga frågor som ekonomin ägnas mötet helt åt digitaliseringen av vården. Tandvård som sjukvård.

Digitaliseringen rullar ut och Halland skall vara med.

Vill du veta mer om vårdmöte på nätet så läs pressmeddelandet från Kjell Ivarsson, Närsjukvården. Tryck här.


Inga kommentarer: