fredag, oktober 30, 2015

Succén fortsätter för stadsbussarna i Kungsbacka

I Juni lades stadsbussystemet i Kungsbacka om. Det blev fyra linjer och fler fick möjlighet att ta bussen till stationen.

Det visade sig tidigt att den nya trafiken med nya hållplatser var uppskattat.

September är den första månad utan semestrar och det är en resandeökning om man jämför september 2014 med september 2015 på 42,8%. En fantastisk siffra.

Fler har upptäckt fördelen med att ta bussen, oftast till stationen.

Förklaringarna är säkert flera. Nu nås fler av bussen, tätare turer för en del områden som Kolla parkstad som inte hade kvälls eller helgtrafik men också att det blir svårare att hitta parkeringar vid stationen och många kostar pengar.

Pendeltågen ligger på en ökning på 9,3%. Från december införs ett automatiskt kundräkningssystem som räknar hur många som går på och av tågen. Då blir siffran mer exakt.

Det skall bli intressant att följa resandeutvecklingen framöver.

Fotnot: Västtrafik kör trafiken i Kungsbacka men beslutet om vilket trafik som skall köras tas av Hallandstrafiken och Region Halland som också finansierar underskotten.