torsdag, december 17, 2015

Backa Läkarhus får förlängt avtal - Närakuten Kungsbacka

Sedan 2006 finns Närakuten i Kungsbacka i lokaler på Kungsbacka sjukhus. Ansvarig nämnd är Närsjukvårdsnämnden i Region Halland.

Det är en primärvårdsakut som är öppen mellan 7-24 alla dagar året om.

Man har idag ca: 38.000 besök per år.

Närakuten har hela tiden haft en entreprenör som driver den. Ett viktigt skäl är att då slipper vårdcentralernas läkare gå jour där utan finns på respektive vårdcentral.Gäller både regionens som de privata vårdcentralerna i Kungsbacka.

Sedan januari 2013 driver Backa Läkarhus Närakuten. Man vann entreprenaden efter upphandling. Avtalet är på 4+2 år och vad nämnden nu har gjort är att lösa utan de två åren.

Det innebär att Backa läkarhus kommer driva Närakuten från till 2018-12-31 och innan dess kommer ny upphandling att göras som gäller från 2019-01-01.

Att avtalet förlängs beror främst på två saker.

För det första är vi nöjda med det arbete man gör. Få klagomål från patienter. Att det kan bli något klagomål är inte konstigt med så mycket som 38.000 besök.

Under åren har Närsjukvårdens förvaltning fortlöpande kontrollerat verksamheten genom uppföljningsmöten, oanmälda besök och revisioner. Den sammantagna bedömningen är att det är en väl fungerande verksamhet som också är kostnadseffektiv, det vill säga ger invånarna bra vård för de pengar som avtalet kostar.

För det andra håller Region Halland på med en översyn av akutflödena.och hur vi bäst tar emot patienterna som söker akut. Som en del av de åtgärds- och framtidsarbetet som regionen bedriver.

Vilka flöden det finns. Allt i syfte att alla skall få vård på rätt nivå. Och då gäller det från man söker akut på vårdcentralen till de som kommer själva eller via ambulans till sjukhusen.

Kommer man till rätt nivå? Skulle vårdcentralen kunnat hjälpt patienten men det fanns inga tider? Kan läkarmedverkan för patienter i hemsjukvården via hembesök minska inläggningar av patienter och deras besök på sjukhusets akuter? Skall alla kommuner i Halland ha närakuter enligt Kungsbackas modell?

Bara några av alla de frågor vi ställer oss. Och då finns det anledning att i dagsläget inte göra ny upphandling.

Nämnden var helt enig i sitt beslut.

onsdag, december 16, 2015

Asylsökande läkare erbjuds undervisning i vårdsvenska och praktik i Region Halland

Regionstyrelsen i Region Halland beslöt idag att erbjuda asylsökande med läkarutbildning
undervisning i vårdsvenska och praktik inom regionens hälso- och sjukvård med start i januari 2016. 

Svenska är oerhört viktigt för att nyanlända skall kunna få läkarlegitimation .
 
Det är för att snabba på den processen som utbildningen genomförs. Kurserna är på heltid under 12 månader och ska genomföras både på Katrinebergs- och Löftadalens folkhögskolor. 

 Det blir tre dagars språkundervisning på skolan och två dagars praktik inom hälso- och sjukvården. Preliminär budget för de båda kurserna är drygt 2,7 miljon kronor baserat på 24 elever. I kostnaden ingår lärarlöner, studiematerial, lunch, fika, busskort och tolkar.  

Man skall få en kunskapsnivå i svenska som motsvarar det som krävs för att tjänstgöra på prov i regionen.

I första läget är det läkare men jag ser möjligheten att tandläkare, sjuksköterskor eller andra med medicinsk utbldning kan gå detta "snabbspår"

Vi kommer t.ex inom behov Närsjukvården ha behov av att ta vara på nyanländas kompetens.

Deras kompetens är oerhört viktigt för att täcka det behov av personal som finns är en del av det behov framöver i sjuk- och tandvården.

Region Halland har av riksdagen fått 42,7 miljoner extra utöver den ersättning som betalas ut för vård av asylsökande. Projektet finansieras ur dessa pengar och det är ju ett mycket bra sätt att använda dem.

tisdag, december 15, 2015

Man kan inte ta bussen i Kungsbacka till Öresundståget

Från tidtabellsbytet den 13 december passar inte längre anslutningarna så att man kan ta bussen till Kungsbacka station och ta Öresundståget.

Kommer man med linje 1 från Hede/Varla är bussen inne 7.43. Tåget söderut går samma tid och norrut 7.45. Söderut går inte men norrut kanske man klarar med en språngmarsch om bussen är i tid.

Så är det med andra linjer med. Någon minut tillgodo i något fall.

I rusningstrafik får man då en bytestid på upp till 30 minuter. I övrig trafik mellan 30-60 minuter.

Det är samma när man kommer till Kungsbacka.

Den som anländer med tåget 16.45 har en minuts språngmarsch till bussen.

Glöm bussen om du skall åka Öresundståg
Så kan vi givetvis inte ha det.

I Kungsbacka är det så att Region Halland och Hallandstrafiken beslutar om vilken trafik som skall bedrivas. Man betalar också underskotten.

Men det är Västtrafik som planerar den och nu har man  misslyckats ordentligt.

Bussarna är helt inriktade på pendeltåget men många pendlar med Öresundståget.
Det kan inte vara rimligt att de som inte kan gå eller cykla måste ta bilen till stationen. Alla kanske inte har bil.

Kollektivtrafik skall vara snabb, lättillgänglig, bekväm och prisvärd. Men här har Västtrafik missat lättillgänglig.

Kanske dags att Hallandstrafiken tar över all planering av trafiken, även i Kungsbacka?