torsdag, december 17, 2015

Backa Läkarhus får förlängt avtal - Närakuten Kungsbacka

Sedan 2006 finns Närakuten i Kungsbacka i lokaler på Kungsbacka sjukhus. Ansvarig nämnd är Närsjukvårdsnämnden i Region Halland.

Det är en primärvårdsakut som är öppen mellan 7-24 alla dagar året om.

Man har idag ca: 38.000 besök per år.

Närakuten har hela tiden haft en entreprenör som driver den. Ett viktigt skäl är att då slipper vårdcentralernas läkare gå jour där utan finns på respektive vårdcentral.Gäller både regionens som de privata vårdcentralerna i Kungsbacka.

Sedan januari 2013 driver Backa Läkarhus Närakuten. Man vann entreprenaden efter upphandling. Avtalet är på 4+2 år och vad nämnden nu har gjort är att lösa utan de två åren.

Det innebär att Backa läkarhus kommer driva Närakuten från till 2018-12-31 och innan dess kommer ny upphandling att göras som gäller från 2019-01-01.

Att avtalet förlängs beror främst på två saker.

För det första är vi nöjda med det arbete man gör. Få klagomål från patienter. Att det kan bli något klagomål är inte konstigt med så mycket som 38.000 besök.

Under åren har Närsjukvårdens förvaltning fortlöpande kontrollerat verksamheten genom uppföljningsmöten, oanmälda besök och revisioner. Den sammantagna bedömningen är att det är en väl fungerande verksamhet som också är kostnadseffektiv, det vill säga ger invånarna bra vård för de pengar som avtalet kostar.

För det andra håller Region Halland på med en översyn av akutflödena.och hur vi bäst tar emot patienterna som söker akut. Som en del av de åtgärds- och framtidsarbetet som regionen bedriver.

Vilka flöden det finns. Allt i syfte att alla skall få vård på rätt nivå. Och då gäller det från man söker akut på vårdcentralen till de som kommer själva eller via ambulans till sjukhusen.

Kommer man till rätt nivå? Skulle vårdcentralen kunnat hjälpt patienten men det fanns inga tider? Kan läkarmedverkan för patienter i hemsjukvården via hembesök minska inläggningar av patienter och deras besök på sjukhusets akuter? Skall alla kommuner i Halland ha närakuter enligt Kungsbackas modell?

Bara några av alla de frågor vi ställer oss. Och då finns det anledning att i dagsläget inte göra ny upphandling.

Nämnden var helt enig i sitt beslut.

Inga kommentarer: