måndag, juni 27, 2016

Hallandstrafiken klarar målet att öka resandet med 5%

Resandeutvecklingen för kollektivtrafiken i Halland är mycket positiv. Ackumulerat resande exklusive Öresundstågen är 5,5% de första fem månaderna. Region Halland har satt upp målet att öka resandet med 5% per år.

Stadstrafiken i Kungsbacka är en stor succé. Den nya linjesträckningen och turtätheten har nu varit igång i nästan 12 månader och ökningen i år är 53%.

Men inte bara Kungsbacka ökar. Varberg där stadstrafiken las om i december 2015 har en ökning med 32,6%. Halmstads stadstrafik med 5,6% och Falkenbergs med 12,8%.

Regionbuss och länståg (exkl pendeltåg till Göteborg) ökar med 4,8%.

Pendeltågstrafiken mellan Kungsbacka och Göteborg rä lite vanskligt att ha en uppfattning om. Nuvarande system bygger på stämplingsbenägenhet som man egentligen inte vet hur stor den är. Dvs, hur många av de med periodkort som stämplar eller inte gör det.

Nytt system är under införande då man mäter antalet på och avstigande vid dörrarna. Västtrafik vill dock ha 2016 på sig för att säkra systemet.

En bra utveckling som visar att de satsningar Hallandstrafiken har gjort ökar resandet.

Fotnot: I Kungsbacka så drivs kollektivtrafiken av Västtrafik på uppdrag av Hallandstrafiken som beslutar om vilka linjer som skall köras och står för underkotten.