onsdag, januari 21, 2009

Varför ställa upp i provval?

Maria Leissner har kommit på att hon inte vill bli offentlig person. Därför hoppar hon av kandidaturen på till Europaparlamentet.

Men hon kan ju inte bli något hon redan är? Maria är ju med i diverse TV soffor och gör intervjuer. Skriver debattartiklar. T.ex en om FRA lagen. Så om hon inte tror hon är offentlig person så bör man nog upplysa henne om detta.

Och varför ställa upp i provvalet och ta röster från andra som vill kandidera? Det borde hon kommit på innan.

Sanningen är nog att hon missbedömde sin popularitet i partiet. Listan lär toppas av provvalvinnaren Marit Poulsen med tvåan Olle Schmidt på just andra plats. Maria hade högst hamnat på en osäker tredje plats.

Sen är ju Dagens Nyheters rubrik fel.

"Leissner hoppar av EU valet". Vi skall inte ha val till EU eller om EU. Vi skall ha val till Europaparlamentet(EP).

Svd

Handla upp eller skriva sagor?

Kungsbacka kommuns servicenämnd och förvaltning har lyckats dåligt med att effektivisera verksamheten. Främst städ men också måltider.

Skolförvaltningarna (det finns två) önskar givetvis att handla upp städverksamheten. Varför betala mer?

Socialdemokraterna är emot. Varför skall saker och ting vara effektiva?
Mer förvånande är att nämndens ordförande kommunalrådet Ola Johansson (c) också är emot.

Speciellt underligt eftersom när han förra mandatperioden var skolpolitiker ville han handla upp.

Men nu är han emot kanske därför att under de 10 år Centerpartiet har haft ordförandeposten, Ulf Persson först och nu Ola Johansson, har inte man lyckats effektivisera.

Istället för att lägga kraft på att bli bättre har man redovisat en fantasifull beräkning att upphandling skulle kosta kommunen 18 miljoner kronor???????
Det är inte bara HC Andersen som har skrivit sagor.

Min partivän Ann Molander har framgångsrikt deltagit i tidningsdebatten och nu kände jag att det var min tur eftersom Landstinget Halland med framgång lyckats effektivisera och sparat en hel del pengar.

I dagens nummer av KungsbackaNytt (ny tidning) får jag in följande insändare.

Kommunen kan ta efter landstinget

Debatten kring Kungsbacka kommuns städverksamhet har varit lite underlig.

Antingen effektiviserar man eller så lägger man ut på entreprenad. Skattebetalarna har rätt att kräva att varje skattekrona används optimalt.

Att det går att effektivisera med bibehållen kvalité har Landstinget Hallands serviceverksamhet visat.

Man har i uppdrag att vara lika konkurrenskraftiga som privata alternativ.
Sjukhusen och andra verksamheter inom landstinget kan om man vill pröva detta genom upphandling.

Sedan starten 2000 har priserna för servicetjänster minskat med 22 % och fram till år 2007 har det sparats 100 miljoner kronor för vården.

Landstingsservice har också visat att man kan konkurrera med privata bolag.
Våren 2008 vann man upphandlingen av städverksamheten på äldreboendet Tölö smedja i konkurrens.

Landstingsservice fortsätter att försöka få ut mer för skattepengarna och på senaste mötet
tog styrelsen beslutet att förrådsverksamheten skall handlas upp i samarbete med Region Skåne och eventuellt några fler landsting.

Beräknad besparing 4-5 miljoner kronor per år genom gemensamma inköp och stordriftfördelar.
Pengar som kommer vården till godo.

Med denna bakgrund är det underligt att det ifrågasätts av socialdemokraterna, tydligen även någon borgerlig politiker, om
Kungsbacka kommuns serviceverksamhet som städ och kost skall kosta mindre och att den skall konkurrensutsättas.

När det fattas pengar är inte alltid lösningen att ropa efter mer pengar och skattehöjningar.
I första hand måste man se om det går att göra nuvarande verksamhet effektivare med bibehållen kvalité.

Landstinget har klarat detta i full politisk enighet och det borde även Kungsbacka kommun kunna göra.
Istället för att lägga tid på fantasifulla beräkningar varför man inte skall effektivisera eller lägga ut på entreprenad.

Tommy Rydfeldt (fp)
Ledamot i styrelsen för Landstingsservice

Tidningsdöden gäller inte Kungsbacka

När jag började med politik i slutet av 70-talet så fanns det en tidning som riktigt bevakade Kungsbacka och som man kunde skriva insändare till, det var Norra Halland. Göteborgs Posten, Hallands Nyheter och Arbetet (minns ni den) skrev ibland. Inte varje dag. Radio Halland var i sin linda.

Sedan började fler tidningar komma, och gå.

Idag har vi Norra Halland (2 ggr per vecka), Kungsbacka Posten (3 ggr per vecka), Kungsbacka Tidning (1 gång per vecka), Göteborgs Posten (artiklar 7 ggr/vecka med egen sida) och gratistidningen Kungsbacka Nytt (1 gång per vecka till alla hushåll).

Radio Halland sänder men är rätt dåliga på att bevaka Kungsbacka. Halmstadsfixeringen är stor. Hallands Nyheter skriver också men ganska sparsamt och sällan något intressant.

Dessutom ges det ut månadstidningar av mer veckotidningskaraktär. En som heter Extra och en som heter Profilen.

Tycker ni det räcker? Det gör inte tidningsmakarna.

Nu startas ytterligare en månadstidning. Hallå Kungsbacka som skall vara ett livsstilsmagasin.

Kan man gissa att det är lätt att få rabatt på annonser?

söndag, januari 18, 2009

Vilken rolig valrörelse 2010

Alliansregeringen är den populäraste regeringen sedan 2003. Bara 34 % tror att en Rödgrön regering skulle vara bättre. Allt enligt en undersökning gjord av Skop.

För några veckor sedan kom en annan undersökning som handlade om statsråden. Alliansregeringens ledande statsråd var populärare än de socialdemokratiska om man jämförde med den mätning som man gjorde på (s)-statsråden 2005.

Nu väntar jag bara på den opinionsmätning som kommer visa att Alliansen gått förbi den Rödgröna trekanten.

Valrörelsen 2010 kan bli väldigt rolig och utsikterna att vi har en alliansregering åtminstone till 2014 är stora.

SvdDNDagen