torsdag, februari 25, 2016

Återinför vårdbiträden i vården - passar in i Region Halland framtidsarbete.

I Region Halland pågår det ett förändrings- och åtgärdsarbete som kallas framtidsarbetet.

Det finns mycket att arbeta med men jag vill peka på två saker är viktiga i det arbetet. Patienter skall få vård på rätt vårdnivå och rätt händer skall göra rätt saker. Att man omfördelar arbetsuppgifter från läkare till sjuksköterskor och sedan från dessa till undersköterskor och även det som Liberalerna idag föreslår, vårdbiträden.

Förslaget presenteras på DN debatt av Jan Björklund, Anna Starbrink och Barbro Westerholm.

När åtgärdsarbetet i regionen startades gjordes en enkät bland anställda.

68% av läkarna menar att de utför arbetsuppgifter som någon annan person eller yrkesgrupp kan utföra – motsvarande 4 timmar per arbetsvecka skulle kunna frigöras.

67% av sjuksköterskorna som svarade anser att de utför arbetsuppgifter som istället kan utföras av andra yrkesgrupper, för att bättre tillvarata sjuksköterskornas kompetens. Det handlar t ex om städning, påfyllnad av material och förråd och matvagnar. Motsvarande 6 timmar per arbetsvecka, 15% av arbetstiden, skulle kunna frigöras.

Men innebär ett återinförande av vårdbiträden en kompetensförsämring? Nej, jag ser det tvärtom. När läkaren får vara läkare, sjuksköterskan får vara sjuksköterska och undersköterskan får vara undersköterska så ökar kompetensen. 

Framför allt är det en kompetensförstöring när välutbildade medarbetare får göra arbeten som andra med lägre kompetens skulle kunna utföra.

Låt mig sluta med ett stycke från när regionens tjänstemän första delen av åtgärdsarbetet presenterades.

"Nov 2013 – okt 2014 lade Region Halland 173 miljoner kr på övertid, timavlönad personal och inhyrd personal. Denna kostnad kan minskas genom att omfördela arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper och genom att minska administrationen. Då kan läkare och sjuksköterskor ägna mer tid åt patienter. 

Traditioner och vanor är de största hindren för att omfördela arbetsuppgifter."

Artikeln i  DN debatt.