måndag, augusti 24, 2009

Socialdemokratiska villovägar

Då och då dyker det upp insändare där Socialdemokrater i Kungsbacka slår sig för bröstet och påstår att fick de bestämma skulle det byggas mer i Kungsbacka och då speciellt hyresrätter.

Problemet för (S) är att det finns ingen täckning för detta i protokoll. Och när man kunnat agera, när rörelsens egna bolag är inblandade, då gäller inte hyresrätter längre utan mesta möjliga vinst. Jag svarade den senaste insändaren i tidningen Kungsbacka Posten.

(S) driver ingen seriös bostadspolitik

Johan Tolinsson (S) går i Kungsbacka Posten 1 5/8 till angrepp mot alliansens bostadspolitik i Kungsbacka.

Sanningen är att alternativa förslag från (S) är sällsynta.

Ibland föreslår man hyresrätter på områden fullt medvetna om att om det gick igenom blev det ingen byggnation. Seriöst? Knappast.

Vid ett tillfälle de senaste åren har (S) haft full möjlighet att påverka men satt tysta. Ett område i Vickan ägdes av arbetarrörelsen. Man kunde påverkat så det blev hyresrätter till 100 %.

Då var det viktigast att rörelsens bostadsrättsbyggare, Riksbyggen, fick bygga 100 % bostadsrätter. Så viktigt att tre ledande S-politiker sitter i styrelsen för föreningen. Seriöst? Knappast.

Jag har tagit upp denna fråga flera gånger men får inget svar från (S). Tydligen är det bara högsta möjliga vinst som gäller när rörelsen bygger.

Tolinsson framför tanken på att kommunen skall förköpa mark som om det skulle lösa alla problem.

Förköp innebär att man köper till samma pris som den privata köparen. Blir det bättre och billigare?

En genomgång av de senaste 12 månadernas protokoll från kommunstyrelsens AU visar att inte en enda gång har (S) yrkat på att man skall förköpa. Så detta förslag var inte heller seriöst eller trovärdigt.

När man som (S) misslyckat med sin bostadspolitik är tydligen metoden att gapa högt. Fortsätt med det men räkna inte med att bli tagna på allvar.

Under tiden ser alliansen till att det byggs bostäder i Söderstaden, Kolla, Björkris, Tölö Ängar m.fl.områden. Det är seriöst.

Tommy Rydfeldt
Folkpartist

Politikerskolan en stor succé

Folkpartiet och Studieförbundet Vuxenskolans har under sommaren bjudit in till en Politikerskola i Kungsbacka och det är en stor succé.

Syftet är att på ett nytt sätt få fler att engagera sig i politiken och förhoppningsvis i Folkpartiet

Jag är projektledare för Folkpartiet.

40 personer har anmält sig.

Vi är oerhört glada över det stora intresset. Det visar att det finns stort intresse bland medborgarna att påverka.

Många har också uppskattat att vi fokuserar på att man inte behöver vara medlem och att det inte förekommer någon partipolitik.

Föreläsare kommer också från andra partier och flera är inte politiker.

Politikerskolan är på sex träffar. De fem första i Kungsbacka och den sista träffen är ett besök i riksdagen.

Bland föreläsarna finns tillträdande kommunalrådet Ulrika Landergren (FP), kommunalrådet Eva Borg (S), tidningen Norra Hallands ansvarige utgivare Kristian Alm och kommunens planeringschef Hasse Andersson.

Vi tror på detta sätt som en mycket bra metod att få fler engagerade i politiken och Folkpartiet.

Vad vi vet är vi den första kommunförening inom Folkpartiet som driver en Politikerskola på detta sätt där alla kan anmäla sig.

Tänk om varje parti kunde driva en politikerskola? Det skulle ge många nya engagerade medborgare.

Vill du se programmet?

Politikerskolan