måndag, augusti 24, 2009

Socialdemokratiska villovägar

Då och då dyker det upp insändare där Socialdemokrater i Kungsbacka slår sig för bröstet och påstår att fick de bestämma skulle det byggas mer i Kungsbacka och då speciellt hyresrätter.

Problemet för (S) är att det finns ingen täckning för detta i protokoll. Och när man kunnat agera, när rörelsens egna bolag är inblandade, då gäller inte hyresrätter längre utan mesta möjliga vinst. Jag svarade den senaste insändaren i tidningen Kungsbacka Posten.

(S) driver ingen seriös bostadspolitik

Johan Tolinsson (S) går i Kungsbacka Posten 1 5/8 till angrepp mot alliansens bostadspolitik i Kungsbacka.

Sanningen är att alternativa förslag från (S) är sällsynta.

Ibland föreslår man hyresrätter på områden fullt medvetna om att om det gick igenom blev det ingen byggnation. Seriöst? Knappast.

Vid ett tillfälle de senaste åren har (S) haft full möjlighet att påverka men satt tysta. Ett område i Vickan ägdes av arbetarrörelsen. Man kunde påverkat så det blev hyresrätter till 100 %.

Då var det viktigast att rörelsens bostadsrättsbyggare, Riksbyggen, fick bygga 100 % bostadsrätter. Så viktigt att tre ledande S-politiker sitter i styrelsen för föreningen. Seriöst? Knappast.

Jag har tagit upp denna fråga flera gånger men får inget svar från (S). Tydligen är det bara högsta möjliga vinst som gäller när rörelsen bygger.

Tolinsson framför tanken på att kommunen skall förköpa mark som om det skulle lösa alla problem.

Förköp innebär att man köper till samma pris som den privata köparen. Blir det bättre och billigare?

En genomgång av de senaste 12 månadernas protokoll från kommunstyrelsens AU visar att inte en enda gång har (S) yrkat på att man skall förköpa. Så detta förslag var inte heller seriöst eller trovärdigt.

När man som (S) misslyckat med sin bostadspolitik är tydligen metoden att gapa högt. Fortsätt med det men räkna inte med att bli tagna på allvar.

Under tiden ser alliansen till att det byggs bostäder i Söderstaden, Kolla, Björkris, Tölö Ängar m.fl.områden. Det är seriöst.

Tommy Rydfeldt
Folkpartist

Inga kommentarer: