torsdag, juni 15, 2017

Välj Liberalernas partiledare direkt i en medlemsomröstning

Den här artikeln publiceras idag i Liberalernas nyhetsmagasin NU.

Direktval är en demokratifråga

Frågan om att ha direktval av partiledare i en medlemsomröstning har inget att göra med vem som efter landsmötet i november skall vara partiledare. Dagens stadgar medger inte heller det.

Det är en demokratifråga. För samtliga partier i Storbritannien helt naturligt och det finns hos partier i många länder i Europa.

Jag ser framför mig regler som innebär att de som vill bli partiledare förklarar sig som kandidat. Man har också en spärr, som innebär att man måste kunna visa upp visst stöd, så att vi inte får okynneskandidater som förstör processen.

I reglerna måste också framgå hur man utmanar den sittande partiledaren. Givetvis hur man gör om det bara finns en anmäld kandidat samt regler kring någon form av andrahandsröstning, om ingen kandidat når 50 %.

Sedan får vi en spännande process där kandidaterna presenterar vilka frågor man vill driva och vilken väg man vill att Liberalerna skall ta.

Tänk er 5-6 öppna möten runt om i landet där kandidaterna får presentera sina idéer, debattera och svara på frågor från publiken. Vilken vitalisering av partiet det skulle ge och vilket intresse kring partiet detta skulle skapa.

Medlemmarna får därefter välja. Inga uppgörelser i valberedningar eller slutna rum. Inga styrelser som med röstetal 7-6 nominerar en kandidat och sedan säger att det är länets uppfattning.

Till landsmötet 2015 la jag en motion om detta. Den fick i princip noll intresse. Ingen i partistyrelsen stödde den.

Men ni som missade den får chansen på nytt.

Innan frågan kom upp om vem som skall vara partiledare la jag motionen på nytt, så vid landsmötet i november får ombuden en ny chans att pröva frågan.

Med tanke på så många, inte minst i sociala medier, som senaste dagarna föreslagit medlemsomröstning vid val av partiledare, så räknar jag med ett stort stöd för motionen vid höstens landsmöte. Och att en sådan medlemsomröstning blir beslutande, inte rådgivande.

Tommy Rydfeldt
Kungsbacka