tisdag, oktober 16, 2012

SD och hyrläkare


Häromdagen skrev Sverigedemokraterna om hyrläkare i Hallandsposten, ställde frågor till mig,  och blandar ihop siffror. Idag svarar jag.

SD hamnar fel om hyrläkare

Relaterat

SVAR till Oleg Datsishin 12/10.
Oleg Datsishin (SD) blandar ihop siffror när han ställer frågor kring hyrläkare i närsjukvården. Precis på samma sätt som hans partikollega gjorde i regionfullmäktige. Och givetvis redovisar han fel siffror.
För att få en rättvis bild är rullande 12 månader ett bra mått. Då jämför man inte enskild månad, kvartal eller kalenderår. En sådan jämförelse visar att kostnadsökningen planat ut, och att till exempel juni och augusti 2012 minskar. Precis vad jag sa i regionfullmäktige.
Men närsjukvårdsnämnden är inte nöjd med detta. Vi har därför gett förvaltningen ett uppdrag att senast i december komma med skarpa förslag om hur användandet av hyrläkare ska minska på både kort och lång sikt.
För att helt komma bort från hyrläkare krävs att samtliga landsting och regioner kommer överens om att fasa ut användandet. Finns det ingen möjlighet att arbeta som hyrläkare måste ju dessa läkare söka jobb som fast anställda eller byta yrke. Och byta yrke är nog inte aktuellt.
Tommy Rydfeldt (FP), ordförande driftnämnden närsjukvård, Region Halland