lördag, augusti 12, 2006

Folkpartiets valstuga byggs
Bland annat Kommunalrådet Kenneth Nilsson och Eksta Bostads AB:s ordförande Göran Sallander visade prov på goda byggnadskunskaper.

Nu är valrörelsen igång. Annonserna löper som planerat. Idag påbörjades byggandet av vår valstuga på torget. Den kommer att byggas färdig under veckan och målas.

Nästa vecka blir också vår hushållsfolder färdig. Det är bara tryckningen som återstår och detta görs under måndag och tisdag.

Skönt att allt på grund av bra planering löper så smidigt.

Läs mer om byggandet av valstugan genom att klicka här.

fredag, augusti 11, 2006

Bo Karlsing har återuppstått

Bo Karlsing, en av de socialdemokrater jag efterlyst, har plötsligt dykt upp. I 6 månader har jag försökt få svar på varför socialdemokraterna lovade nattöppen jour förra valet men inte röstade för nattöppen jour/närakut?

Nu dyker Bo Karlsing upp i tidningen Norra Halland.

Tror ni han svarar på frågan? Nej givetvis inte.

Istället påpekar han att jag inte deltagit i några beslut om närakuten. Vad har det med hans löftesbrott att göra?

Han menar sedan att jag har kunskapsluckor. Så mycket kunskap behöver man ju inte. Det räcker att läsa socialdemokraternas program där man klart och tydligt lovar nattöppen jour och sedan läsa protokollen där Karlsing, Lundin och Lundberg, de tre (s-) ledamöterna i närsjukvårdsnämnden, inte röstar för.

Karlsing menar också att det är smutskastning av förtroendevalda att som jag gjort ifrågasätta om socialdemokraterna följt sina vallöften. Ursäkta, vilken värld lever Karlsing i?

Hela hans insändare är en uppvisning i en slags överlägsenhet. Bo Karlsing har efter 6 månader nedlåtit sig att svara mig. Jag är oförskämd som ifrågasätter honom och jag hade inte ens rätt att göra det eftersom jag inte sitter i närsjukvårdsnämnden. Att han kallar mig ny i politiken vet jag inte om det är ett utslag för någon slags humor eller okunnighet.

Men detta handlar ju inte om mig. Det handlar om löften till väljare och trygghet för kommuninvånarna. Det handlar också om skyldighet att redovisa sina åsikter för väljarna och att tåla att bli granskad.

Jag kommer att fortsätta att ställa frågor till Bo Karlsing och socialdemokraterna fram till valet. Och blir både jag och Bo Karlsing invalda i landstingsfullmäktige kommer jag fortsätta att ställa frågor där.

torsdag, augusti 10, 2006

Am(s) en del av socialdemokratin?

Socialdemokraterna ser alltid till att pålitliga partikamrater sitter som generaldirektörer på AMS. Bosse Ringholm hade det jobbet innan han blev finansminister.

Nuvarande chefen heter Bo Bylund. Han har gedigen socialdemokratisk partikarriär bakom sig. Är dessutom gift med socialminister Berit Andnor.

Att han levererar statistik och åtgärder som hans fru och den regering hon sitter i vill ha, är väl ganska naturligt. Bo Bylund är väl människa. Inte vill han att den socialdemokratiska regeringen skall tvingas avgå? Det visar bara hur fel det är med generaldirektörer så tätt knutna till ett parti.

Folkpartiet har tidigare föreslagit att man skall lägga ner AMS och bilda nya myndigheter. Ett bra förslag. Och Bo Bylund bör avskedas ganska snart efter det att en alliansregering tillträtt.

Jag säger inte att alla generaldirektörer som är socialdemokrater skall bort. Vissa ser det som en heder att försöka vara ämbetsmän och har faktiska kvalifikationer. Men på viktiga poster som AMS får inte partiboken vara avgörande om man får jobbet utan skicklighet. Och hade skicklighet varit kriteriet för att vara chef för AMS, och inte partibok, hade aldrig Bo Bylund kommit ifråga.

onsdag, augusti 09, 2006

Stöd för Folkpartiets betygförslag

Folkpartiet i Kungsbacka har lämnat en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att Kungsbacka skall ansöka om att få bli försökskommun med betyg från årskurs 6.

Att en kommun ger betyg tidigare än andra skapar ju inga problem då alla får slutbetyg från årskurs 9. Istället skulle det vara ett stöd för att tidigare upptäcka elever som behöver stöd. Att på hösten i årskurs 8 få sitt första betyg är alltför sent.

Skolbyråkraterna och kommundirektören i Kungsbacka har avstyrkt förslaget. För dyrt, skriver man.

För dyrt att mäta kunskap? För dyrt att försöka ge stöd till elever tidigare? Avskaffa i så fall betygen helt av ekonomiska skäl.

Glädjande har vi fått med moderaterna och centern på förslaget i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vad (kd) står är tveksamt. Man har ordförandeposten i den nämnd som tycker det är för dyrt. Men det skulle ju vara mycket underligt om (kd) ställde sig på vänsterkartellens sida när förslaget kommer upp i kommunfullmäktige några dagar innan valet eller yrkade på ytterligare utredning för att få bort förslaget från dagordningen under valrörelsen. Men i Kungsbackas fullmäktige har (fp), (m) och (c) majoritet så förslaget lär gå igenom i vilket fall.

En artikel om förslaget i Hallands Nyheter kan läsas här.

Förhoppningsvis skall Kungsbacka aldrig behöva bli försökskommun. Om valet slutar på rätt sätt kommer skolminister Jan Björklund föreslå riksdagen under hösten att betyg från årskurs 6 införs i samtliga kommuner. Riksdagens majoritet kommer att rösta igenom förslaget innan juluppehållet.

Intressant är dock att det blir en skoldebatt i kommunfullmäktige i Kungsbacka några dagar innan valet. Om en av de 9 frågor Folkpartiet driver.

Mer om våra skolförslag finns här.

Fastighetsskatteförslag från (s) med drag av panik

För lite, för osäkert och med ett drag av panik över sig. Det är vad man kan säga om socialdemokraternas utspel om fastighetsskatten. Att frysa taxeringsvärdena i två år och under tiden utreda framtiden för skatten.

HSB: s ordförande Gun Britt Mårtensson utryckte det ungefär såhär.
– Det är som att försöka bota en allvarlig sjukdom med Treo. Och hon är f.d. kommunstyrelsens ordförande (s) i Östersund. Ingen borgerlig politiker som försöker hoppa på socialdemokraterna.

Folkpartiet och de andra allianspartierna har ett förslag som innebär att den statliga fastighetsskatten skall bort. Jag är själv tveksam till kommunal avgift som lösning. Ta istället ut en låg statlig avgift så behöver man inte krångla med det kommunala skatteutjämningssystemet eller blanda in kommunerna.

I vilket fall så är beskedet helt klart. Med en alliansregering får alla som bor, oavsett upplåtelseform, en klar lindring. Med en vänsterkartellregering, vem som nu sitter i denna regering, vilket är en fråga för sig, så är det klar ovisshet om vad som händer efter några år. Utredningar är inget särskilt säkert vallöfte.

tisdag, augusti 08, 2006

Annonser och hemsida9 skäl att rösta på Folkpartiet !
Idag var det startskott för folkpartiet i Kungsbackas annonskampanj inför valet. Det var två budskapsannonser i Norra Halland och Kungsbacka Posten. Jag lovar det kom en hel del fler annonser till i fler tidningar. Det kommer nu att finnas annonser i varje nummer fram till den 17 september.

Enskilda kandidater kommer också att annonsera som del av sin personvalskampanj. Så folkpartiets budskap kommer att synas.

Och de frågor vi går till val på är 9 punkter som finns i bilden.

Vår hemsida är också uppdaterad på nytt med vårt program och massor av information om de frågor vi driver.

Gör ett besök www.folkpartiet.se/kungsbacka

måndag, augusti 07, 2006

Stöd för Folkpartiets åsikter

Cecilia Malmström m.fl på torget.
Folkpartiet i Kungsbacka genomför varje månad då det är marknad på torget olika enkäter.

Denna gång, 3 augusti, handlade det om trygghet.

Vi hann få enkäter från 55 personer, varav största delen var kvinnor .35 av de tillfrågade var över 50 år.

40 av de tillfrågade kände sig trygga i Kungsbacka och svarade ”Ja” på frågan: ” Känner Du Dig trygg i Kungsbacka?”. 4 svarade ”Nej”.

”Har Du blivit utsatt för någon form av brott?”gav 35 ”Nej"-svar och 20 ”Ja-svar”. Ändå ville 47 av de intervjuade ha ”fler och synliga poliser i Kungsbacka”.

45 av 55 vill ha en ”rejäl sjukförsäkring till den som verkligen blir sjuk”. 5 svarade ”nej” på frågan.

”Tror Du att det fuskas med sjukförsäkringen?” gav 42 ”Ja-svar och 10 ”Vet ej”.
48 av de tillfrågade anser ”att det behövs en omsorgsgaranti i äldreomsorgen”.

Folkpartiet driver i Kungsbacka att vi måste ha fler poliser. På riksplanet vill vi se till att minska fusket i sjukförsäkringen. Denna typ av enkäter är ett bra sätt att pejla vad människor tycker. Känns som det finns ett bra stöd för vår politik i Kungsbacka.

söndag, augusti 06, 2006

Skolminister Björklund

För snart 30 år sedan, i samband med valet 1976, gick jag med i folkpartiets ungdomsförbund. Jag åkte på hösten till Halmstad på en nya medlemskonferens.

Då kom det också en 14 åring från Skene. Han hette Jan Björklund. Sedan har vi träffats från och till genom åren. Senast på Arlanda i väntan på flyg åt olika håll. Jan hamnade i Stockholm genom jobbet och blev skolborgarråd och vice ordförande i folkpartiet.

Nu är han folkpartiets och hela alliansens främste skolpolitiker. En given skolminister om alliansen vinner.

Skolan är ett av de politiska områden jag hoppas mest på att man skall göra ändringar inom vid en alliansseger.

Sverige behöver en skola där kunskap prioriteras, där eleverna har studiero och att man reagerar kraftfullt mot mobbing. En skola där det inte är fult att mäta kunskap, dvs. ge betyg, och där läxor inte förbjuds utan ses som en naturlig del i att lära för livet.

En sådan skola tror jag en framtida skolminister Jan Björklund kan leverera.

Men som sagt, vi skall vinna valet först.