måndag, augusti 07, 2006

Stöd för Folkpartiets åsikter

Cecilia Malmström m.fl på torget.
Folkpartiet i Kungsbacka genomför varje månad då det är marknad på torget olika enkäter.

Denna gång, 3 augusti, handlade det om trygghet.

Vi hann få enkäter från 55 personer, varav största delen var kvinnor .35 av de tillfrågade var över 50 år.

40 av de tillfrågade kände sig trygga i Kungsbacka och svarade ”Ja” på frågan: ” Känner Du Dig trygg i Kungsbacka?”. 4 svarade ”Nej”.

”Har Du blivit utsatt för någon form av brott?”gav 35 ”Nej"-svar och 20 ”Ja-svar”. Ändå ville 47 av de intervjuade ha ”fler och synliga poliser i Kungsbacka”.

45 av 55 vill ha en ”rejäl sjukförsäkring till den som verkligen blir sjuk”. 5 svarade ”nej” på frågan.

”Tror Du att det fuskas med sjukförsäkringen?” gav 42 ”Ja-svar och 10 ”Vet ej”.
48 av de tillfrågade anser ”att det behövs en omsorgsgaranti i äldreomsorgen”.

Folkpartiet driver i Kungsbacka att vi måste ha fler poliser. På riksplanet vill vi se till att minska fusket i sjukförsäkringen. Denna typ av enkäter är ett bra sätt att pejla vad människor tycker. Känns som det finns ett bra stöd för vår politik i Kungsbacka.

Inga kommentarer: