torsdag, augusti 10, 2006

Am(s) en del av socialdemokratin?

Socialdemokraterna ser alltid till att pålitliga partikamrater sitter som generaldirektörer på AMS. Bosse Ringholm hade det jobbet innan han blev finansminister.

Nuvarande chefen heter Bo Bylund. Han har gedigen socialdemokratisk partikarriär bakom sig. Är dessutom gift med socialminister Berit Andnor.

Att han levererar statistik och åtgärder som hans fru och den regering hon sitter i vill ha, är väl ganska naturligt. Bo Bylund är väl människa. Inte vill han att den socialdemokratiska regeringen skall tvingas avgå? Det visar bara hur fel det är med generaldirektörer så tätt knutna till ett parti.

Folkpartiet har tidigare föreslagit att man skall lägga ner AMS och bilda nya myndigheter. Ett bra förslag. Och Bo Bylund bör avskedas ganska snart efter det att en alliansregering tillträtt.

Jag säger inte att alla generaldirektörer som är socialdemokrater skall bort. Vissa ser det som en heder att försöka vara ämbetsmän och har faktiska kvalifikationer. Men på viktiga poster som AMS får inte partiboken vara avgörande om man får jobbet utan skicklighet. Och hade skicklighet varit kriteriet för att vara chef för AMS, och inte partibok, hade aldrig Bo Bylund kommit ifråga.

Inga kommentarer: