fredag, juni 15, 2007

Nu är det klart med Jan BjörklundIdag presenterar valberedningens ordförande Lennart Olsson förslaget till ny partiledare i folkpartiet. Valberednignen är enig. Föga överaskande är det Jan Björklund som föreslås.

Ett mycket bra val. Kunnig, bra debattör, bra kommunikatör och regeringens effektivaste minister.

Men givetvis ingen messias. Sådana finns inte i politiken. Framgångar för folkpartiet beror inte bara på Jan Björklund utan ett hårt arbete från alla folkpartister. Men jag tror Jan är rätt person att leda detta arbete.

Komikern Lars Danielsson

Lars Danielsson har blivit överbevisad om att han inte stått på sändlista för e-post från försvardepartementet, en e¨post som han säger sig redogjort för statsministern om. Överbevisad om att han inte läste e-post överhuvudtaget förrän vid lunchtid på annandagen. Överbevisats om att att han inte sökt information i sin dator om tsunamin. Då säger Danielsson följande och TT skriver:
"Lars Danielssons minnesbild är fortfarande att han läst larmet från försvarsdepartementet.

- Såvitt jag förstår har man inte undersökt om det skickades till min mobil, säger han till TT.

Men egentligen är det ointressant, anser den förre statssekreteraren, eftersom det rörde sig om ett telegram från TT, som han tidigare läst både på text-tv och i den omvärldsanalys som skickas ut."


Statsministerns närmaste man, jourhavande beslutsfattare i statsrådsberedningen, har inte läst e-post från försvarsdepartementet. Inte pratat med UD, dvs Hans Dahlgren. Inte sökt information om tsunamin via sin dator.

Han har läst text-TV. Kom igen !!!!

Var det så det gick till under den socialdemokratiska regeringen? Hur kan någon tro att alliansregeringen skulle kunnat agera sämre eller ens lika dåligt.

Sveriges främste komiker heter Lars Danielsson. Är det inte dags att han pratar sanning och inte försöker med nya lögner?????????

torsdag, juni 14, 2007

Tsunamigates sista kapitel?

Nu fick till slut ta del av rapport nummer två av katastrofkommissionen.

Lars Danielsson är den som får mest kritik.

Enligt kommissionen så var Danielsson passiv i början av katastrofen.

Han har inte läst den e-post från försvarsdepartementet som han påstår han informerade statsministern om redan på morgonen. Därför att han helt enkelt aldrig fick den. Danielsson har alltså ljugit inför konstitutionsutskottet.

Han öppnade inte sin e-post förrän kring lunch.

Såhär skriver kommissionen: ” De Internet-sökningar som Lars Danielsson gjorde över Regeringskansliets nät hade mycket lite med tsunamin i Thailand att göra. De dominerades i stället av planeringen av en tjänsteanknuten resa efter nyår. Eftersom Danielsson var ganska passiv under den inledande krishanteringsfasen, gör kommissionen bedömningen att hans informationssökning inte var särskilt omfattande.

Kommissionen har hört vaktpersonal som tjänstgjorde i Rosenbad under annandagen. Något klart resultat har inte gått att nå, men en vakt säger sig ha samtalat med Lars Danielsson på annandagens förmiddag. Kommissionen bedömer därför att Danielsson kan ha varit i Rosenbad under annandagen.”

På sista punkten, om man var på Rosenbad, väljer man alltså att fria än fälla men formuleringen är svag, ”kan ha varit”.

Att Hans Dahlgren har rätt när han säger att Danielsson aldrig ringde till honom och UD stärks av kommissionens rapport. Danielsson fick information genom dåvarande förvaltningschefen som inte hade mycket att rapportera.

I övrigt så redovisar man ett antal fel som opolitiska tjänstemän gjort. ”Kommissionen har inte funnit någon indikation på politisk mörkläggning.”, skriver man. Vilket alltså betyder att man inte har funnit några bevis för det. Men man vet ju aldrig vad som sägs i slutna rum.

Kan det vara så enkelt att Lars Danielsson varit så fixerad vid sin egen person att han gärna ville framställa sig som den där supermedarbetaren. Statsministerns högra hand. En medarbetare som Göran Persson inte kan vara utan. Och han visste att kom sanningen fram om hans passivitet i början av tsunamikatastrofen så skulle bilden falla ihop?

Är det därför han ljugit och utsatt sig för denna press?

Vi lär aldrig få veta. Längre än såhär kommer man nog inte.

Förmodligen var detta sista kapitlet i Tsunamigate.

Tanken på storregioner är död

Jag skrev häromdagen här om att ansvarskommitténs förslag till storregioner hade havererat. Idag har jag en insändare i Kungsbacka Posten och Kungsbacka Tidning på samma tema.

Tanken på storregioner är död
Partisekreteraren Per Schlingmanns utspel där moderaterna säger nej till ansvarskommitténs förslag till storregioner i Sverige är sista spiken i kistan dessa tankar. Tidigare har flera ledande folkpartister, bland annat riksdagsmannen från Jan Ertsborn från Halland, motionerat till folkpartiets landsmöte med förslag om att säga nej till storregioner. Även i andra partier har det mullrat.

Kommitténs största misstag var att ovanifrån försöka likrikta Sverige. Istället för att använda den modell som man har i t.ex. Storbritannien och Spanien att regioner får utvecklas olika och har olika befogenheter. Förändringar måste komma underifrån.

Vad händer nu?

Försöken med Västra Götaland och Skåne måste permanentas. De landsting som vill bli regioner måste få samma befogenheter som dessa.

I Halland har vi en konstig halvmesyr där ett kommunalförbund, Region Halland, tagit över statliga regionala funktioner och landstingets ansvar för bl. a kultur, turism, regionalpolitik och utbildning.

Region Halland är inte direktvalt och totalt okänt i länet. Ett klart demokratiskt problem.

Lösningen är givetvis att slå ihop Landstinget Halland och Region Halland till en ny Region Halland som är direktvald och med samma befogenheter som man har i Skåne och Västra Götaland. Med politiker i ledningen som i val står till svars inför väljarna

Ta också vara på andra bitar i kommitténs betänkande. T.ex. att i lag skriva in rätten att välja läkare. Ett gammalt fp-förslag som nu måste bli verklighet.

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

Anfall är bästa försvar- Tsunamigate

DN debatt går idag f.d. statssekreteraren Lars Danielsson till attack mot katastrofkommissionen trots att deras betänkande nummer två inte kommer förrän idag. Anfall är väl bästa försvar.

Något underligt att i förväg försvara sig mot något han inte vet hur det ser ut. Eller vet han?

Kanske kommissionen är sanningen på spåret och nu gäller det att försvara sig till varje pris?

Kl 14.30 idag får vi andra veta det som Danielsson tydligen redan tycker sig veta.

Tsunamigate rullar vidare.

onsdag, juni 13, 2007

Klarsynt Mona Sahlin i partiledardebatten

-Vi har Ibrahim Baylan. Ni har Jan Björklund. Det är skillnad, sa Mona Sahlin i partiledardebatten i en replik till Lars Leijonborg om skolpolitiken. Jag förstår henne. Baylan är och var en belastning. Fick inte ens bli skoltalesman efter valet.

Baylan administrerade en skola i sönderfall. Med ordningsproblem,skolk, mobbing och där kunskap inte sattes i centrum. Där det individuella programmet på gymnasiet blev störst på många skolor.

Jan Björklund håller nu på med att ge Sverige en ny skola där kunskap och elevens utveckling alltid sätts i centrum och studiero skall gälla.

Jag förstår att Mona Sahlin med avund sa: Vi har Ibrahim Baylan. Ni har Jan Björklund. Det är en stor skillnad. Klarsynt Mona.

tisdag, juni 12, 2007

Intressant inlägg av Mart LaarDen f.d estniske preminärministern Mart Laar kommenterar idag på DN:s ledarsida utvecklingen i Östeuropa. Med den erfarenhet han har är det mycket intressant att läsa.

Läs gärna mer om Mart Laar som trots att han bara är 47 år är veteran i estnisk politik. Han skriver blogg men tyvärr allt för sällan på engelska. Men det finns intressanta bitar att läsa på bloggen.

Marl Laar är inte ekonom utan historiker. Men har ändå genomdrivit stora ekonomiska reformer under sin tid som premiärminister. Mart Laar är bland annat anhängare av så kallad platt skatt. En i många kretsar kontroversiell tanke.

Idag sitter Mart Laar i estniska parlamentet och dess utrikesutskott.

Sista spiken i kistan för storregioner

Moderata partisekreteraren Per Schlingmanns artikel i Dagens Nyheter är sista spiken för ansvarskommitténs tankar på storregioner i Sverige. Tidigare har t.ex. 10 folkpartister, bland annat fp-riksdagsmannen från Halland Jan Ertsborn, motionerat mot sådana till folkpartiets landsmöte. Även i andra partier har det mullrat.

Kommitténs största misstag var att ovanifrån försöka likrikta Sverige. Istället för att använda den modell som man har i t.ex. Storbritannien och Spanien att regioner får utvecklas olika och har olika befogenheter.

Vad finns nu kvar av kommitténs förslag?

Försöken med Västra Götaland och Skåne måste permanentas. De landsting som vill bli regioner måste få samma status som VG regionen och Region Skåne.

I Halland har vi en konstig halvmesyr där ett kommunalförbund. Region Halland, tagit över statliga regionala funktioner och landstingets ansvar för bl. a kultur, turism, regionalpolitik och utbildning.

Region Halland är inte direktvalt och totalt okänt i länet. Klart demokratiskt problem.

Lösningen är givetvis att slå ihop Landstinget Halland och Region Halland till en ny Region Halland som är direktvald och med samma befogenheter som man har i Skåne och Västra Götaland.

Ta också vara på andra bitar i kommitténs betänkande. T.ex. att i lag skriva in rätten att välja läkare. Ett gammalt fp förslag som måste bli verklighet.

måndag, juni 11, 2007

Regeringen skulle bli omvald om det var val idag

Enligt Demoskop skulle regeringen bli omvald om det vore val idag. Skillnaden mellan blocken har sjunkit till 2,3% till de förenade vänsterpartiernas fördel men eftersom vänsterpartiet bara får 3,6% skulle de åka ur och alliansen skulle få en majoritet av riksdagens mandat.

Folkpartiet är enligt Demoskop den stora vinnaren och får 7,2%. En uppgång på hela 3,0 %.

Tendensen i olika mätningar är att skillnaden mellan blocken minskar och så även socialdemokraterna. Men jag är lika skeptisk till mätningarna som förut. Hur kan det skilja så många procent mellan främst (m) och (s) i de olika mätningarna? I Skop fick (s) senast 45%. I Demoskop får man nu 37,7%. Vem har rätt? Och (m) fick i Synnovate/Temo senast 23,8% men får nu i Demoskop 30,1 %. Även här kan man fråga sig. Vem har rätt`

Det borde inte skilja så mycket. Det tär på opinionsundersökningarnas förtroende.

Men även om jag är skeptiskt så glädjer jag mig ändå åt folkpartiets uppgång.
Med tanke på hur de mäter vet man inte om den stämmer men jag tror den ger folkpartister lite råg i ryggen. Och det är bra.

PS! Får väl lägga till såhär i efterhand att rubriken var ironi med tanke på vad jag tycker om de olika opinionundersökningarna och de slutsatser som så kallade politiska journalister drar på undermåligt underlag. Att kd kommer under 4% står faktiskt i de artiklar i Svd och DN som jag länkar till. Så jag kan räkna och läsa. Men alla förstod tydligen INTE mitt skämt. Men jag tror faktiskt på fullt allvar att regeringen skulle bli omvald. När (s) till slut presenterar sin politik med "populära" inslag som återinförd fastighetsskatt går alliansen om.DS!