torsdag, juni 14, 2007

Tanken på storregioner är död

Jag skrev häromdagen här om att ansvarskommitténs förslag till storregioner hade havererat. Idag har jag en insändare i Kungsbacka Posten och Kungsbacka Tidning på samma tema.

Tanken på storregioner är död
Partisekreteraren Per Schlingmanns utspel där moderaterna säger nej till ansvarskommitténs förslag till storregioner i Sverige är sista spiken i kistan dessa tankar. Tidigare har flera ledande folkpartister, bland annat riksdagsmannen från Jan Ertsborn från Halland, motionerat till folkpartiets landsmöte med förslag om att säga nej till storregioner. Även i andra partier har det mullrat.

Kommitténs största misstag var att ovanifrån försöka likrikta Sverige. Istället för att använda den modell som man har i t.ex. Storbritannien och Spanien att regioner får utvecklas olika och har olika befogenheter. Förändringar måste komma underifrån.

Vad händer nu?

Försöken med Västra Götaland och Skåne måste permanentas. De landsting som vill bli regioner måste få samma befogenheter som dessa.

I Halland har vi en konstig halvmesyr där ett kommunalförbund, Region Halland, tagit över statliga regionala funktioner och landstingets ansvar för bl. a kultur, turism, regionalpolitik och utbildning.

Region Halland är inte direktvalt och totalt okänt i länet. Ett klart demokratiskt problem.

Lösningen är givetvis att slå ihop Landstinget Halland och Region Halland till en ny Region Halland som är direktvald och med samma befogenheter som man har i Skåne och Västra Götaland. Med politiker i ledningen som i val står till svars inför väljarna

Ta också vara på andra bitar i kommitténs betänkande. T.ex. att i lag skriva in rätten att välja läkare. Ett gammalt fp-förslag som nu måste bli verklighet.

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

Inga kommentarer: