onsdag, oktober 12, 2016

Liberalerna säger nej till storregioner i Sverige

Indelningskommittén har föreslagit att riksdagen före valet 2018 fattar beslut om tre nya storregioner:

1.    Norrlands län (Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län)

2.    Svealands län (Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län)

3.    Ett utvidgat Västra Götalands län (dagens Västra Götalands län plus Värmlands län)

I ett nästa steg föreslår indelningskommittén att Stockholms och Gotlands län ska slås ihop till en storregion, att Hallands län införlivas i Västra Götaland, att Blekinge län och Skåne län bildar en storregion samt att Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län bildar en storregion.

Regionfrågan har varit ute på ett brett samråd i Liberalerna. Samtliga länsförbund svarade.

Remissvaren visade en tydlig övervikt bland länsförbunden för att säga nej till indelningskommitténs förslag. Detta gällde särskilt de länsförbund som är direkt berörda av de tre storregioner som föreslås inför valet 2018.

Frågan har därefter behandlats i både riksdagsgrupp och partistyrelse.

Jag tycker det är oerhört positivt att Liberalerna har genomfört en ordentlig demokratisk process i frågan och nu tar ställning emot indelningskommitténs förslag om sex storregioner.

Om större regioner skall bildas skall detta komma underifrån och utifrån dessa läns behov och önskemål,

Frågan är om det finns någon majoritet i riksdagen för att genomföra dessa regioner, Vilka partier skall regeringen få stöd ifrån?

Med tanke på det stora motstånd som finns runt om i Sverige verkar det som hela projektet med storregioner håller på att haverera.

Jag är övertygad om att Region Halland klarar sig mycket bra som egen region och kan med invånarnas bästa i fokus fortsätta att samarbeta med våra grannregioner i olika frågor.