tisdag, december 17, 2013

Öresundståget är en stor framgång

Det var 2009 som länstrafikbolagen tog över Öresundstågen. Det gjordes en gemensam upphandling av driften och danska DSB vann. Det visade sig sedan att de ekonomiskt inte klarade detta och Veolia fick ta över.

Sedan 2009 har antalet resenärer fördubblats. Många turer har tillkommit och fler tåg är multikopplade.

I oktober 2013 gjordes en resanderäkning och för Halland innebär det en ökning av resenärerna med 9% mellan 2012 och 2013.

I de sex län tåget kör är det Halland som har den största ökningen.

En annan rolig statistik är hur många som stiger av och på tåget varje dag på olika stationer.

Såhär ser det ut i Halland.

Antalet personer 2013 först, inom parentes 2012 och sedan i procent.

Laholm 569 (507) +13 %
Halmstad C 4 298 (3 908) +10%
Falkenberg 2 082 (1 919) +8%
Varberg 4 003 (3 464) +16%
Kungsbacka 2 362 (1 833) +29 %

Kungsbacka har mest plus i procent och man märker i rusningstrafik att många tar Öresundståget både söderut och till Göteborg.

I Kungsbacka har vi ju också pendeltåget som jag tyvärr inte har färska siffror kring.

SJ körde i söndags igång trafik mellan Göteborg och Malmö men stopp i Halmstad, Lund och Helsingborg.

Den trafiken kommer knappast att konkurrera med Öresundstågen i Halland. Däremot kan den givetvis ta resenärer som skall till Malmö och Köpenhamn.

Resa till Köpenhamn eller Kastrup innebär dock byte i Malmö så SJ:s flesta tåg inte kan gå över Öresundsbron. Man har inte dubbla elsystem (Danmark har annat system) och är för breda för danska perronger.

SJ brukar säga att det är svårt att konkurrera med subventionerad trafik. Vad gäller Halland finns ingen subvention. Öresundstrafiken går ihop.

Öresundstågen kommer behöva utvecklas ytterligare och jag känner att det finns intresse både inom Region Halland och Hallandstrafiken att göra detta. Problemen är bara att vi skall ha spår att köra på. Och dessa byggs inte ut snabbt nog.