onsdag, april 01, 2015

Man borde lyssna på (C) och (FP) när det gäller Maleviksskolan

När frågan om Maleviksskolans vara eller inte vara som friskola nu kommer upp i kommunstyrelsen föreslår (C) och (FP) följande:

Vi vill att kommunen seriöst prövar frågan om att hyra ut lokalerna eller att sälja dagens befintliga skolbyggnad till friskolan. Den utredningen behöver göras utifrån flera aspekter. Vad är möjligt att göra enligt lagen? En fråga som vi måste få utredd då vi tror att andra skolor kan vara intresserade av att göra på samma sätt. Skolbyggnaden måste värderas, kommunen kan inte sälja en byggnad till underpris utan måste ta ut ett marknadsmässigt pris. Vi behöver också värdera vad elevunderlaget är värt och värdet på inventarier och kompetensen hos personalen. Eftersom skolan idag också har samförlagd verksamhet med fritid bör detta också belysas.

Bra och det är vad som skulle gjorts från början. Verkar dock inte som övriga partier är med på detta.

Inte minst ur den aspekten att fler kan ställa frågan att göra kommunala skolor till friskolor är det viktigt att man utreder vad elevunderlag, lärarnas kompetens med mera är värt. Och får man göra såhär?

Vid framtida förfrågnignar skulle en utredning redan finnas som går att hänvisa till och de som vill ta över kommunal skola som friskola skulle innan man startar arbetet veta spelreglerna.